Alkoholipoliitika pilootprojekt


Vahemikus 2014-2017. aastal viis Tervise Arengu Instituut koostööpartneritega (Terve Eesti Sihtasutus ning Eesti Tervislike Linnade Liit) läbi kohaliku alkoholipoliitika pilootprojekti, mille fookuseks oli alaealiste alkoholi tarvitamine. Üldeesmärgiks oli testida Eestis ennetustöö mudelit alkoholikahjude vähendamiseks kohalikes omavalitsustes ning analüüsida, milliseid reaalseid muutusi on võimalik saavutada. Projekti otseseks eesmärgiks oli vähendada kohaliku omavalitsuse territooriumil alkoholi kättesaadavust alaealistele, kuna alaealiste suunal oli osalenud omavalitsustel kõige suurem valmisolek tegutseda.

Pilootprojektis osales peale Põltsamaa linna Kuressaare ja Põlva linn .

Projekti eesmärgiks oli vähendada linna territooriumil alkoholi kättesaadavust alaealistele.

 

Pilootprojekti protsess koosnes erinevatest etappidest.

1. Baasuuringu teostamine 2014. aastal, mis koosnes järgnevatest osadest:

▪ täiskasvanud elanikkonna küsitlus (18-65-aastased elanikud);

▪ kooliõpilaste küsitlus (9. ja 11. klasside õpilased);

▪ alkoholi testostlemine;

▪ fookusgrupid ja intervjuud võtmeisikutega (KOV juhid, politsei, perearstid, koolijuhid jne).
 

2. Koolitus sekkumisgrupi omavalitsuste 4-5-liikmelistele meeskondadele.
 

3. Tegevuste planeerimine järgmistes valdkondades:

▪ alaealistele alkoholi müügi ja tarvitamise järelevalve korraldamine (sh testostlemine,

teenindajate koolitamine);

▪ kaasamine ja teavitustöö (sh kohtumised sihtrühmadega, temaatiline meediakajastus);

▪ süsteemne uimastiennetustöö koolides (sh ennetustöö analüüs);

▪ laste ja noorte huviharidus (sh ümarlauad, olemasoleva süsteemi analüüs).
 

4. Tegevuste elluviimine, mille jooksul toimus igas KOV-is ka kolm vahehindamist juba teostatud

tegevuste analüüsimiseks.
 

5. Järeluuringu teostamine 2017. aastal kasutades baasuuringuga samu meetodeid.

 

Tänaseks on valminud pilootprojekti raport. (Purru,T., Trummal, A., Käbin, M.  Eesti kohalike omavalitsuste alkoholipoliitika pilootprojekti raport 2018. Tallinn: Tervise Arengu Instituut).

Kohaliku alkoholipoliitika pilootprojekti üldplakat.