Põltsamaa Vallavalitsuse 7. oktoobri 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 7. oktoobri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega

2. Ehitusloa andmine

3. Kasutusloa andmine

4. Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine