Menetluse ajakava

 
Veebruar 2022 - Põltsamaa Vallavalitsus kogub kokku info kõigist kohustustest ja tegevustest, mis on seotud Puurmani piirkonnaga;
 
Märts-aprill 2022 - toimuvad Põltsamaa valla ja Tartu valla vahel konsultatsioonid, kus arutatakse läbi vallavalitsuse poolt kokku koondatud info; 
 
Konsultatsioonide järel algab rahvaküsitluse planeerimine.
 
2022 II poolaasta - toimub rahvaküsitlus
 

 

Küsimuste korral helista 56486262!
Küsimustele vastab Tartu vallaga läbirääkimisi juhtiv Reet Alev