Kindrali ja Kindralihaua kinnistute ning nende lähiala detailplaneering

Planeeringu eskiis:

  • Kindralihaua ja Kindrali kinnistu ning nende lähiala DP seletuskiri
  • Kindralihaua ja Kindrali kinnistu ning nende lähiala DP tugiplaan
  • Kindralihaua ja Kindrali kinnistu ning nende lähiala DP põhijoonis