Võlanõustamine

10.10.18

Võlanõustamisteenus on Põltsamaa Vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Teenus hõlmab erinevaid toiminguid võlgniku abistamiseks võlgnevuse korral, sh isikunõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamisega seonduvaid toiminguid.

Võlanõustamisteenuse saamiseks tuleb Põltsamaa Vallavalitsusele esitada TAOTLUS.

Võlanõustamisteenus on isikule tasuta ning teenuse osutamise eest tasub Põltsamaa vald.

Üle Eesti olevaid võlanõustajaid on võimalik vaadata aadressil http://www.evnl.ee/

 

Toimetaja: MARELLE MÄND