Menetluses olevad detailplaneeringud

21.01.20

Põltsamaa linnas Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Ametite arvamused:
 

Põltsamaa linnas Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a detailplaneering


Põltsamaa staadioni detailplaneering 

Avalikustamisel planeering:

 

 

 

Lille tänav 2 koolikompleksi detailplaneering 2015-

 

 

Veski II MÜ detailplaneering

 

 

Jõgeva mnt 23 ja 23a kinnistute detailplaneering

 

 

Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneering

 

Ettepanekud LS kavatsusele:

 1. Keskkonnaamet
 2. Maa-amet
 3. Maanteeamet
 4. Maanteeamet 1
 5. Maanteeamet 2
 6. Põllumajandusamet
 7. Rahandusministeerium
 8. Terviseamet

 

Õnne Piimakarjatalu OÜ Esku farmi detailplaneering

Ametite ettepanekud ja arvamused:

 1. Keskkonnaamet
 2. Maa-amet
 3. Maanteeamet
 4. Päästeamet
 5. Põllumajandusamet

 

Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneering

 

Põltsamaa linnas Välja tn 4, 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneering

Põltsamaa linnas Välja tn 4, 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Joonised:

Kooskõlastused:

 

Adavere alevikus Tallinna mnt 4, Tallinna mnt 6, Kooli tn 2 ja Kooli tänava katastriüksuste ning reformimata riigimaa detailplaneering

 

Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneering

 

Kindralihaua planeering

 

Vägari küla, Teeääre katastriüksuse detailplaneering

 

Endistele Eeriku talu maadele koostatud detailplaneering


Puurmani tehnopargi detailplaneering

 

Kaldaveski katastriüksuse detailplaneering

 

Tampsi kinnistu detailplaneering


Vildi maaüksuse detailplaneering

Toimetaja: MARELLE MÄND