Põltsamaa vallas Võhmanõmme külas seitsme katastriüksuse detailplaneering