PÕLTSAMAA VALLA 2023. AASTA EELARVE 

 

Põltsamaa valla 2023. aasta eelarve võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 09.02.2023 määrusega nr 3

Eelarve seletuskiri

 

LISAEELARVED

Põltsamaa valla 2023. aasta 1. lisaeelarve (Põltsamaa Vallavolikogu 20.04.2023 määrus nr 9)

Põltsamaa valla 2023. aasta 1. lisaeelaeve eelnõu koos seletuskirjaga


Põltsamaa valla 2023. aasta 2. lisaeelarve (Põltsamaa Vallavolikogu 19.10.2023 määrus nr 9)

Põltsamaa valla 2023. aasta 2. lisaeelarve eelnõu koos seletuskirjaga

 

Põltsamaa valla 2023. aasta 3. lisaeelarve (Põltsamaa Vallavolikogu 21.12.2023 määrus nr 21)

Põltsamaa valla 2023. aasta 3. lisaeelarve eelnõu koos seletuskirjaga

 

RESERVFONDI KASUTAMINE

Reservfondi kasutamise aruanne 31.12.2023 seisuga

 

PÕLTSAMAA VALLA 2023. AASTA EELARVE EELNÕU MENETLEMINE

Põltsamaa Vallavolikogu 15.12.2022 istung (eelarve eelnõu 1. lugemine)
Põltsamaa Vallavolikogu 19.01.2023 istung (eelarve eelnõu 2. lugemine)
Põltsamaa Vallavolikogu 09.02.2023 istung (eelarve vastuvõtmine)

Vallavolikogu hariduskomisjoni 06.12.2022,  20.12.2022, 10.01.2023 koosolekud
Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 07.12.2022 koosolek
Vallavolikogu revisjonikomisjoni 12.12.2022 koosolek
Vallavolikogu kultuurikomisjoni 12.12.2022, 28.12.2022 koosolekud
Vallavolikogu majanduskomisjoni 14.11.2022, 21.11.2022, 27.12.2022, 11.01.2023 koosolekud
Vallavolikogu kogukonnakomisjoni 12.12.2022 koosolek

 

Põltsamaa valla 2023. aasta eelarve eelnõu (29.11.2022 eelnõu nr 1-4.1/2022/427)

Lisa 2023. a eelarve

Seletuskiri

Lühiülevaade Põltsamaa valla 2023. aasta eelarvest