2019. aasta kaasava eelarve ettepanekud

1. Puurmani paneelelamute vahele jääva jalgpalliplatsi tasandamine ning tänavakorvpalliväljaku renoveerimine. 
Ettepanek on tasandada tihedalt asustatud Ülejõe korterelamute vaheline jalgpalliplats ning renoveerida tänavakorvpalli väljak (tänavakorvpalli platsi 10x10m kivisillutisega katmine ja korvpallilaua paigaldamine). Sportimisvõimaluste parandamine loob Puurmani alevikku täiendava vabaajaveetmise võimaluse, edendab sportlikku eluviisi ja aitab leevendada põlvkondade vahelisi pingeid. 
Eeldatav maksumus: 9500 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
2. Istepinkide paigaldamine Põltsamaa linnaruumi
Ettepanek on paigaldada Põltsamaa linnaruumi nn linnasiseste tõmbekeskuste (kauplused, surnuaed, perearstid, apteek jne) käiguteede äärde 10 istepinki. Täiendavad istepingid muudavad mugavamaks eeskätt vanemaealistele inimeste liikumist aga pakuvad võimalust ka põltsamaalastel ja meie külalistel võtta maha aeg ja vaadelda linna ilu.
Eeldatav maksumus: 3600 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
3. Pajusi pargi lõkkekoha uuendamine
Ettepanek on Pajusi pargi vana lõkkeplatsi lammutamine ja äravedu ning uue lõkkeplatsi ehitus (sh tulease piirdeks maakividest müüri rajamine). Korrastatud lõkkekoht suurendab lõkkega sündmuste (nt jaanipeod) turvalisust ja parandab pargi ilmet.
Eeldatav maksumus: 820 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
4. Tapiku Külade Seltsi saali põranda renoveerimine
Ettepanek on renoveerida seltsi kasutuses olevate ruumide 75m2 suurune põrand. Korrastatud põrand parandab saal ilmet, võimaldab korraldada seltsi ruumes rohkem ja mitmekesisemaid sündmusi ning kutsuda sündmustest osa saama rohkem inimesi. Lisaks tekib võimalus pakkuda saali rendiks ja teenida sellega seltsile omatulu.
Eeldatav maksumus: 1440 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
5. Dekoratiivskulptuuride grupi „Keskea rõõmud" loomine Põltsamaale
Ettepanek on rajada  Põltsamaa avalikku ruumi filosoofilis-humoorikas dekoratiivskulptuuride grupp. See aitab teadvustada fakti, et Lembit Ulfsaki linateos „Keskea rõõmud" on  osaliselt filmitud Põltsamaal. Skulptuuride grupp annab läbilõike inimese eluteest. See rikastab Põltsamaa avalikku ruumi ja loob siia täiendava atraktsiooni, mis võiks köita nii kohalike inimeste kui ka turistide tähelepanu.
Eeldatav maksumus: 4500 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
6. Põltsamaa lasteaia Tõruke metsa- ja õpperaja korrastamine
Ettepanek on korrastada 2011. aastal laste, õpetajate ja lastevanemate koostöös rajatud õpperada lasteaiataguses park-metsas (täita madalamad alad, paigaldada käiguteedele saepuru, puhastada rajad võsast). Õpperaja korrastamine parandab selle kasutusvõimalusi lasteaia haridustöös. Samuti loob see paremaid võimalusi Põltsamaa elanike vabaaja veetmiseks.  
Eeldatav maksumus: 1500 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
7. Istumisnurga rajamine lossihoovi
Ettepanek on rajada Põltsamaa lossihoovi istumisnurk (paigaldada metallist 6 lauda ja 15 tooli. Istumisnurga rajamine loob paremaid võimalusi jalgade puhkamiseks lastega peredele, kohalikele elanikele ja lossihoovi külastavatele turistidele. 
Eeldatav maksumus: 5500 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
8. XCO  (õppe) rattasõiduraja ehitus Kuningamäele
Ettepanek on rajada Kuningamäele jalgrattakrossi XCO (ingl k. cross-country olympic) rada. Tegemist oleks  3. rajaga Eestis, see tooks jalgrattakrossi harrastajaid Põltsamaa piirkonda ning rikastaks sportimisvõimalusi Kuningamäel. Rattasõidurada on atraktiivne nii noortele, kes saavad tegeleda uue põneva alaga kui ka täiskasvanutele, et  parandada oma jalgrattasõiduoskust.
Eeldatav maksumus: 20000 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
9. Muusikapargi rajamine Põltsamaale
Ettepanek on rajada Põltsamaale välimuusikainstrumentidega muusikapark, kus on näiteks kuus välimuusikainstrumenti kõrged torukellad, kellade lüüra, väike ja suur Babeli trumm, käsitorud, harmooniline ksülofon. Muusikaparki on võimalik kasutada kooli ja lasteaia muusikatunni läbiviimiseks, lõunapausil vaimu turgutamiseks, lihtsalt aja veetmiseks ja enda väljaelamiseks. Tegemist oleks uue ja põneva vabaõhuatraktsiooniga Põltsamaal.
Eeldatav maksumus: 18100 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
10. Põltsamaa lossi varemete konserveerimine
Ettepanek on kaasava eelarve summa ulatuses lossihoone siseõue ja müüride vahe puhastamine ning müüride konserveerimine. Tulevikus, kui säilinud võlvitud ruumides või tornis on loodud turvaline keskkond, võib sinna paigutada näiteks  suuremõõdulise püsiekspositsiooni Voldemar Vaga sõjaeelsetest fotodest. Varemete konserveerimine aitab peatada lossi müüride lagunemise, muuta see turvalisemaks ja külastajasõbralikumaks.
Eeldatav maksumus: 20000 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
11. Mänguväljaku rajamine Tartu mnt.2, Tartu mnt.4, Tartu mnt.6 juurde
Ettepanek on rajada Põltsamaa Maxima vastas olevate korterelamute juurde mänguväljak, mis oleks avatud kõigile linna lastele (puhke- ja mänguala, liivaalad, vedrukiiged, kaalukiik, keksukastid, prügikastid, pingid, jalgrattahoidja jms). Mänguväljak loob Põltsamaa südalinnas täiendava vabaajaveetmise koha nii lastele kui ka täiskasvanutele. 
Eeldatav maksumus: 4000 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
12. Tartu mnt.2, Tartu mnt.4, Tartu mnt.6 maja otste soojustamineEttepanek on soojustada Tartu mnt. 2, Tartu mnt. 4, Tartu mnt. 6 elamud ja kasutada korrastatud seinapinda reklaampinnana.
Eeldatav maksumus: 20000 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Ettepanek ei ole kooskõlas kaasava eelarve põhimõtetega. Rahvahääletusele mitte suunata. 
 
13. Põltsamaa Lillevere piirkonna mängualade arendamine
Ettepanek on Põltsamaa Lillevere piirkonna mänguplatside korrastamine (kiikede, mängumaja korrastamine, 2017. aastal soetatud kuni 6-aastaste laste ronimiskeskuse paigaldamine, 7-14-aastastele lastele mõeldud mänguvahendite ja kiige ostmine ja paigaldamine jms). Mänguala on avalikus kasutuses, korrastamine muudab selle turvalisemaks ning parandab laste vabaajaveetmise võimalusi.
Eeldatav maksumus: 8700 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
14. Tehiskattega välikorvpalliväljaku rajamine Põltsamaale
Ettepanek on rajada Põltsamaa südalinna raamatukogu vastas olevale jõeäärsele asfaltplatsile kaasaegne tehiskattega välikorvpalliväljak (paigaldada platsile kattematerjal ja korvid ning plats vastavalt ära joonida). Väljak loob Põltsamaale täiendava sportimis- ja vabaajaveetmise võimaluse ning aitab teadvustada tervislikke eluviise.
Eeldatav maksumus: 20000 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
15. Põltsamaa sildade valgustamine
Ettepanek on paigaldada suurematele ja olulisematele Põltsamaa sildadele valguslahendus, mis aitab sildu aastaringselt linnaruumis efektsemalt esile tõsta. Sildade valguslahendus muudaks Põltsamaa atraktiivsemaks nii elukeskkonna kui ka külastuskeskkonnana.
Eeldatav maksumus: 10000 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
16. Puukuju rajamine Põltsamaale Aia tn parklasse
Ettepanek on jätkata puukujude traditsiooni Põltsamaa linnaruumis ning luua Aia tn parklas olevast kuivanud jalakast Põltsamaa-aineline puuskulptuur. Skulptuuri rajamine muudab Põltsamaa linnaruumi põnevamaks, väärindab käsitööd ja kohalikku ajalugu ning  loob siia täiendava turismiatraktsiooni.
Eeldatav maksumus: 2000 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
17. Noortekeskuse rajamine Aidusse
Ettepanek on rajada 7-16 aastastele Aidu lähedal elavatele lastele noortekeskus ja sisustada see mööbli ja tehnikaga (diivan, laud, toolid, telekas, mängud, riiulid, batuut, koroonalaud, kott-toolid jms). Noortekeskus on kõigile, aga esmajärjekorras Aidu noortele täiendavaks vabaaja veetmise kohaks. See oleks ka kohaks, kus pakkuda noorte arengut toetavaid teenuseid ja koolitusi. 
Eeldatav maksumus: 20000 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
18. Ujuvpurskkaevu paigaldamine Põltsamaa jõele
Ettepanek on paigaldada Põltsamaa linnasüdamesse jõele ujuvpurskkaev, mis töötab suvisel perioodil ja on öösiti valgustatud. Purskkaev aitab esile tõsta Põltsamaa ühte sümbolit – jõge ja muudab atraktiivsemaks nii kohalike elanike kui ka turistide silmis.  
Eeldatav maksumus: 17800 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
19. Kaamera paigutamine Põltsamaa uue skatepargi lähedale
Ettepanek on paigaldada Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juurde 2018. aastal rajatud skatepargi lähedusse turvakaamera, et suurendada pargi turvalisust ja vähendada vandaalitsemise riski. 
Eeldatav maksumus: 1500 €
 
Hindamiskomisjoni otsus: Uued turvakaamerad paigaldati skatepargi juurde 2018. aasta sügisel. Ettepaneku esindaja võttis ettepaneku tagasi.
 
 
Ettepanekuid hindas Põltsamaa Vallavalitsuse korraldusega 28.03.2019 nr 2-3/2019/161 moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuulusid:
 
Karro Külanurm, abivallavanem;
Kristi Klaos, arengu- ja planeerimisosakonna juhataja; 
Raivo Suni, turundusspetsialist;
Jaak Kask, vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees;
Ulvi Punapart, vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees
 Hääletamine toimub 9.-22. detsembrini infosüsteemis VOLIS.
  Kõigil on võimalik hääletada kuni 3 ettepaneku poolt.