Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve

12.05.20

 

Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve
võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 31.01.2019 istungil

 

Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve eelnõu menetlemine:

Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve eelnõu koos seletuskirjaga

LISA 1 Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve (eelnõu)

LISA 2 Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve eelnõu (3 aasta andmetega)


LISAEELARVE:

 

Põltsamaa valla 2019. aasta 1. lisaeelarve eelnõu koos seletuskirjaga
Põltsamaa valla 2019. aasta 2. lisaeelarve eelnõu koos seletuskirjaga

 

EELARVE TÄITMISE ARUANDED:RESERVFOND:

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND

Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve

6.05.19

 

Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 istungil.
Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve seletuskiri.


Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve menetlemine:

LISAEELARVE:
Põltsamaa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve ja lisaeelarve seletuskiri.

Põltsamaa valla 2018. aasta 2. lisaeelarve

 

EELARVE TÄITMISE ARUANDED:

 

RESERVFOND:

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND