Tuuleparkide eriplaneeringu koostajad tutvustasid Põltsamaa vallale oma plaane

5. detsembril kogunesid huvilised Põltsamaa kultuurikeskusesse, et saada ülevaade valda kavandatavate tuuleparkide eriplaneeringu hetkeseisust. Kes kohale tulla ei saanud, võis osaleda veebi vahendusel. 
 
Eriplaneeringu algatas Põltsamaa Vallavolikogu 30.12.2021. Planeeringust on huvitatud Irbeni OÜ ja Enefit Green AS ning seda koostab Skepast & Puhkim OÜ. 
 
Arutelul andsid planeeringu koostajad Kadri Vaher ja Moonika Lipping ülevaate, millises arengujärgus tuuleparkide eriplaneering hetkel on. Võimalike alade väljavalimisel on arvestatud kaugust tiheasustusaladest, eramutest, aga ka teedest ja elektriliinidest. Samuti arvestatakse looduskeskkonnaga: kaitsealuste liikide, kaitsealade ja teiste näitajatega.  
 
Osalejad tundsid huvi, kuidas on planeeringust huvitatud ettevõtted mõelnud enda jaoks läbi maade omandamise küsimuse. Samuti tunti huvi, ega tuuleenergia ei võta ära võimalikke liitumisvõimsusi päikeseparkidelt. 
 
Kuna tuuleenergia liidetakse kõrgepingevõrku, siis päikesepargid on endiselt oodatud. Ja maade küsimus lahendatakse igal konkreetsel juhul eraldi.  
 
Arutelu lõpus oli võimalik virtuaalreaalsusprillide abil kogeda, millised võiksid tuulepargid tulevikus välja näha.
 
Selleks, et kõik küsimused ikka vastuse saaksid, ootame huvilisi Põltsamaa kultuurikeskusesse taas 5. jaanuaril. 
 
Põltsamaa valla tuuleparkide planeeringu valmimisega saab ennast kursis hoida Põltsamaa valla kodulehel: https://www.poltsamaa.ee/tuulepark
 
Küsimuste korral pöörduge valla arendusjuhi Aive Tamme poole (tel 5309 0915, aive.tamm@poltsamaa.ee).