Statistika

Rahvaarv: 9860 (01.01.2019)
Pindala: 889,56 km²
Suurim asula: Põltsamaa linn (3963)
Koole: 7
Lasteaedu: 8
Külasid: 58
Huvikoole: 3
 

Ühinenud omavalitsuste eelnevad kodulehed

Puurmani vald - www.puurmani.ee

Pajusi vald - pajusi.kovtp.ee

Põltsamaa vald - poltsamaavv.kovtp.ee

Põltsamaa linn - poltsamaa.kovtp.ee