Põltsamaa valla kaasava eelarve eesmärk on anda kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Põltsamaa Vallavalitsus viis ajavahemikul 01. mai – 9. juuni 2024 läbi Põltsamaa valla 2024. aasta kaasava eelarve ideekorje, ettepanekute hindamise ja rahvahääletuse. Kaasavasse eelarvesse esitati 12 ettepanekut, millest kõik suunati lõpphääletusele.

Vastavalt Põltsamaa Vallavalitsuse 29.04.2024 korraldusele 2-3/2024/86 „Kaasava eelarve 2024. aasta eelarve jaotus ja ettepanekute hindamiskomisjoni moodustamine" on iga piirkonna jaoks 14 000 eurot ning noorte alajaotuse jaoks 4000 eurot. Piirkonnad on jaotatud Põltsamaa vallaks ühinenud endiste omavalitsuste aladeks: endine Pajusi vald, endine Puurmani vald, endine Põltsamaa linn ja endine Põltsamaa vald.

Ettepanekute sisuga on põhjalikumalt võimalik tutvuda SIIN. 

Kaasava eelarve hääletustulemused kinnitas Põltsamaa Vallavalitsus 20.06.2024 korraldusega nr 2-3/2024/126.
Kaasava eelarve ettepanekud koos rahastatava summaga on nähtavad ka allolevas tabelis.