Sotsiaaltransporditeenuse osutamine

8.01.19

 

Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada  puudega isikul või ka isikul, kellel puue ehk funktsioonihäire takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist (nt ratastooliga ei pääse bussi, pime inimene ei näe bussi peale minna, liikumis- või nägemisfunktsioonikahjustuse tõttu ei saa inimene juhtida isiklikku sõiduvahendit). Inimesele võimaldatakse tema vajadustele vastava transpordivahendi kasutamine tööle või õppeasutusse sõitmiseks ning avalike teenuste kasutamiseks.

Avalikeks teenusteks loetakse:

  • haridusteenuseid (nt lastehoid, lasteaed, kool);
  • tervishoiuteenuseid (sh nt perearsti, eriarsti külastamine, samuti haiglasse minek, apteegi külastamine);
  • postkontori külastamine vajalike postiteenuste kasutamiseks;
  • pangakontori külastamine inimesele vajalike finantstehingute sooritamiseks;
  • kommunaalteenustega seotud asjaajamisteks;
  • sotsiaalteenuste kasutamiseks, (sh sotsiaaltöötaja vastuvõtule minek, päevakeskuse külastamine, rehabilitatsiooniteenuste saamine jne).

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse üldjuhul Põltsamaa vallale kuuluva sõidukiga ette tellimisel, tellitud ajal ja suunal. Kui inimese erivajadus nõuab eritransporti, korraldab sotsiaaltöötaja tema vajadustele vastava eritranspordi.

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab sotsiaaltransporti saama õigustatud isik esitama sotsiallosakonnale vähemalt kolm tööpäeva enne teenuse vajadust taotluse, milles tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg ja sihtkoht või marsruut.

Taotluse võib esitada mistahes viisil (suuliselt, kirjaga, e-postiga). Taotlusi menetleb sotsiaaltöö peaspetsialist Tiia Juhkam, telefon 504 5075, e-post tiia.juhkam@poltsamaa.ee.

Sotsiaaltöötaja hindab abivajadust ja teavitab avaldajat otsusest. Kui inimesel on õigus teenust saada, aitab meie töötaja leida inimesele sobiva teenusepakkuja.

Sotsiaaltransporditeenus on tasuline teenus. Põltsamaa Vallavalitsuse poolt osutatava teenuse hinna on kehtestatud Põltsamaa Vallavalitsus ning teenuse hind ühe läbitud kilomeetri kohta elektriautoga on 15 senti kilomeeter ja teiste sõidukitega 20 senti kilomeeter. Kui vallavalitsus ei korralda teenust ise, vaid kasutab teiste teenuseosutajate abi, siis on teenuse hinnaks nende määratud hind.

Isikul, kellel ei ole õigus saada sotsiaaltransporditeenust, on võimalik transpordiks tellida takso. Taksoteenust osutavad Põltsamaa piirkonnas Laire Soom 58005868 ja Aivar Antsmaa 5270483.

Hea uudis on, et sotsiaalministeerium on käivitanud suuremahulise sotsiaaltranspordi pilootprojekti, mille abil soovitakse leida võimalus, kuidas kohalikud omavalitsused saaksid hakata teenust ühiselt tellima ja pakkuma. Eesmärk on sõite ühildada kas siis omavahel või ühistranspordiga ja seeläbi parandada teenuse kvaliteeti.

Toimetaja: MARELLE MÄND