Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve

 

 

Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 31.01.2019 istungil

 

Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve eelnõu menetlemine:

  • 21.01.2019 hariduskomisjoni koosolekul
  • 14.01.2018 hariduskomisjoni koosolekul 
  • 10.01.2019 arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolekul
  • 14.01.1019 eelarvekomisjoni koosolekul
  • 03.12.2018 eelarvekomisjoni koosolekul
  • 10.12.2018 keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni koosolekul
  • 10.12.2018 sotsiaalkomisjoni koosolekul
  • Põltsamaa Vallavolikogu 20. detsembri 2018 istungil (eelarve eelnõu I lugemine) 

Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve eelnõu koos seletuskirjaga

LISA 1 Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve (eelnõu)

LISA 2 Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve eelnõu (3 aasta andmetega)


LISAEELARVE:

 

Põltsamaa valla 2019. aasta 1. lisaeelarve eelnõu koos seletuskirjaga
Põltsamaa valla 2019. aasta 2. lisaeelarve eelnõu koos seletuskirjaga

 

EELARVE TÄITMISE ARUANDED:RESERVFOND: