Komisjonid

20.11.18


Volikogu võib moodustada alatisi ja ajutisi komisjone. Alatised komisjonid moodustatakse volikogu volituste ajaks valdkondade kaupa volikogu tegevuse kavandamiseks ja korraldamiseks, volikogule ja vallavalitsusele arvamuse esitamiseks, volikogu istungitel arutamisele tulevate küsimuste ning volikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks ja kooskõlastamiseks.

 

Põltsamaa Vallavolikogu alatised komisjonid:

HARIDUSKOMISJON
Esimees Olev Teder
Aseesimees Sigrid Saar
Liikmed Merle Karuks
  Annika Kreitsman
  Erika Sari
  Reet Alev
  Ene Külanurm
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid
Tegevusaruanne 2018
 
KESKKONNA- JA KORRAKAITSEKOMISJON
Esimees Kalev Pikver
Aseesimees Indrek Eensalu
Liikmed Ivo Saarela
  Rando Omler
  Arvo Ardam
  Margus Koho
  Kuldar Kipper
Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni koosolekute protokollid
 
SOTSIAALKOMISJON
Esimees Merle Mölder
Aseesimees Evi Rohtla
Liikmed Eve Miljand
  Piibe Haab
  Ly Vasser
  Livia Juhandi
  Toomas Teppo
  Kersti Juhandi
  Laine Lemberg
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid
 
EELARVEKOMISJON
Esimees Ulvi Punapart
Aseesimees Toivo Tõnson
Liikmed Eda Joosep
  Ülle Rebane
  Helje Tamme
  Eda Kasar
  Sigrid Saar
Eelarvekomisjoni koosolekute protokollid
 
ARENGU- JA ETTEVÕTLUSKOMISJON
Esimees Jaak Kask
Aseesimees Gilmar Krživets
Liikmed Meelis Rääk
  Marten Miil
  Lembit Paal
  Aivar Aigro
Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolekute protokollid
Tegevusaruanne 2018
 
KULTUURI- JA SPORDIKOMISJON
Esimees Erkki Keldo
Aseesimees Reet Alev
Liikmed Marika Kartsepp
  Janne Karu
  Terje Kiipus
  Elmo Krumm
  Olev Kull
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid
 
MAAELUKOMISJON
Esimees Jaan Aiaots
Aseesimees Indrek Eensalu
Liikmed Lembit Paal
  Rauno Kuus
  Eve Miljand
  Ants Reinumägi
  Jaanika Lemetsar
Maaelukomisjoni koosolekute protokollid
 
REVISJONIKOMISJON
Esimees Rauno Kuus
Aseesimees Kaire Bubnis
Liige Toivo Tõnson
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid
Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaan
Tegevusaruanne 2018

 

Toimetaja: MARELLE MÄND