Komisjonid


Volikogu võib moodustada alatisi ja ajutisi komisjone. Alatised komisjonid moodustatakse volikogu volituste ajaks valdkondade kaupa volikogu tegevuse kavandamiseks ja korraldamiseks, volikogule ja vallavalitsusele arvamuse esitamiseks, volikogu istungitel arutamisele tulevate küsimuste ning volikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks ja kooskõlastamiseks.

KOMISJONIDE KOOSOLEKUTEST OSAVÕTT ALATES 2024

KOMISJONIDE KOOSOLEKUTEST OSAVÕTT 2021-2023

Põltsamaa Vallavolikogu alatised komisjonid: 

HARIDUSKOMISJON
Esimees Merle Mölder
Aseesimees Merle Karuks
Liikmed Sigrid Maansoo
  Karmen Maikalu
  Ene Külanurm
  Helen Žukovits
  Keili Koort
  Toomas Tõnts
  Taimi Lutsar
  Nadežda Niklus
   
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid 2024
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid 2023
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid 2022
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid 2021
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid 2020
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid 2019
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid 2018
Tegevusaruanne 2018
 
MAJANDUSKOMISJON
Esimees Märt Tõnson
Aseesimees Andres Vään
Liikmed Sigrid Maansoo
  Merle Saviauk
  Rain Randmaa
  Eda Kasar
  Helje Tamme
  Jan Müür
Majanduskomisjoni koosolekute protokollid 2024
Majanduskomisjoni koosolekute protokollid 2023
Majanduskomisjoni koosolekute protokollid 2022
Majanduskomisjoni koosolekute protokollid 2021
 
SOTSIAALKOMISJON
Esimees Merle Mölder
Aseesimees Eve Miljand
Liikmed Piibe Haab
  Inge Rosenberg
  Merike Kask
  Kalev Pikver
  Helgi Žukovitš
  Evi Rohtla
   
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid 2024
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid 2023
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid 2022
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid 2021
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid 2020
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid 2019
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid 2018
 
KULTUURI- JA SPORDIKOMISJON
Esimees Indrek Eensalu
Aseesimees Janne Karu
Liikmed Sven Rümmel
  Raik Matekainen
  Triin Kodusaar
  Kersti Pook
  Inge Rosenberg
  Enno Paatsi
  Terje Kiipus
  Rutt Tänav
   
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid 2024
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid 2023
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid 2022
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid 2021
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid 2020
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid 2019
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid 2018
 
KOGUKONNAKOMISJON
Esimees Evi Rohtla
Aseesimees Tõnu Pärtel
Liikmed Meelis Kõressaar
  Inge Rosenberg
  Jana Kuusk
  Liia Lust
  Elve Žukovitš
  Merli Sild
  Eve Miljand
  Merike Kask
  Varje Andruse
  Jüri Siirmäe
  Meeli Lehtla
  Merike Sumla
  Eda Kasar
  Maimu Kelder
  Samuel Axel Maikalu
  Ülle Ant
  Riho Laanes
   
Kogukonnakomisjoni koosolekute protokollid 2024
Kogukonnakomisjoni koosolekute protokollid 2023
Kogukonnakomisjoni koosolekute protokollid 2021-2022
 
REVISJONIKOMISJON
Esimees Ulvi Punapart
Aseesimees Märt Tõnson
Liikmed Eda Kasar
  Tõnu Pärtel
   
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid 2024
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid 2023
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid 2022
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid 2021
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid 2020
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid 2019
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid 2018
Revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaan
Revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaan
Revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaan
Revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaan
Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaan
Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaan
Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaan
Tegevusaruanne 2018
Tegevusaruanne 2020
Tegevusaruanne 2022

 

 

Varasemate komisjonide koosolekute protokollid ja tegevusaruanded

KESKKONNA- JA KORRAKAITSEKOMISJON

Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni koosolekute protokollid 2021
Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni koosolekute protokollid 2020
Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni koosolekute protokollid 2019
Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni koosolekute protokollid 2018
Tegevusaruanne 2019

 

EELARVEKOMISJON

Eelarvekomisjoni koosolekute protokollid 2021
Eelarvekomisjoni koosolekute protokollid 2020
Eelarvekomisjoni koosolekute protokollid 2019
Eelarvekomisjoni koosolekute protokollid 2018

 

ARENGU- JA ETTEVÕTLUSKOMISJON

Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolekute protokollid 2021
Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolekute protokollid 2020
Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolekute protokollid 2019
Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolekute protokollid 2018
Tegevusaruanne 2018

 

MAAELUKOMISJON

Maaelukomisjoni koosolekute protokollid 2021
Maaelukomisjoni koosolekute protokollid 2020
Maaelukomisjoni koosolekute protokollid 2019
Maaelukomisjoni koosolekute protokollid 2018