Põltsamaa Vallavalitsuse 30. juuli 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 30. juulil kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

2. Ehituslubade andmine

3. Kasutusloa andmine

4. Vallavara kasutusse andmine

5. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. a eelarve reservfondist

6. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine