Põltsamaa Vallavalitsuse 20.01.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 20.01.2020 istungi päevakorra projekt

1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

2. Arvamuse andmine riigivara otsustuskorras võõrandamisele

3. Kinnisasjaga piirneva maaüksuse erastamise eeltoimingute lõpetamine

4. Projekteerimistingimuste andmine

5. Ehitusloa andmine