Menetluse senine kulg

  • 21. jaanuaril 2021 tegid endise Puurmani valla Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve külade ning Puurmani aleviku elanikud Põltsamaa vallavolikogule ettepaneku algatada menetlus valla halduspiiride muutmiseks ning mainitud külade ja aleviku üleandmiseks Põltsamaa valla koosseisust Tartu valla koosseisu Tartumaal. Ettepanekule oli lisatud 329 allkirja.

 

  • Põltsamaa Vallavolikogu arutas ettepanekut 18. veebruaril 2021 ja otsustas tellida valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi.
  • Analüüsi tegemiseks korraldas vallavalitsus 2021. aasta märtsis väikehanke. Oma hinnapakkumise esitasid Civitta Eesti AS ja Consultare OÜ. Soodsaima pakkumise tegi Civitta, pakkudes töö maksumuseks käibemaksuta 8250 eurot. Vallavalitsus eraldas selle summa eelarve reservfondist 13. aprillil 2021.

 

 

 

 

  • Tartu Vallavolikogu moodustas 24. novembril 2021 Tartu valla ja Põltsamaa valla vahelise piiri muutmise ajutise ettevalmistuskomisjoni ja kinnitas selle koosseisu. 7-liikmelisse komisjoni kuuluvad Vahur Poolak (esimees), Külli Suvi (aseesimees), Karmen Kukk, Mareh Kalda, Aigar Lepp, Kalev Kurs, Priit Allas.

 

  • Põltsamaa Vallavolikogu moodustas 30. detsembril 8-liikmelise komisjoni, kes asub välja töötama Põltsamaa valla seisukohti ja koordineerima kõnelusi Tartu vallaga. Komisjoni kuuluvad Reet Alev (esimees), Tõnu Pärtel (aseesimees), Rauno Kuus, Toivo Tõnson, Helina Amur, Karro Külanurm, Maimu Kelder ja Helje Tamme.

 

 
 
 
  • Põltsamaa vallavalitsus viis 12.-18. septembrini 2022 läbi rahvaküsitluse Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve külade ja Puurmani aleviku elanike hulgas.

 

 

 

 

Küsimuste korral helista 56486262!
Küsimustele vastab Tartu vallaga läbirääkimisi juhtiv Reet Alev