Huvitegevuse mess

11.09.18

 

Info: Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus, Merle Vaht, tel 5594 8261, merle.vaht@nyjuventus.ee

 

Huvitegevuse messil saavad oma huvitegevuse võimalusi tutvustada kõik Põltsamaa piirkonna huvitegevust pakkuvad asutused (huvikoolid, huviringid, noortekeskus, noortetuba, noorteühingud, kogudused, rahva- ja seltsimajad, MTÜ-d, ettevõtted).

Noortele erinevate huvitegevuse võimalustega tutvumine, lapsevanemate teadlikkuse tõstmine huvitegevuste võimalustest, et oleks parem ülevaade valiku tegemisel lapse huvitegevuse planeerimisel.

1. huvitegevuse  mess  toimus 15.09.2017 Põltsamaa Kultuurikeskuses.

2. huvitegevuse mess toimus 20.09.2018 Põltsamaa Kultuurikeskuses.

   

Toimetaja: MARELLE MÄND