Põltsamaa vald võtab tööle tugiisikud

 

Kandideerimise tähtaega on pikendatud 2. oktoobrini 2022.

 

Põltsamaa vald võtab tööle tugiisikud, kelle tööülesandeks on toetada KOV-i saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikuid. Töö sisu on:

  • isikute personaalne toetamine, abistamine ja juhendamine elu korraldamisel Eestis, et inimene saaks talle vajalikke teenuseid või toetusi, vajaduse korral ka kokkulepete või planeeritud tegevuste täitmise jälgimine (abistamine elukoha leidmisel ja registreerimisel, võimalike toetuste saamisel, töökoha leidmisel, lastele lasteaia või  kooli leidmisel,  arstiabi saamisel jm);
  • abistamine asjaajamisel suhtlemisel erinevate ametiautustega Politsei- ja Piirivalveametiga, Sotsiaalkindlustusametiga, Eesti Töötukassaga, pankadega, haridus- ja meditsiiniasutustega jms;
  • koostöö tegemine KOV-i ametnike, asutuste, vabatahtlike seltsiliste, mittetulundusühenduste ja teiste osapooltega põgenike abistamiseks;
  • lastega perede abistamine haridusasutustes õppekorralduse selgitamisel;
  • isikute omavahelise suhtluse ja koostöö edendamine;
  • isikule ja tema perele emotsionaalse toe pakkumine, jõustamine ja motiveerimine;
  • humanitaarabi vajaduste tuvastamine ja abistamise abi saamisel;
  • võimalike abipakkujatega suhtlemine;
  • humanitaarabi vastuvõtmine ja selle jagamise korraldamine.

Vajalik on eesti ja vene keele hea oskus, empaatiavõime ning autojuhilubade olemasolu. Kasuks tuleb ukraina keele oskus.

Täiskoormus. Tähtajaline tööleping/käsundusleping kuni 31. oktoober 2023.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks saada oma CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga märgusõnaga "tugiisiku konkurss" e-posti aadressile info@poltsamaa.ee hiljemalt 02.10.2022

Lisainfo:

Merike Sumla

sotsiaalosakonna juhataja

merike.sumla@poltsamaa.ee või tel 5332 5015