Lasteombudsman

24.10.18

 

Eestis loodi lasteombudsman 19. märtsil 2011. aastal, kui õiguskantslerile pandi lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded. Lasteombudsman kaitseb laste õigusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega. Lapse õiguste konventsiooni järgi on lapsed kõik alla 18-aastased inimesed, isegi kui neist rääkides kasutatakse erinevaid mõisteid nagu rinnalaps, imik, väikelaps, noor vms.

Lasteombudsmani ülesanded on:

  • seista selle eest, et kõik inimesed austaksid laste õigusi ning lähtuksid lapse parimatest huvidest;
  • lahendada lapse õigusi puudutavaid avaldusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega;
  • kontrollida lapsi puudutavate õigusaktide vastavust seadusele ja põhiseadusele;
  • tutvustada lapse õigusi;
  • juhtida erapooletult tähelepanu lastekaitse probleemidele;
  • korraldada lapse õigustega seotud uuringuid;
  • aidata lastel ja noortel tõstatada neile olulistel teemadel diskussioone ühiskonnas.

Täpsemalt saab lugeda lasteombudsmani tegevuse kohta: http://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-%C3%B5igused.

Lasteombudsman on ka Facebook'is: https://www.facebook.com/lasteombudsman

Avalduse lasteombudsmanile/ õiguskantslerile saab esitada siin: http://www.oiguskantsler.ee/et/avaldus-%C3%B5iguskantslerile

 

Toimetaja: MARELLE MÄND