« Tagasi

Põltsamaa valla halduspiiride muutmise küsimuses toimub septembris rahvaküsitlus

21. jaanuaril 2021 tegid endise Puurmani valla Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve külade ning Puurmani aleviku elanikud Põltsamaa vallavolikogule ettepaneku algatada menetlus valla halduspiiride muutmiseks ning mainitud külade ja aleviku üleandmiseks Põltsamaa valla koosseisust Tartu valla koosseisu Tartumaal.
 
Pooleteise aasta jooksul on teemaga tegelenud nii Põltsamaa kui ka Tartu Vallavolikogu ja valminud on sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs. Hetkel on vallavalitsus ette valmistamas rahvaküsitlust. Küsitlus toimub septembri teisel täisnädalal ja osalejad saavad avalda  arvamust selle kohta, et kas nad on nõus oma elukohajärgse küla või aleviku arvamisega Tartu valla koosseisu. 
 
Küsitlusest on õigus osa võtta kõigil küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud Põltsamaa valla elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve külas või Puurmani alevikus. Osaleda ei saa teovõimetuks tunnistatud isikud ja need, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohas.
 
Elektrooniline küsitlus algab omavalitsuste infosüsteemis VOLIS 12. septembril kell 00.01 ja lõppeb 15. septembril kell 20.00. Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või Mobiil-IDga. 
 
Kel puudub võimalus arvamuse avaldamiseks elektrooniliselt, saavad seda teha 16. ja 18. septembril kell 9.00-18.00 Puurmani teenuskeskuses (Tallinna mnt 1, Puurmani alevik), kus on neil päevadel avatud küsitluspunkt.  Küsitluspunkti tulles võta kindlasti kaasa isikut tõendav dokument! Küsitluses saab osaleda vaid isiklikult. 
 
Juhul, kui küsitluses osaleja on hääletanud nii elektrooniliselt kui ka küsitluspunktis, siis loetakse kehtivaks teenuskeskuses sedeliga antud hääl ning elektrooniline hääl tühistatakse. 
Küsitluse tulemused kinnitab volikogu otsusega ning sellega arvestatakse edasises halduspiiride muutmise menetluses. 
 
Kui inimese tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus takistab tal tulla küsitluspunkti, võib ta taotleda küsitluslehe täitmist kodus 18. septembril 2022. Selleks peab ta esitama taotluse koos põhjendusega vallasekretärile telefonile 53020509 hiljemalt 18. septembril kell 15.00.
 
Täiendav info menetluse kohta on avaldatud valla veebilehel https://www.poltsamaa.ee/halduspiir.
 
Ene Kivineem
Vallasekretär
Tel 5302 0509