2021. aasta kaasava eelarve ettepanekud

 
1. Põltsamaa petanki välisväljakute ehitus
 
Põltsamaa vallas on aktiivsed petankistid, kuid puuduvad nõuetele vastavad mänguväljakud. Mänguväljakuid on vaja ka uute, sh noorte petankistide kaasamiseks ning edukaks võistlemiseks maakonnas kui ka vabariigis. Petank on vabaaja veetmise jõukohane spordiala kõigile vanusegruppidele.
Ettepaneku kirjeldust: Petanki väljakute võimalik asukoht on Veski t 5 ja Veski t 3 vahel asuva endise võrkpalli- ja korvpalli väljak. Ala üldsuurus 32x18 m (7 väljakut). Ettepanek teostatav 12 kuu jooksul, valmimise aeg mai-juuni 2021. Petanki väljaku ehitamise juhend asub Eesti Petanki Klubide Liidu kodulehel   https://www.petanque.ee/mangust/valjaku-valmistamine/
 
Maksumus: 9131.95 EUR
Ettepaneku täiskirjeldus: https://bit.ly/34uuId3
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
2. Põltsamaa lossi vallikraavide taastamine
 
Tegemist on muinsuskaitselise avaliku ruumiga, millest täna on eriti õnnetus seisukorras peaväravast paremale (ümber linnusemüüri lõunanurga) kulgev vallikraav, mis piirneb tänava ja kõnniteega. Selle ja ka teiste kraavide puhastamine ning veepeegli laiendamine on vältimatult vajalik, et vohav taimestik ja roiskuv vesi ei riivaks möödujate silma, sest linnusemüüri ümbritsev maastik peab mõjuma suursugusele ehitisele kohaselt – looma positiivse esmamulje, tekitama imetlust ja huvi ning mõjuma kutsuvalt. Ainult nii suudab ta oma iluga igapäevaselt rõõmustada ka Põltsamaa oma inimesi.
Puhastustöö hõlmab lossi eesmiste ja külgmiste vallikraavide sügavpuhastust, mille käigus tühjendatakse kraavid veest, puhastatakse kraavipõhjad mudast ja taimestikust ning planeeritakse ja tasandatakse kaldaalad. Osaliselt kavandatakse ümber ka kalded, et tagada suviseks hoolduseks vajalikud tingimused (niitmine, trimmerdamine, koristamine jms).
 
Maksumus: 17 900,00 + km (21480 EUR)
Ettepaneku täiskirjeldus: https://bit.ly/3e3ikUp
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
3. Ujuv purskkaev Põltsamaa jõel
 
Eesmärk on muuta Põltsamaa linn atraktiivsemaks, kaunistada Põltsamaa jõge, pakkuda kohalikele inimestele ja turistidele rõõmu ja silmailu. Veekogu ja purskkaev mõjuvad rahustavana. Purskkaev on meeldivaks taustaks ümbritsevale ja ilmestab meie piirkonda. See on meie piirkonnas uus vaatamisväärsus. Purskkaev aitab isegi vetikate vohamist takistada.
 
Maksumus kokku 17 800 eurot
Ettepaneku täiskirjeldus: https://bit.ly/3dZAdDE
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
4. Põltsamaa Muusikakooli saali lae korrastamine
 
Põltsamaa Muusikakool paikneb ajaloolises Leihbergi kaubamajas, kus osteti 1880ndatel kangas Eesti esimesele sinimustvalgele lipule. Kooli uhkuseks on saal, mis pakub esimest lavakogemust kooli õpilastele ning on olnud rohkete külaliskontsertide toimumispaigaks. Mõned aastad tagasi hakkas muusikakooli saali lagi vihmaga läbi tilkuma. Tänaseks on lagi kahjustatud neljast nurgast. Välisel vaatlusel tundub, et tegemist on lokaalsete kahjustustega, mis on tingitud hoone kella vintskapi ebakvaliteetsest katusekattest. Kohati näib lagi olevat kahjustuste tõttu varisemisohtlik.
Vajalike töödena tuleb: parandada lekkekohtades katus, et vältida edasisi kahjustusi; uuendada kahjustunud kohtades lae alusmaterjali (laudis vms); likvideerida lae kahjustused (krohvida, värvida jms); kontrollida ja vajadusel kõrvaldada teised potentsiaalsed katuse lekkekohad, et välistada hoone kahjustumine tulevikus.
 
Maksumus: kuni 20 000 eurot (täpsem tööde maksumus selgub tööde täpsustamisel ehitajaga).
Ettepaneku täiskirjeldus: https://bit.ly/3kBWTN0
 
Hindamiskomisjoni otsus: Rahvahääletusele mitte panna. Vallavalitsus on tellinud muusikakooli väliskonstruktsioonide ekspertiisi, et saada lähikuiudel hinnang hoone seisundi kohta tervikuna. Ekspertiis on aluseks muusikakooli edasistele arendustele. Selles olukorras ei ole mõistlik võtta ette remonditöid hoones. 
 
5. Põltsamaal Lillevere piirkonnas kõnnitee taastamine
 
Ettepanek on renoveerida vana kõnnitee Ringtee tänaval Lillevere laste mänguväljaku kõrval, et laste mänguväljakule ja kortermajade juurde oleks tagatud  korralik ligipääs.
Uus kõnnitee parandab elukeskkonda ja muudab Lilleveres oleva laste mänguväljaku ümber oleva platsi veelgi atraktiivsemaks. Paraneb ligipääs mänguväljakule, saab tulla ratasete ja lastekärudega mööda kõnniteed, mis hetkel on täiesti lagunenud.   Ka kohalikel elanikel on avaneb võimalus kuiva jalaga kodumajadeni jõuda. 
 
Maksumus: 3500 eurot
Ettepaneku täiskirjeldus: https://bit.ly/37YbT4n
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
6. Kuningamäe terviserajale välijõusaali rajamine. 1 etapp
 
Põltsamaa valla spordibaaside seisukord vajab pidevat kaasajastamist ning välijõusaal on vajalik nii tervise- kui võistlusspordi harrastajatele treeningute läbiviimiseks. Eesmärk on välijõusaali rajamisega, sporditegevuse harrastajate arvu suurendamine ja luua tänastele kasutajatele uusi võimalusi juurde.
Värskes õhus toimuvad treeningud koguvad järjest enam populaarsust ja Kuningamäe Terviserada pakub selleks ideaalseid võimalusi. Et treeningud oleks mitmekülgsed siis on välijõulinnaku rajamine igati vajalik. Linnak rajatakse mitmes etapis. Ettepanek viiakse ellu 2021 aasta kevad- suvel.
 
Maksumus: 17 000 eurot
Ettepaneku täiskirjeldus: https://bit.ly/2G3ib77
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele
 
7. Playback Show 2021 + PÜG Sõbrapäeva korvpalliturniiri korraldamine
 
Playback Show ja korvpalliturniir on Põltsamaa kultuurimaastikul olnud juba mitmeid aastaid. Mõlemad üritused on märgilised kogukonna kokkutoojad, kus unustatakse erinevused ja vihavaenlased ning ollakse koos ja elatakse kaasa. Lisaks annavad mõlemad üritused paljudele noortele endale sobiva eneseväljendusviisi, kus arendatakse oma nii suhtlemisoskuseid kui ka esinemisoskuseid. Lisaks on mõlema sündmuse puhul ülioluline meeskonnatöö ja meeskonnavaimu olemasolu, selle üleval hoidmine ning edasi arendamine.
 
Maksumus: 5000 eurot
Ettepaneku täiskirjeldus: https://bit.ly/34xuGBp
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele
 
8. Kütimäe kalmistu kabelihoone avamine külastamiseks koos Pajusi objektide infotahvlitega
 
Rutikvere mõisaomanike Pistohlkorside kalmistu uusgooti stiilis kabel on arhitektuuripärl, kus asub ainulaadne jumalaema kuju. Kabelihoone on täna külastajatele suletud ning seda kasutatakse ainult kalmistu hooldustarvikute hoiuruumina.
Toetusraha abil rajatakse kabeli taha eraldiseisev aiamajake kalmistu tarvikute hoiustamiseks ja korrastakse kabelihoone, et avada see kogu oma ainulaadsuses aastaringseks külastamiseks, nii kohalikele elanikele kui piirkonna külalistele.
Lisaks on piirkonnas palju väärikaid ajaloolisi objekte, mis vajaks viidastamist ja tutvustamist. Infotahvlid paigaldatakse Pajusi mõisa objektide juurde, et tutvustada senisest enam piirkonnas olevaid põnevaid kohti läbi lugude ja ajaloo ning luua põnevam külastusretk.
 
Maksumus: 8700 eurot
Ettepaneku täiskirjeldus: https://bit.ly/35CL56T
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele
 
9. Puurmani aleviku bussiootepaviljoni korrastamine
 
Puurmani aleviku keskuses asuv bussiootepaviljon on rajatud eelmise sajandi 70-ndate aastate alguses. Paviljon paikneb valle kuuluval kinnistul Tallinna mnt 1 ja selle ehituslik seisund on muutunud väga halvaks.
Kaasava eelarve toel on plaanis hoone renoveerida või, kui ehituslik seisund ei luba hoone renoveerimist, siis see lammutada ja rajada uus. Lammutamiseks on võimalik taotleda toetust KredExist.
Renoveeritud või uue bussiootepaviljoni rajamisega paraneb aleviku esteetiline välisilme ning avatud ruumilahendus tagab püstitatud ehitise sihipärase kasutamise.
 
Maksumus: 18668,10 eurot
Ettepaneku täiskirjeldus: https://bit.ly/3mqSrRx
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
10. Vabaõhu õppe- ja puhkeala Põltsamaa Ühisgümnasiumis
 
Projekti eesmärk on rajada vabaõhu õppe- ja puhkeala Põltsamaa Ühisgümnaasiumi territooriumile. 
Kooli õuealal puudub koht, kus saaks iga ilmaga õues õppida, puhata ja vaba aega veeta. Selle probleemi saame lahendada katusealuste paviljonide rajamisega kooli õuealale. See projekt annab õpilastele juurde uued võimalused. Õpilased saavad viibida rohkem värskes õhus ning õpetajad mitmekesistada tunde läbi õuesõppe. Katusealustes paviljonides on võimalus lisaks õppetööle veeta noortel ka vaba aega, suhelda omavahel ja korraldada ühistegevusi (piknik, klassiõhtud, loengud), lugeda raamatut või lihtsalt nautida loodust.
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi territooriumile rajatakse märtsis-aprillis 2021 neli paviljoni.
 
Maksumus: 8897,60 eurot
Ettepaneku täiskirjeldus: https://bit.ly/37MML0i
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
11. Lustivere Kultuurimaja I korruse saali ja vestibüüli põranda remont
 
Eesmärgiks on kultuurimaja I korruse saali ja vestipüüli põranda remont, kuna aastatega põranda seisukord võib veelgi halveneda. Põltsamaa vallale kuuluv kultuurimaja saab korras põranda. 
2012 renoveeriti Lustivere kultuurimaja I korrus ja saali ning vestibüüli paigaldati lipp-parkettpõrand. Aja jooksul on parkettpõrand seina lähedalt hakanud lagunema.
 
Maksumus: 3384 eurot
Ettepaneku täiskirjeldus: https://bit.ly/2G2aMos
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.
 
12. Puurmani mõisapargi purskkaevu taastamine
 
Puurmani mõisa härrastemaja rajati koos pargiga 1881. aastal. Puurmani mõisa hoonet ümbritseb sildade ja skulptuuridega mõisapark, tellistest piirdeaia ning tuudorstiilis väravatornikestega. Pargi esiosas paikneb ringtee ja selle keskel paikneb mõisaajast vana purskkaev. Kuni 2001. aastani oli purskkaev töökorras. Ettepanek on rajada vana purskkaevu asemele uus, lisaks paigutada sinna pingid, valgustus ja muusika, mis elavdab mõisaparki.
 
Maksumus: 12 000 eurot
Ettepaneku täiskirjeldus: https://bit.ly/31K7D4w
 
Hindamiskomisjoni otsus: Suunata rahvahääletusele.