21.06.24

Korteriühistute toetamise taotlusvoorust

Toetuse eesmärk on kriisideks valmistumine, kortermajade õuealade korrastamine ja korteriühistute omaalgatuse ja koostöö suurendamine ning sellega seoses valla elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine. Toetust saab taotleda, kui korterelamut ümbritsev kinnistu või selle osa on avalikult läbipääsetav ega ole piirdega piiratud.

Korteriühistute toetamise taotlusvoor oli avatud 08. aprillist 13.maini 2024.

Toetust saab taotleda:

 1. mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks;
 2. jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
 3. hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks (k.a prügikonteinerite hoiustamise kohad);
 4. rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks;
 5. sõiduteede parendamiseks;
 6. kõnniteede rajamiseks ja parendamiseks;
 7. kortermaja puukuuri ehitamiseks või lammutamiseks;
 8. kinnistul asuvate kasutusest väljas olevate tehnorajatiste lammutamiseks.
 9. elektrigeneraatori soetamiseks;
 10. korterühistule kuuluvas hoones või kinnistul varjumiskoha loomiseks;
 11. korterelamu elektri-, vee-, kanalisatsiooni- või küttesüsteemi parendamiseks.

Toetuse määr ja suurus

Toetust antakse kuni 40% töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui:

 1. 5000 eurot ühe taotleja kohta või
 2. 9000 eurot ühistaotluse korral.

 

Toetuse taotlemise vormid:

 

Toetuse taotlemiseks palume saata digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega info@poltsamaa.ee või allkirjastatult vallavalitsuse postiaadressil Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104 Jõgeva maakond.

Kontaktisikud:

Vaata lisaks!

Toimetaja: KATRIN KAIRO