« Tagasi

Septembris viiakse läbi Puurmani piirkonna rahvaküsitlus

 Põltsamaa vallavalitsus kinnitas 6. juuni istungil haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva Puurmani piirkonna elanike arvamuse väljaselgitamise

korraldamise ja küsitluse läbiviimiseks komisjoni moodustamise.

Küsitlus on plaanis läbi viia vahemikus 12.-18. september 2022. Seda nii elektrooniliselt www.volis.ee keskkonnas kui ka kahel päeval küsitluspunktis Puurmani teenuskeskuses.

 Elanikel on õigus avaldada arvamust oma alalise elukoha asustusüksuse, vastavalt siis kas Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve küla või Puurmani aleviku arvamise kohta Tartu valla koosseisu, kus vastusevariantideks on „jah" või „ei".