Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 12. septembri istungist

 • Kehtestati Põltsamaa Halduse poolt müüdava toidu maksumus alates 01.10.2022. Seni kehtinud hinnad vajasid seoses tooraine kallinemisega, lisavahendite soetamise vajadusega ja majanduskulude tõusuga ülevaatamist Haridusasutustes kohapeal pakutavad toidud ei kalline. Kallineb väljamüüdava lõunasöögi hind, kus lisandub prae hind ja transporditasu. Lisanduvad laagrite toitlustamise hinnad.
Toitlustus (hind ühe portsjoni kohta
1. Haridusasutustes kohapeal hommikusöök - 0,6 eurot
2. Haridusasutustes kohapeal lõunasöök - 2 eurot
3. Haridusasutustes kohapeal õhtuoode - 0,6 eurot
4. Põltsamaa Valla Päevakeskusele müüdav toit - 6 eurot
5. Väljamüüdav lõunasöök (supp) - 3 eurot
6. Väljamüüdav lõunasöök (praad) - 4 eurot
7. Transporditasu väljamüüdaval toitlustusel - 1 euro
8. Laagrite/ürituste toitlustamise hommikusöök - 2 eurot
9. Laagrite/ürituste toitlustamise lõunasöök - 3 eurot
 
 • Kinnitati Põltsamaa valla 2023. aasta eelarve koostamise juhend.
 • Võeti vastu korraldus Põltsamaa valla arengukava avalikustamise, avaliku arutelu ja ettepanekute esitamise tähtaegade kohta.  Põltsamaa valla arengukava 2040 muutmise eelnõu avalikustatakse valla veebilehel 12.-28. septembrini ja vallalehes 22. septembril. Avalik arutelu toimub 26. septembril kell 17.30 Põltsamaa Muusikakooli saalis.
 • Anti Põltsamaa linnas, Kuperjanovi 2a paiknev digiekraan tasuta kasutada 5 aastaks Põltsamaa Vallavara OÜ-le. Ekraanile kehtestati hinnakiri järgmistel tingimustel:
1. Põltsamaa Vallavalitsuse teated ja allasutuste reklaamid ning teavitused on tasuta;
2. Põltsamaa vallas registreeritud ja tegutsevatele MTÜ-dele ja eraisikutele rakendatakse soodushinda 6 eurot päev/25 eurot nädal;
3. Põltsamaa vallas registreeritud ja tegutsevatele väikeettevõtetele (töötajate arv alla 50) rakendatakse soodushinda 8 eurot päev/30 eurot nädal);
4. Põltsamaa vallas tegutsevatele ettevõtetele rakendatakse hinda 15 eurot päev/60 eurot nädal;
5. Poliitiline reklaam 25 eurot päevas/90 eurot nädalas.
Hindadele lisandub käibemaks.
 
 • Eraldati Põltsamaa valla 2022. aasta reservfondist 2 730 eurot Spordiklubi NIPI projekti „Välijõusaali inventari paigaldamine Kuningamäe terviseradadele" omaosaluse katmiseks. Välijõusaali rajamiseks sai NIPI toetust Leader-meetmest.
 • Eraldati Põltsamaa valla 2022. aasta reservfondist 1000 eurot MTÜ Põltsamaa Kodanik projekti „Meie inimesed, meie lood - Põltsamaa raadio" omaosaluse katmiseks. Põltsamaa Kodanik sai toetust LEADER-meetmest. Projekti eesmärk on soetada Põltsamaa raadiole uued seadmed, et leviulatus oleks parem ja Põltsamaa valla info jõuaks kõikide kuulajateni. Lisaks soetatakse vajalik tehnika, et teostada videoülekandeid.
 • Nõustuti Esku külas Ojatare katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Esku külas Võhma tee 2 katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Kuningamäe külas Loimu katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Esku külas Sillaotsa katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Mõisakülas Vahi katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 • Nõustuti Põltsamaa linnas Pargi tn 2 katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 • Seati Lustivere külas Rahu tee 6 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on uue maakabelliini rajamine Lustivere külas Rahu tee 6 kortermaja peakaitsme nimivoolu suurendamiseks.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.