Kaasav eelarve 2020 ettepanekud

 
E1. Põltsamaa ja Kamari puhkeala ühendamine mööda kallasrada
Eelarve: 20000
 
Põltsamaa jõgi on meie valla tugev sümbol ning eri piirkondi ühendav lüli. Vanem põlvkond mäletab, et Põltsamaa jõe ääres oli korralik kallasrada, mida mööda sai jalutada nii üles kui allavoolu. Ettepanek on asuda taastama kallasrada, alustades vasakkaldal suunaga kesklinnast allavoolu Kamari suunas. Kamari poole viiva kallasraja taastamisega tekib ring mille saab ühendada kergliiklusteega. Rada on mitmekesine ja huvitav, saab nautida looduses liikumist ja kauneid vaateid. Rada on loodusliku kattega - kuni 1,5 meetrit lai ja 5,5 – 6 km pikk ja on viidastatud. Rada on kasutatav kõigile kes soovivad liikuda jalutades, joostes või rattaga sõites.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E2. Valgustatud purskkaev Põltsamaa jõel
Eelarve: puudub
 
Põltsamaa jõe ilu aitab paremini esile tõsta sellele paigaldatav valgustatud purskkaev. Purskkaev parandab tunduvalt Põltsamaa linna atraktiivsust eriti pimedal ajal. See pakub rõõmu nii kohalikele elanikele kui ka  turistidele. Valgustatud purskkaev võiks asuda Kiisamaurus, Suure silla tammi ees või Roosisaarel. Parem, kui oleks värviline, kuid sobib ka tavaline valgus.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Puudub eelarve.Ettepanek kattub suuresti ettepanekuga nr 12. Ettepanekud liidetakse üheks.
 
E3. Ventilatsiooniseadmed Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tehnoloogiaõpetuse kabinetti
Eelarve: 22700
 
Projekti „21. sajandi kool" raames renoveeriti tehnoloogiaõpetuse kabineti ruumid, kuid sundventilatsiooni paigaldamiseks raha ei jätkunud. See tingib olukorra, kus õppeklassis viibivad õpilased on sunnitud sisse hingama puidu käsitsi- ja masintöötlemisel tekkivat tolmu, samuti katteviimistlusel kasutatavate kemikaalide aure.  Ventilatsioonisüsteemi võimalik paigaldaja on firma „Centest", kes omab 10 aastast töökogemust rootsi päritolu ventilatsioonisüsteemide paigaldamisel Eesti koolidesse. Tänaseks on selle firma abil saanud puhta õhu õppeklassidesse ligi 100 Eesti kooli.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Kaasav eelarve ei ole kõige õigem koht lahendamaks õpilaste tervise ja turvalisusega seotud kitsaskohti. Seda eriti olukorras, kus puudustele on juhtinud tähelepanu ka Terviseamet. Soovitame asutuse juhil esitada taotlus ventilatsiooniseadmete soetamiseks valla eelarvest. Hääletusele mitte panna.
 
 
E4. Vaateplatvorm lossitorni tippu
Eelarve 50000
 
Põltsamaa loss on ajaloo- ja kultuurimonument, selle mälestise säilimine on muinsuskaitseline prioriteet. Lossitorni avamine külastajatele parandab märkimisväärselt Põltsamaa piirkonna atraktiivsust. Sellest saavad kasu väga erinevad sihtrühmad. Torni avamine tõstab oluliselt kogu lossikompleksi külastusaktiivsust ja laiendab selle kasutusvõimalusi. Suurenenud turismipotentsiaal elavdab piirkonna ettevõtluskeskkonda. Kaasava eelarve rahastust kasutatakse lossitorni puuduvate vahelagede valamiseks ning treppide ja ohutuspiirete paigaldamiseks. Terviklahenduse kogumaksumus (lossitorni avamine külastusobjektina) on 95 000 eurot, millest 45 000 eurot tagatakse muudest rahastusallikatest. 
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E5. Felixhalli jõusaali tingimuste parendamine
Eelarve 8000
 
Põltsamaa valla spordibaaside seisukord vajab pidevat kaasajastamist ja Felixhalli jõusaal on nii tervise- kui võistlusspordi harrastajate poolt aktiivselt kasutatav. Eesmärk on jõusaali tingimuste parendamise kaudu luua kasutajaile uusi võimalusi ja suurendada seeläbi sporditegevuse harrastajate arvu. Jõusaali inventari täiendatakse Ott Kiivika soovituste järgi plokil rinnapressi seadmega, jooksumati ja kahe sõudeergomeetriga. Ettepanek viiakse ellu esimesel võimalusel ja eeldatav teostamise aeg on kuni üks kuu. Jõusaali ruumi remondi teostab SA Põltsamaa Sport oma vahenditest.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E6. Põltsamaal Lillevere piirkonnas kõnnitee taastamine
Eelarve: 3000
 
Lillevere on Põltsamaa linna suurim elamupiirkond, mis ootab hädasti uusi investeeringuid, et muutuda atraktiivsemaks. Elamupiirkonna mänguväljaku lähedal paikneb ligi 40-aastane kõnnitee, mis on rohtu kasvanud ja mitmete kaevetööde käigus ära vajunud. Ettepanek on renoveerida vana kõnnitee Ringtee tänaval Lillevere laste mänguväljaku kõrval, et laste mänguväljakule ja kortermajade juurde oleks tagatud  korralik ligipääs. Uuenenud kõnnitee võimaldab mugavamalt tulla ratasete ja lastekärudega mänguväljakule. Samuti paraneb kohalikel elanikel võimalus jõuda kuiva jalaga kodumajadeni.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E7. Pajusi Mudajooks 2020 RockFest
Eelarve: 3900
 
2020. aastal on Pajusi Mudajooksu 5. juubeliaasta ning plaanis on programmi täiustada õhtuse kontserdiga, põimides omavahel muusika, spordi, muda ja meelelahutuse. Iga suursündmus on piirkonna mainekujundaja ning iga sündmuse eesmärk on hoida külastajaid piirkonnas maksimaalselt kaua. RockFest oleks Mudajooksu jätkuks, et hoida üle Eesti ja kaugemaltki kohale tulnud inimesi kauem kohapeal tarbimaks kohalike teenuseid. RockFestil astuks laval üles mitmeid Maarjamaa rokkbände ja loodetavasti ka üks meie kohalik üle Eesti tuntud kollektiiv. Pidu kestaks hiliste õhtutundideni, et panna väärikas punkt juubeliaastale.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Projekt sai suures osas rahastuse LEADER-meetmest 2.1: „Kogukondade ühisprojektid". Ettepaneku esitaja täpsustas sündmuse eelarvet ja kaasavast eelarvest taotletavat summat. Suunata rahvahääletusele.
 
E8. Põltsamaa kalmistu parkla ja juurdepääsutee tolmuvabaks
Eelarve: 26000
 
Põltsamaa kalmistu on Põltsamaa vallas enim külastatav objekt. Kalmistul käib väga palju inimesi nii vallast kui kaugemalt. Kalmistut külastatakse palju erinevatel pühadel ja samuti  kurbade sündmuste puhul. Põltsamaa kalmistu parkla ja selle juurdepääsutee on kruusakattega. Mitmete pühade ajal (hingedepäev, jõulud jt.) on ilm vihmane ning parkla väga porine, jalgu ja autosid määriv. Mulje vallast jätab sageli ka ainult üks külaskäik kalmistule. Eesmärk on muuta Põltsamaa kalmistu parkla ja selle juurdepääsutee tolmuvabaks. Parkla ala suurus on ca 1200 m2. Koos juurdepääsuteega on ala suurus ca 2500 m2.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E9. Mahlapress Pajusisse
Eelarve: 4500
 
Hajaasustusega Pajusi külas on enamasti iga maja juures ka suured õunaaiad. Suurem osa õunasaagist jääb kasutamata, sest lähikonnas puudub võimalus õunamahla pressimiseks. Ka on külaelanike keskmine vanus suhteliselt kõrge, mis muudab raskete õunakottidega sõidud kaugele mahla pressima väga ebamugavaks. Lahenduseks on hüdrauliline mahlapress koos purustajaga ning gaasiküttel mahlapastörisaator.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E10. Lillemetsa pargi mänguväljaku aluskate täies ulatuses tolmuvabaks
Eelarve: 20000
 
Lillemetsa pargi mänguväljaku näol on tegemist ainsa avalikus ruumis oleva mänguväljakuga, mis on mõeldud kasutamiseks piirkonna lastele. Seal mänguväljakul on näha igas vanuses lapsi, kes mängivad seal alates varakevadest kuni hilissügiseni välja. Hetkel on mänguväljakule paigaldatud atraktsioonide ja kiikede aluskatteks liiv, mis tolmab ja määrib laste riideid. Tolmuvaba kate annaks lastevanematele võimaluse viia lapsed mänguväljakule igal ajahetkel (ka näiteks otse poest või raamatukogust tulles) nii, et ei oleks vaja mõelda riiete määrdumisele. 
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E11. Põltsamaa muusikapark
Eelarve: 18100
 
Linnas on mitmeid füüsilisele võimekuse arendamisele suunatud mänguväljakuid. Samas ei ole sellist vabamänguala, mis sobib kõigile ja mis turgutaks vaimu. Ettepanek on rajada Põltsamaale välimuusikainstrumentidega muusikapark, kus on näiteks kuus välimuusikainstrumenti: kõrged torukellad, kellade lüüra, väike ja suur Babeli trumm, käsitorud, harmooniline ksülofon. Muusikaparki on võimalik kasutada kooli ja lasteaia muusikatunni läbiviimiseks, lõunapausil vaimu turgutamiseks, lihtsalt aja veetmiseks ja enda väljaelamiseks. Tegemist oleks uue ja põneva vabaõhuatraktsiooniga Põltsamaal.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E12. Ujuv purskkaev Põltsamaa jõel 
Eelarve: 18300
 
Põltsamaa linnas on väga ilus jõgi, mida näevad kõik linnas liikuvad inimesed. Igal aastal on jõge ka erinevat moodi kaunistatud nt lillekastidega. Omaette vaatamisväärsuseks oleks Põltsamaa linnasüdamesse jõele paigaldatav ujuvpurskkaev, mis töötab suvisel perioodil ja on öösiti valgustatud. Purskkaev aitab esile tõsta Põltsamaa ühte sümbolit – jõge ja muudab atraktiivsemaks nii kohalike elanike kui ka turistide silmis.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E13. Viis ujumissilda Põltsamaa jõe kallastele 
Eelarve: 10000
 
Põltsamaa linna ja Põltsamaa valda seostatakse piirkonna tuntuse ja inimeste teadlikkuses väga palju piirkonda läbiva samanimelise Põltsamaa jõega. Põltsamaa jõge ja jõeäärseid vaatamisväärsusi ja puhkamisvõimalusi aitavad mitmekesistada jõele rajatavad ujumissillad. Ettepanek on Põltsamaa valla piires rajada jõele viis uut ujumissilda. Sillad muudavad jõe atraktiivsemaks ujujatele, päevitajatele, kalastajatele ning loodus- ja veematkajatele.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E14. Pingid ja prügikastid Puurmani avalikku ruumi
Eelarve: 7500
 
Puurmani aleviku keskuses asuvad kool, lasteaed, perearstikeskus, apteek, kauplus, teenuskeskus ja eakate seltsiruumid ning saun. Aleviku Ülejõe elamurajoonis seltsimaja ning raamatukogu. Tallinn-Tartu maanteele on valmimas uus bussipeatus, mis asub Ülejõe elaniku jaoks umbes 2,5 km kaugusel Vahemaad jalgsi liikujatele, eriti eakatele, on kohati liiga pikad ning paigaldatud istepingid võimaldavad jõuvarusid taastada. Vältimaks keskkonna reostamist oleme kavandanud pinkide juurde soetada ka prügikastid.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E15. PÜG vilistlaste lahing 2020
Eelarve: 4500
 
Korvpallivõistlus on Põltsamaa koolis olnud traditsioon, mis on kestnud juba pikki aastaid. Eelmisel aastal toimus esimest korda Vilistlaste Lahing 2019, kus said omavahel vastamisi minna kooli vanemad ja nooremad vilistlased. Vilistlaste lahing annab endistele ja praegustele valla elanikele võimaluse külastada Põltsamaa linna, saada kokku sõprade ja sugulastega. Üritus aitab väärtustab Põltsamaa valda aktiivse ja ettevõtliku omavalitsusena. Samuti on see positiivne reklaam Põltsamaa Ühisgümnaasiumile.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E16. Maastikuvibu rajad Kuningamäe Terviserajale
Eelarve: 30000
 
Kuningamäe terviseradadel on suvisel perioodil võimalik lisaks jooksule ja rattasõidule harrastada vaid discgolfi. Alternatiiviks sellele võiks olla maastikuvibu. Maastikuvibu ei nõua suurt füüsilist pingutust, selle harrastamine on sobilik igas vanuses inimestele. Kel tekib suurem huvi ala vastu, võib osaleda erinevatel võistlustel, mida korraldab Eesti Maastikuvibu Liit. Rajada võiks 14 viburada, kogu ringi pikkuseks on 3-5km. Rajad on erineva pikkuse ja raskusastmega. Rajad saaks ehitada metsa sisse Kaarlimõisa suunas.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E17. Põltsamaa noortekeskuse parkla korda
Eelarve: 32500
 
Põltsamaa noorte ja elukestva õppe keskuse rajamise ajal ei olnud võimalik korrastada hoone kõrval olevat jalgteed ja parklat. Parkla on kaetud pehme kattematerjaliga, mistõttu vihmasel perioodil tekivad parklasse porilombid ja läbimatud muda-porised alad. Kavas on korrastada 600 ruutmeetrine ala hoone juures. Parklat kasutavad väga paljud Põltsamaa inimesed ja väliskülalised. Eriti teravalt tuli parkla korrastamine päevakorda, kui keskust külastas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kel oli  raskusi "kuiva jalaga majja sisse saada".
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E18. Jalakäijate ala Veski tänaval
Eelarve: 7000
 
Koolilaste ja linnakodanike turvaliseks liikumiseks Suure silla juurest Veski koolimaja juurde võiks olemasoleva sõidutee ümber kujundada, rajades sõidutee vasakule poolele 1,5 meetri laiuse jalakäijate ala. Jalakäijate ala pinda tuleb  siluda/tõsta, sõiduteest eraldaks seda ala äärekivide rida, tee pinnal on vastav tähistus. Jalakäijate ala väljaehitamisega laheneks ka kooliaasta jooksul igahommikune probleem, et autojuhid eiravad liiklusmärki, mis keelab Veski tänaval sõitmise.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Veski tn kõnnitee rajamine ilma projektita ei ole mõistlik ja muinsuskaitse ja muid kitsendavaid tingimusi on palju. 2020 aastal läheb  Veski tn pindamisele ja tee olukord paraneb. Samuti on töös PÜG territooriumi uus liikluskorraldus mida analüüsivad liikluskorraldus spetsialistid. Hinnapakkumine on ilmselgelt liiga optimistlik ja võimalike tööde korral kujuneks selle maksumus kordades kallimaks. Hääletusele mitte panna.
 
E19. Kõnnitee ehitus Metsa ja Lembitu tn ristmikult Tõrukese esimese aiaväravani
Eelarve 10100
 
Põltsamaa lasteaia Tõruke juurde kõnnitee rajamine on vajalik laste ja nende perede turvalisuse huvides, et oleksid eraldatud sõidukid ja jalakäijad. Kavas on rajada kõnnitee Metsa ja Lembitu tn ristmikult kuni lasteaia esimese aiaväravani. Teelõigu pikkus on kokku 64 m.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E20. Annikvere kergliiklustee valgustus ja turvapiirded
Eelarve: 40000
 
Mullu Põltsamaa aasta teoks tunnistatud 2,9 kilomeetri pikkune Annikvere kergliiklustee on valgustamata. Samuti ei ole tehisjärvest tuleva kraavi ääres piirdeid. Pimedal ajal rattaga linnapoolsest valgustatud osast pimedasse sõites võib tekkida liiklusohtlikke olukordi. Eriti ohtlik on olukord eakamatele ja lastele, kes ei valda piisavalt ratast. Kergliiklustee tuleb valgustada ja ohupiirkondadesse tuleb paigaldada piirdeid. Ettepanekust võidavad kõik Annikvere kergliiklustee kasutajad.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
E21. Roosisild/ Roosisaareke
Eelarve: puudub
 
Põltsamaa on oma 19 sillaga sildade linn, aga siin puudub Roosisild. Ettepanek on kujundada ümber Roosisaarele viiv Väike sild, et see oleks visuaalselt ilus ja ainulaadne koht, kus korraldada mõnusaid kontserte ja mis võimaldab teha ilusaid fotosid. Ruumiliselt võiks silla kujunduslahendus olla selline, et nii pealtvaates kui ka sillal olles, tekib tunne, nagu oleksid justkui roosi õiel.
 
 
Ettepaneku esitaja võttis ettepaneku tagasi.
 
E22. Tapiku Külade Seltsi ruumide renoveerimine
Eelarve: 10000
 
Tapiku Külade Selts on noorima Põltsamaa valla külaseltsina olnud aktiivne kogukonna kaasaja ja kohaliku elu eestvedaja (nt talgud, kõrvitsapäev, maaliring, kohviku- ja teatripäev jms). Seltsi sündmuste  menu on tekitanud vajaduse täiendava ruumi järele, kus korraldada kõigile huvilistele oma ettevõtmisi. Külaseltsi majas asub vallale kuuluv korter, mille vald on andnud seltsi kasutusse. Korter seisab tühjalt ja vajab remonti. Eelarve katab materjalide maksumuse. Transpordi ja ehitustööd korraldab selts oma jõududega.
 
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
Ettepanekuid hindas Põltsamaa Vallavalitsuse korraldusega 25.11.2019 nr 2-3/2019/563 moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuulusid:
 
Karro Külanurm, abivallavanem;
Kristi Klaos, arengu- ja planeerimisosakonna juhataja; 
Raivo Suni, turundusspetsialist;
Jaak Kask, vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees;
Ulvi Punapart, vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees

 

 Hääletamine toimub 9.-22. detsembrini infosüsteemis VOLIS.
  Kõigil on võimalik hääletada kuni 3 ettepaneku poolt.