Põltsamaa silla rekonstrueerimine, projekti nr EU50058 


Projekti eesmärgiks on kaasa aidata Põltsamaa linna ettevõtete arengupotensiaali maksimaalset ära kasutamist takistava kitsaskoha – halvas olukorras juurdepääsuteed – likvideerimisele. Põltsamaa linna vasak- ja paremkallast ühendava silla korrastamine loob eeldused tootmismahtude kasvuks, uute toodete ja teenuste turule toomiseks ning vabade äripindade kasutuselevõtuks, aitab suurendada Põltsamaa piirkonna majanduslikku elujõudu ja tõsta ettevõtlust väärtustava piirkonna mainet.                              

Projekti planeeritud kogumaksumus on 758 582,80 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 644 795,38 eurot ja Põltsamaa linna omafinantseering 113 787,42 eurot.

Projekt periood 01.03.2016 – 30.11.2017.