« Tagasi

Vallavolikogu kinnitas elanike küsitluse tulemused

29. septembril Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 13. istung kinnitas Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve küla ja Puurmani aleviku elanike küsitluse tulemused.
 
 
Otsuse poolt olid kõik 18 istungil osalenud rahvaesindajat.
 
Järgmine vallavolikogu istung toimub 20. oktoobril. Ühe päevakorrapunktina on siis kavas  otsuseelnõu Põltsamaa valla ja Tartu valla vahelise piiri muutmise taotlemiseks.