KIK toetas Esku ja Nõmavere lautade lammutamist

 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu toetas Esku keskuse ühislauda lammutamist 23 328 euroga ja Nõmavere lauda lammutamist 25 700 euroga.
 
Nii Esku kui ka Nõmavere laudahooned seisid lagunenult tühjana ja kahjustasid maastikupilti. Varisemisohtlikena kujutasid nad ohtu sinna sattuda võivatele isikutele. Samuti oli hoonete juurde ladustatud ebaseaduslikult ja omavoliliselt jäätmeid.
 
Hangete tulemusena läksid tööd odavamaks. Nõmavere lauda lammutamine läks maksma kokku 18 600 eurot ja Esku lauda lammutamine 17 040 eurot. 
 
Lammutusprojekti rahastati keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord", KIK-i nõukogu otsuse ja KIK-i keskkonnaprojektide finantseerimise korra järgi.