Komisjonid


Volikogu võib moodustada alatisi ja ajutisi komisjone. Alatised komisjonid moodustatakse volikogu volituste ajaks valdkondade kaupa volikogu tegevuse kavandamiseks ja korraldamiseks, volikogule ja vallavalitsusele arvamuse esitamiseks, volikogu istungitel arutamisele tulevate küsimuste ning volikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks ja kooskõlastamiseks.

 

Põltsamaa Vallavolikogu alatised komisjonid:

HARIDUSKOMISJON
Esimees Merle Mölder
Aseesimees Sigrid Maansoo
Liikmed Merle Karuks
  Toivo Peets
  Annika Kreitsman
  Toivo Tõnson
  Ene Külanurm
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid 2021
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid 2020
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid 2019
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid 2018
Tegevusaruanne 2018
 
KESKKONNA- JA KORRAKAITSEKOMISJON
Esimees Kalev Pikver
Aseesimees Indrek Eensalu
Liikmed Ivo Saarela
  Rando Omler
  Arvo Ardam
  Margus Koho
  Kuldar Kipper
Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni koosolekute protokollid 2021
Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni koosolekute protokollid 2020
Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni koosolekute protokollid 2019
Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni koosolekute protokollid 2018
Tegevusaruanne 2019
 
SOTSIAALKOMISJON
Esimees Eve Miljand
Aseesimees Evi Rohtla
Liikmed Merle Mölder
  Piibe Haab
  Ly Vasser
  Liivia Juhandi
  Toomas Teppo
  Kersti Juhandi
  Laine Lemberg
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid 2021
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid 2020
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid 2019
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid 2018
 
EELARVEKOMISJON
Esimees Ulvi Punapart
Aseesimees Toivo Tõnson
Liikmed Eda Joosep
  Ülle Rebane
  Helje Tamme
  Eda Kasar
  Sigrid Maansoo
Eelarvekomisjoni koosolekute protokollid 2021
Eelarvekomisjoni koosolekute protokollid 2020
Eelarvekomisjoni koosolekute protokollid 2019
Eelarvekomisjoni koosolekute protokollid 2018
 
ARENGU- JA ETTEVÕTLUSKOMISJON
Esimees Gilmar Krživets
Aseesimees Margus Möldri
Liikmed Meelis Rääk
  Marten Miil
  Lembit Paal
  Aivar Aigro
  Liia Lust
Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolekute protokollid 2021
Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolekute protokollid 2020
Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolekute protokollid 2019
Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolekute protokollid 2018
Tegevusaruanne 2018
 
KULTUURI- JA SPORDIKOMISJON
Esimees Margus Koho
Aseesimees Indrek Eensalu
Liikmed Janne Karu
  Terje Kiipus
  Olev Kull
  Evi Rohtla
  Erkki Keldo
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid 2021
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid 2020
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid 2019
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid 2018
 
MAAELUKOMISJON
Esimees Jaan Aiaots
Aseesimees Indrek Eensalu
Liikmed Lembit Paal
  Rauno Kuus
  Eve Miljand
  Ants Reinumägi
  Jaanika Lemetsar
Maaelukomisjoni koosolekute protokollid 2021
Maaelukomisjoni koosolekute protokollid 2020
Maaelukomisjoni koosolekute protokollid 2019
Maaelukomisjoni koosolekute protokollid 2018
 
REVISJONIKOMISJON
Esimees Toomas Teppo
Aseesimees Kaire Bubnis
Liige Toivo Tõnson
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid 2021
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid 2020
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid 2019
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid 2018
Revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaan
Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaan
Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaan
Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaan
Tegevusaruanne 2018
Tegevusaruanne 2020