Menetluse ajakava

 
20. oktoober 2022 - Põltsamaa Vallavaolikogu istungil on ühe päevakorrapunktina kavas ettepaneku tegemine Tartu vallale halduspiiride muutmiseks ja Puurmani piirkonna asulate üleandmiseks Tartu valla koosseisu.
 
Oktoober  2022 - ... Halduspiiride muutmist menetleb Tartu vallavolikogu 
 
 

 

Küsimuste korral helista 56486262!
Küsimustele vastab Tartu vallaga läbirääkimisi juhtiv Reet Alev