Abivajav laps

4.07.23

 

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või ööpäevaringsele lasteabitelefonile 116 111. Ka on avatud Skype: Lasteabi_116111.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Seksuaalselt väärkoheldud lapse osas või selle kahtluse tekkimise korral saab pöörduda Lõuna Lastemaja poole, mis asub Tartus. Lastemajaga saab ühendust telefoninumbril +372 5854 5498 (E-R 8.30–17). Töövälisel ajal saab pöörduda lasteabi numbrile 116 111 või info@lasteabi.ee. Lastemajja võivad oma mure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui ka lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpetajad ja arstid.

Lasteabi 116 111 pakub laste ja perede aitamiseks ning toetamiseks ööpäevaringset üle-eestilist tasuta nõustamist telefoni ja interneti teel. Pöördujatele antakse nõu, juhendatakse, jagatakse infot ning aidatakse abivajava ja hädaohus oleva lapse juhtumites. Töövälisel ajal täidetakse viimaste osas lastekaitsetöötaja rolli.

 

Kuidas saan pöörduda?

Lasteabi 116 111 töötab 24/7 ja on pöördujale tasuta.

Välismaalt helistades: +372 600 4434

e-post: info@lasteabi.ee

veebivestlus kodulehelt www.lasteabi.ee

Lasteabitelefoni poole pöördujal on võimalik jääda anonüümseks, kui see ei ohusta lapse elu ja tervist.

Nõustamine toimub eesti, vene ja inglise keeles. Lasteabi 116 111 töötab 24/7 ja on pöördujale tasuta, mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas.

Teemad, millega lasteabi poole pöörduda:

•            abivajav või hädaohus olev laps

•            füüsiliselt, emotsionaalselt või seksuaalselt väärkoheldud laps

•            hooletusse jäetud laps

•            lapse kasvatamise küsimused

•            lapse hooldusõiguse küsimused

•            lapse enesehävituslik käitumine, näiteks enese vigastamine või selle kavatsus

•            küsimused laste interneti kasutamise teemadel

•            laste ja lapsevanemate vahelised tülid

•            kiusamine kodus, koolis, huviringides/trennides ja internetis

•            laste ja noorte omavahelised tülid ning probleemid koolis, kodus, huviringides

•            erinevad muud lastega seotud teemad, mille osas on soov nõu küsida

 

Infot leiab siit: https://lasteabi.ee/ ja https://sotsiaalkindlustusamet.ee/abivajav-laps-ja-taiskasvanu/laste-ja-perede-abistamine/lasteabi-telefon-116111

Kohustus abivajavast või hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas selline teave!

Sotsiaalkindlustusameti Ööpäevaringne valvetelefon lastega tegelevatele spetsialistidele on: +372 5302 8887 Lõuna piirkonnas (Jõgeva, Tartu, Võru, Põlva, Valga, Viljandi maakond).

 

Toimetaja: KATI SAAR