Analüüsid ja uuringud

 

Vallavara majandamise korraldamine ja selle võimaluste, juhtimismudeli(te) analüüs

Liiklusuuringud

Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs

Põltsamaa rohestruktuuri analüüs

Põltsamaa Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine

Viljandi mnt ja K. A. Hermanni tn puude hinnang 2020

Elanikkonna rahuloluküsitlus 2022

Elanikkonna rahuloluküsitlus 2019

Lasteaedade uuendamise finantsanalüüs

 

Elamumajandus

Põltsamaa hooldekodu