Jõgeva mnt 23 ja 23a kinnistute detailplaneering

 

Põltsamaa Vallavalitsus kehtestas 21.08.2023 korraldusega nr 2-3/2023/180 Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 23 ja Jõgeva mnt 23a kinnistute detailplaneeringu. 

 

Põltsamaa Vallavalitsus on 03.06.2023 korraldusega nr 2-3/2023/133 vastu võtnud Põltsamaa linnas Jõgeva mnt 23 ja Jõgeva mnt 23a detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 24.07.2023 – 06.08.2023.

 

PÕHILAHENDUS (26.06.2023 seisuga)

KOOSKÕLASTUSED

 

ALGATAMINE