Riigikogu valimised 2023

Sõnumid valijale:

VALIMISNÄDAL

Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini:

Valimistoimingute tähtajad: leitav SIIT

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.

 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Valijal on võimalus pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.

 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Valija saab oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri nüüd arvutis.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka riigiinfo telefonilt tel 1247.

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.

 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke, et andnud valijale hääletamissedeli.

 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.

 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.

 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab ainult arvutis.

 • Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd.

 • E-hääletamise rakendus laadi alla valimised.ee veebilehelt.

 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt:

  • kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad,

  • kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara,

  • kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi,

  • kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi.

 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil:

  • laadi kas Google Play või Appstore'i rakenduste poest alla või uuenda EH kontrollrakendus,

  • skaneeri kontrollrakendusega QR-kood, mis e-hääletamise järel arvuti ekraanile kuvati.

VALIMISTE TEABELEHT

 • Valijad, kellel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga.

 • Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil.

 • Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.

 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.

 VÄLISMAAL HÄÄLETAMINE

 • Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes.

 • Välisesindustes toimub hääletamine vähemalt kahel päeval vahemikus 18. veebruarist 23. veebruarini.

 • Välisriikides on võimalik hääletada ka kirja teel. Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele hiljemalt 3. veebruariks kirjalik taotlus.

 • Püsivalt välisriigis elaval valijal peab olema määratud valimisringkond. Kui see on määramata, siis ei ole teda valijate nimekirjas. Selleks, et kontrollida, kas teil on valimisringkond määratud, tuleb pöörduda abi@rahvastikuregister.ee.

 • Püsivalt välisriigis elava valija valimisringkond määratakse tema viimase elukoha alusel Eestis, selle puudumisel valija vanemate või vanavanemate viimase Eesti elukoha aadressi alusel.

 • Välismaal elavad valijad saavad valimiste teabelehe jaanuari esimesel nädalal.

VALIMISÕIGUS

Riigikogu valimistel on hääletamisõigus vähemalt 18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust.

KANDIDEERIMISÕIGUS

 • Riigikogu valimistel võivad kandideerida vähemalt 21-aastased Eesti kodanikud. Kandideerida ei tohi tegevväelased ja vanglakaristust kandvad isikud.

 • Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui ka üksikkandidaadid.

 • Erakond saab kandidaadid üles seada valimisringkonnas.

 • Kõigist ringkondades ülesseatud kandidaatidest koostab erakond üleriigilise nimekirja.

VALIMISRINGKOND

 • Riigikogu valimistel jaguneb Eesti territoorium 12 ringkonnaks.

 • Valimisringkond on üksus, kus seatakse üles konkreetsed kandidaadid.

 • Igal ringkonnal on kindel arv mandaate, mis jaotatakse sealse valijate arvu järgi.

 • Kokku on mandaate 101 ehk sama palju, kui on kohti Riigikogus.

 

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal.

 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.

 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

Sõnumid valijale RK2023 ENG

Sõnumid valijale RK2023 RUS

Lisainformatsioon: https://www.riigikogu.ee/fookusteemad/riigikogu-valimised-2023/

 

Põltsamaa vallas on 5 valimisjaoskonda:

 1. Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Põltsamaa Kultuurikeskuses (J. Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).

 2. Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva endises Esku koolimajas (Kooli tee 2, Esku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).

 3. Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Põltsamaa Valla Päevakeskuses (Pargi tn 2, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).

 4. Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva Aidu Raamatukogus (Kooli tee 7, Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).

 5. Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Pisisaare Spordikeskuses (Kooli, Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).

 6. Valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Lustivere Külaseltsi hoones (Mõisa tee 9, Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).

 7. Valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Puurmani teenuskeskuses (Tallinna mnt 1, Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).

Valimisjaoskond nr 1 korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda ning  vajadusel hääletamist ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.

Vt määrus Põltsamaa valla haldusterritooriumil valimiste korraldamiseks valimisjaoskondade moodustamine https://www.riigiteataja.ee/akt/411012023005

Põltsamaa vallas elav valija võib hääletamise ajal hääletada ükskõik missuguses Põltsamaa valla valimisjaoskonnas. Valijate nimekiri on elektrooniline.

Eelhääletamise päevadel (27.02-04.03.2023) toimub hääletamine kell 12.00-20.00.

Valimispäeval, 5. märtsil 2023 toimub hääletamine kell 9.00-20.00.

 

Põltsamaa valla valimiskomisjon

Valla häältelugemiskomisjoni ülesandeid Riigikogu valimistel täidab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla valimiskomisjon.

Põltsamaa valla valimiskomisjoni asukoht on Põltsamaa Vallavalitsuse hoones aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald.

Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Merike Sumla, e-post merike.sumla@poltsamaa.ee, tel 5302 0509. Valimiskomisjoni aseesimees on Ulvi Pint, e-post ulvi.pint@poltsamaa.ee, tel 5883 9110.

Valimiskomisjoni liikmed on Tiia Juhkam, Kaja Kesküla ja Marilin Mölder.

Hääletamistulemuste kindlakstegemine

Hääletamistulemused tehakse kindlaks avalikult.

Hääletamissedelite ülelugemist alustab Põltsamaa valla valimiskomisjon 6. märtsil 2023 kell 10.00. Põltsamaa Vallavalitsuse hoones aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald (1. korruse nõupidamisruumis).

 

Lugupidamisega

Merike Sumla

Põltsamaa vallasekretär, valimiskomisjoni esimees
Põltsamaa Vallavalitsus

merike.sumla@poltsamaa.ee /+372 5302 0509

 

 

 

Valimisringkond nr 9 - Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)

Kandidaate kokku 70