Ühinevate KOV-ide volikogude otsused

31.01.19

Põltsamaa Linnavolikogu

 • 15.12.2015 otsus nr 1-3/120 "Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks"

Põltsamaa Vallavolikogu 

 • 17.12.2015 otsus nr 1-3/182 "Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks"

Puurmani Vallavolikogu

 • 21.01.2016 otsus nr 1 "Vastus ettepanekule haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks Põltsamaa Vallavolikogule ja Põltsamaa Linnavolikogule"
 • 24.03.2016 otsus nr 15 "Ühinemisläbirääkimisteks teemakomisjonidesse esindajate määramine"
 • 27.10.2016 otsus nr 33 "Haldusüksuse piiride muutmise kohta elanike küsitluse tulemuste kinnitamine"
 • 27.10.2016 otsus nr 34 "Piiride muutmise ettepaneku tegemine Jõgeva vallale"

Pajusi Vallavolikogu

 • 18.02.2016 otsus nr 87 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine Põltsamaa vallaga ja Põltsamaa linnaga ning läbirääkimiste töögrupi moodustamine"
 • 21.04.2016 otsus nr 110 "Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine"
 • 18.08.2016 otsus nr 134 "Piiride muutmise ettepaneku tegemine Jõgeva vallale"

Jõgeva Vallavolikogu

 • 29.09.2016 otsus nr 44 "Pajusi Vallavolikogu poolt esitatud piiride muutmise algatamise ettepanekuga nõustumine"
 • 30.11.2016 otsus nr 52 "Jõgeva valla ja Pajusi valla piiride muutmise kokkuleppe kinnitamine"
 • 30.11.2016 otsus nr 53 "Puurmani Vallavolikogu poolt esitatud piiride muutmise algatamise ettepanekuga nõustumine"

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND