Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 21. istung toimub 16.04.2019 Aidu Lasteaed-Algkooli saalis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 21. istung toimub teisipäeval, 16. aprillil 2019 algusega kell 15.00 Aidu Lasteaed-Algkooli saalis

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Põltsamaa Vallavolikogu 20. septembri 2018 määruse nr 51 „Põltsamaa Valla Päevakeskuse põhimäärus" muutmine

Ettekandja Põltsamaa Valla Päevakeskuse juhataja Heiki Rosin, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder

2. Põltsamaa Varahalduse OÜ põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Põhikirja uus redaktsioon

Ettekandja Põltsamaa Varahalduse juhatuse liige Eda Joosep, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

3. Põltsamaa 6. detsembri 2017 määruse nr 4 „Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend" muutmine

Muudatusettepanek

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

4. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega (Lageda)

Lisa

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

5. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega (Lossi tn)

Lisa

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

6. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega (Kalana)

Lisad

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

7. Põltsamaa Vallavolikogu 23. detsembri 2002 otsuse nr 21 osaline kehtetuks tunnistamine

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

8. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Lossi tn 43-2)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

9. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Lossi tn 43-4)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

10. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Lossi tn 43-6)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

11. Põltsamaa hooldekodu kahe teenusüksuse projektitaotluste koostamine ja omafinantseeringu tagamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

12. Põltsamaa Lasteaia Tõruke ehitustööd ja Põltsamaa uue lasteaia rajamiseks tegevuste algatamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja volikogu liige Reet Alev

13. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm