Vallavalitsus otsib Põltsamaa Haldusele juhatajat

 

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

PÕLTSAMAA HALDUSE JUHATAJA ametikohale

 

Põltsamaa Haldus on Põltsamaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on Põltsamaa valla ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ja vallavara efektiivne ning säästlik kasutamine.

Juhataja ülesandeks on Põltsamaa Halduse tegevuse korraldamine ning asutuse majandus- ja finantstegevuse eest vastutamine.

Tööülesannete täpsem kirjeldus on Põltsamaa Halduse juhataja ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

 

Ametikoha nimetus: Põltsamaa Halduse juhataja

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium

Ametikoha koormus ja tähtaeg: täiskoormus, tähtajatu

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

- kõrgharidus või keskharidus ja vähemalt 5-aastane ametikoha valdkonnas töötamise kogemus;

- asutuse tegevust reguleerivate õigusaktide tundmine ning nendes orienteerumine;

- juhtimiskogemus, organisatsiooniteooria tundmine, teadmised personalitööst, teadmised asjaajamisest, teadmised finantsjuhtimisest, kvaliteedijuhtimise süsteemi väljatöötamisest ja juurutamisest;

- arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel (MS Windows töökeskkond, internet);

- hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;

- analüüsi- ja planeerimisoskus, juhtimisoskus, esinemisoskus, meeskonnatöö oskus, probleemide lahendamisoskus;

- kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

 

Kasuks tuleb:

- insener-tehniline kõrgharidus;

- varasem töökogemus avalikus sektoris.

 

Omalt poolt pakume:

- huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;

- paindlikku tööaega.

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

- kandideerimisavaldus;

- elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;

- motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);

- palgasoov;

- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 10. detsembril 2022 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Põltsamaa Halduse juhataja konkurss".

Lisainfo: abivallavanem Kristi Klaos, e-post kristi.klaos@poltsamaa.ee, tel 529 4510.