Olulised kuupäevad:

  • Elektrooniline küsitlus omavalitsuste infosüsteemis VOLIS algab 12. septembril kell 00.01 ja lõppeb 15. septembril kell 20.00. 
  • Küsitluspunkt Puurmani teenuskeskuse küsitluspunktis 16. ja 18. septembril kell 9.00-18.00.
  • Kui inimese tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus takistab tal tulla küsitluspunkti, võib ta taotleda küsitluslehe täitmist kodus 18. septembril 2022. Selleks peab ta esitama taotluse koos põhjendusega vallasekretärile telefonile 53020509 hiljemalt 18. septembril kell 15.00.  

Halduspiiride muutmise ettepanek

21. jaanuaril 2021 tegid endise Puurmani valla Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve külade ning Puurmani aleviku elanikud Põltsamaa vallavolikogule ettepaneku algatada menetlus valla halduspiiride muutmiseks ning mainitud külade ja aleviku üleandmiseks Põltsamaa valla koosseisust Tartu valla koosseisu Tartumaal.
 
Koondame siia lehele info menetluse käigust.
 

Pressiteated

2021

 
 
Küsimuste korral helista 56486262!
Küsimustele vastab Tartu vallaga läbirääkimisi juhtiv Reet Alev