Põltsamaa Vallavalitsuse 11.07.2022 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 11. juulil algusega kell 9.00  Lossi 9  vallavanema kabinetis.

 

Päevakorra projekt:

1. 2021. aastal eraldatud projektitaotluse kasutamise lubamine 2022. aastal (eelnõu nr 2-4.2/2022/211)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

2. Muudatuste tegemine riiklikus teeregistris (eelnõu nr 2-4.2/2022/212)

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro

 

3. Hanke tulemuste kinnitamine (Roosi tee I etapp) (eelnõu nr 2-4.2/2022/213)

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro

 

4. Hanke tulemuste kinnitamine (Adavere parkla ehitus) (eelnõu nr 2-4.2/2022/214)

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro

 

5. Hanke tulemuste kinnitamine  (Põltsamaa linnas kivisillutiste ümberladumine) (eelnõu nr 2-4.2/2022/215)

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro

 

6. Riigihanke tulemuste kinnitamine (Kuuse, Ringtee ja Marja tn jalg- ja jalgrattatee) (eelnõu nr 2-4.2/2022/217)

Ettekandja abivallavanem Kristi Klaos

 

7. Kohapeal algatatud küsimused ja vallavalitsuse info