Annikvere jalg- ja jalgrattatee ehitamine, projekti nr EU51492

Projekti tegevuste raames rajatakse 2,5 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee, mis algab Põltsamaa linna piirist ja kulgeb kuni Umbusi tee ristmikuni kogupikkusega 2895 meetrit.

Projekti eesmärgiks on elanike ohutu ja efektiivne kergliikluse korraldamine arvestades piirkonna elanike liikumisvajadusi ning tagada parem ühendustee tõmbekeskuse Põltsamaa linna ja tagamaa Annikvere, Võhmanõmme, Neanurme, Kaliküla, Kablaküla ning Umbusi külade vahel. Alaeesmärgiks on tagada turvaline ühendustee elanike elukohast avalike teenuste ja töökohtadeni Põltsamaa linna ning Põltsamaa linnast väljaspool asuvate ettevõteteni tööle jõudmine.

Projekti kogu investeering kokku on kuni 543 696,00  EUR, millest toetus kuni 462 141,60 EUR ja omaosa 81 554,40 EUR. Omaosa kaetakse Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest.

Projekti toetus kaetakse läbi EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlusvooru (Euroopa Liidu Regionaalaerengu Fond).

Projekti periood 10.04.2017 - 03.09.2018.

Jalg- ja jalgratta tee ehitajaks Nordpont OÜ, omanikujärelevalve teostaja Infragate Eesti AS. Teeprojekti koostaja Palmpro OÜ.