Analüüsid ja uuringud

Põltsamaa valla huvitegevuse ja kultuuriteenuste teenusmudel (2024)

Elamumajandus ja elukeskkond (2024)

Põltsamaa Noortevolikogu küsitlus (2023)

Jõgevamaa liikuvuse ja ühistranspordi tugiteenuste arendamise tegevuskava 2024-2027 (2023)

Põltsamaa valla heakorra ja teede hooldusteenuste korraldamise analüüs (2023)

Elanikkonna rahuloluküsitlus (2022)

Liiklusuuringud (2021)

Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs (2021)

Põltsamaa rohestruktuuri analüüs (2021)

Põltsamaa valla huvitegevuse ja -hariduse korraldamine (2020-2021)

Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamine (2020-2021)

Põltsamaa Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine (2020)

Viljandi mnt ja K. A. Hermanni tn puude hinnang (2020)

Elanikkonna rahuloluküsitlus (2019)

Elamumajandus (2019)

Põltsamaa hooldekodu (2019)

Vallavara majandamise korraldamine ja selle võimaluste, juhtimismudeli(te) analüüs (2018)

Lasteaedade uuendamise finantsanalüüs (2018)