Uudised ja teated

Alates maist saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000...

Toetuse saajate ring ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks laieneb

Alates maist saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 27.04.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Kinnisasjadele sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 2. Põltsamaa Vallavalitsuse 20.04.2020...

Põltsamaa Vallavalitsuse 27.04.2020 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 27.04.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Kinnisasjadele sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 2. Põltsamaa Vallavalitsuse 20.04.2020...

Kui kusagil kollektiivis (kauplus, tööstusettevõte vms) on vaja teha koroonaviiruse SARS-CoV-2 teste, on kaks võimalust:   Inimene helistab perearstile ja palub...

Koroonaviiruse testimisest Põltsamaa ettevõtetes

Kui kusagil kollektiivis (kauplus, tööstusettevõte vms) on vaja teha koroonaviiruse SARS-CoV-2 teste, on kaks võimalust:   Inimene helistab perearstile ja palub...

Vallavalitsus annab teada, et lähipäevil teostatakse Põltsamaa jõe kalapääsudel kalauurijate poolt kontrollpüük. Püünised on tähistatud loa numbri, telefoni numbriga ja lippudega.  ...

Kalauurijad teostavad Põltsamaa jõe kalapääsudel kontrollpüüki

Vallavalitsus annab teada, et lähipäevil teostatakse Põltsamaa jõe kalapääsudel kalauurijate poolt kontrollpüük. Püünised on tähistatud loa numbri, telefoni numbriga ja lippudega.  ...

Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaalosakond soovitab eakatel ja elanikel, kes haiguse tõttu ei saa poodi või apteeki ning kellel puuduvad lähedased ja naabrid, kes saaksid neid aidata,...

Mida teha, kui te olete eakas või haige ja ei pääse poodi või apteeki?

Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaalosakond soovitab eakatel ja elanikel, kes haiguse tõttu ei saa poodi või apteeki ning kellel puuduvad lähedased ja naabrid, kes saaksid neid aidata,...

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 91 lõikele 5, et Põltsamaa Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega nr 1-3/2020/25 kehtestati Palmako AS tootmiskompleksi...

Vallavolikogu kehtestas Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneeringu

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 91 lõikele 5, et Põltsamaa Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega nr 1-3/2020/25 kehtestati Palmako AS tootmiskompleksi...

SA Põltsamaa Tervis teatab, et asub järk-järgult taastama eriarstiabi pakkumist Põltsamaal. Registratuur on avatud kõigil päevadel (v.a. erandid) 8.00-15.00. Alates maist töötab registratuur...

SA Põltsamaa Tervis taastab eriarstide vastuvõtud

SA Põltsamaa Tervis teatab, et asub järk-järgult taastama eriarstiabi pakkumist Põltsamaal. Registratuur on avatud kõigil päevadel (v.a. erandid) 8.00-15.00. Alates maist töötab registratuur...

Viiruste levikuga koos levivad ka hirmud ja ärevus. Seda kasutavad ära kelmid, kes proovivad heausklikele inimestele müüa erinevaid teste ja tooteid, mis lubavad viirust tuvastada või ära hoida....

Terviseamet hoiatab eriolukorra ajal levivate pettuste eest

Viiruste levikuga koos levivad ka hirmud ja ärevus. Seda kasutavad ära kelmid, kes proovivad heausklikele inimestele müüa erinevaid teste ja tooteid, mis lubavad viirust tuvastada või ära hoida....

Põltsamaa Vallavolikogu hariduskomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku ühtlustada köögi- ja majanduspersonali töökoormust ning viia need töökohad Põltsamaa Halduse alla.   ...

Haridusasutuste köögi- ja majanduspersonal viiakse Põltsamaa Halduse alla

Põltsamaa Vallavolikogu hariduskomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku ühtlustada köögi- ja majanduspersonali töökoormust ning viia need töökohad Põltsamaa Halduse alla.   ...

2008. aastal kinnitas haridus- ja teadusminister programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine", mille peamiseks eesmärgiks sai noorsootöö teenuste kvaliteedi parandamine ja paremate eelduste...

Põltsamaa vald hindab noorsootöö kvaliteeti

2008. aastal kinnitas haridus- ja teadusminister programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine", mille peamiseks eesmärgiks sai noorsootöö teenuste kvaliteedi parandamine ja paremate eelduste...

Alates 12.03.2020 kehtib Eestis eriolukord, et võtta kasutusele meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Koroonaviirus levib piisknakkusena ning on võimeline pindadel elus püsima kuni 72...

Päästeamet soovitab korteriühistutel desinfitseerida üldkasutatavaid pindu

Alates 12.03.2020 kehtib Eestis eriolukord, et võtta kasutusele meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Koroonaviirus levib piisknakkusena ning on võimeline pindadel elus püsima kuni 72...

Fotokonkursile „Minu Põltsamaa", mille eesmärk on panna märkama inimesi tähendusrikkaid ja põnevaid tahke Põltsamaa vallast, laekus 26 autorilt 98 tööd.   Aitäh kõigile, kes jagasid...

Fotokonkursile „Minu Põltsamaa“ laekus 98 tööd

Fotokonkursile „Minu Põltsamaa", mille eesmärk on panna märkama inimesi tähendusrikkaid ja põnevaid tahke Põltsamaa vallast, laekus 26 autorilt 98 tööd.   Aitäh kõigile, kes jagasid...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 20.04.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Katastriüksuste jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine 2. Nõustumine maa riigi omandisse...

Põltsamaa Vallavalitsuse 20.04.2020 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 20.04.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Katastriüksuste jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine 2. Nõustumine maa riigi omandisse...

Soovides kaasajastada Pajusi raamatukogu töötingimusi ning hoida kokku omavalitsuse kulusid, kolib Põltsamaa Vallavalitsus lähinädalail sealse raamatukogu Pisisaare spordikeskusesse.  ...

Pajusi raamatukogu kolib Pisisaare spordikeskusesse

Soovides kaasajastada Pajusi raamatukogu töötingimusi ning hoida kokku omavalitsuse kulusid, kolib Põltsamaa Vallavalitsus lähinädalail sealse raamatukogu Pisisaare spordikeskusesse.  ...

Ilmus aprillikuu Põltsamaa Vallaleht. Paberväljaanne jõuab postkastidesse 15. ja 16. aprillil. Veebiversiooni saab lugeda siin

Ilmus aprillikuu Põltsamaa Vallaleht

Ilmus aprillikuu Põltsamaa Vallaleht. Paberväljaanne jõuab postkastidesse 15. ja 16. aprillil. Veebiversiooni saab lugeda siin

Erivajadusega lapse vanema toetuse eesmärk on tagada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal.   ...

Erivajadusega lapse vanema toetus

Erivajadusega lapse vanema toetuse eesmärk on tagada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal.   ...

Seoses avariitöödega Vägari pumplas on neljapäeval 16.aprillil veevarustus katkestatud kell 9.00-17.00. Palume võimalusel varuda vett.   Põltsamaa Varahalduse OÜ

Veevarustuse katkestus Vägaris 16.aprillil

Seoses avariitöödega Vägari pumplas on neljapäeval 16.aprillil veevarustus katkestatud kell 9.00-17.00. Palume võimalusel varuda vett.   Põltsamaa Varahalduse OÜ

Kredex pikendas taotlusvooru kestvust. Taotlusi saab esitada 4. maini 2020.   KredEx alustas 16. märtsil madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse...

Lasterikkad pered saavad taotleda kodutoetust 4. maini

Kredex pikendas taotlusvooru kestvust. Taotlusi saab esitada 4. maini 2020.   KredEx alustas 16. märtsil madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse...

Toidu- ja esmatarbekaupade e-kauplus Barbora.ee laiendab koostöös Maximaga kontaktivaba ostlemise võimalust üheksas Maxima kaupluses Kesk- ja Lõuna-Eestis. Barbora Express teeninduspunkt on...

Barbora Expressi kontaktivaba ostlemine laienes ka Põltsamaale

Toidu- ja esmatarbekaupade e-kauplus Barbora.ee laiendab koostöös Maximaga kontaktivaba ostlemise võimalust üheksas Maxima kaupluses Kesk- ja Lõuna-Eestis. Barbora Express teeninduspunkt on...

Ajutiselt Jõgeva postkontorisse suunatud saadetised saab taas kätte Põltsamaa postkontorist.   Alates 13. aprillist on Põltsamaa postkontor taas avatud. Ajutise sulgemise ajaks...

Põltsamaa postkontor on taas avatud

Ajutiselt Jõgeva postkontorisse suunatud saadetised saab taas kätte Põltsamaa postkontorist.   Alates 13. aprillist on Põltsamaa postkontor taas avatud. Ajutise sulgemise ajaks...

Vabariigi Valitsus kiitis heaks toetuse määramise erivajadusega last kasvatavale vanemale. Toetuse eesmärk on võimaldada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast...

Riik hakkab maksma eriolukorra ajal toetust erivajadusega laste vanematele

Vabariigi Valitsus kiitis heaks toetuse määramise erivajadusega last kasvatavale vanemale. Toetuse eesmärk on võimaldada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast...

  Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 34. istung toimub elektrooniliselt 16.04.2020 kell 8.00 -15.00. PÄEVAKORRA PROJEKT: Põltsamaa Vallavolikogu 21.02.2019 määruse nr 4...

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 34. istung toimub 16.04.2020

  Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 34. istung toimub elektrooniliselt 16.04.2020 kell 8.00 -15.00. PÄEVAKORRA PROJEKT: Põltsamaa Vallavolikogu 21.02.2019 määruse nr 4...

Põltsamaa Vallavalitsus võttis täna vastu korralduse, mis tagab kõigile Põltsamaa valla üldhariduskoolide õpilastele eriolukorra ajal toidupaki.   Vastavalt põhikooli- ja...

Põltsamaa valla koolide õpilased saavad toidupaki

Põltsamaa Vallavalitsus võttis täna vastu korralduse, mis tagab kõigile Põltsamaa valla üldhariduskoolide õpilastele eriolukorra ajal toidupaki.   Vastavalt põhikooli- ja...

Igavikuteedele on lahkunud Põltsamaa linna aukodanik Vilja Roots.   Vilja oli sündinud Pärnumaal Are vallas. Huvi aianduse vastu viis ta juba teismelisena kodust kaugele –...

Vilja Roots 3. august 1938 – 5. aprill 2020

Igavikuteedele on lahkunud Põltsamaa linna aukodanik Vilja Roots.   Vilja oli sündinud Pärnumaal Are vallas. Huvi aianduse vastu viis ta juba teismelisena kodust kaugele –...

1. Põltsamaa Haldus müüb avalikul suulisel enampakkumisel saarepuu materjali, mis asub Tehnika tn ääres.   Enampakkumise aeg: 14. aprill 2020 kell 10.00 Enampakkumise...

Põltsamaa Haldus müüb suulisel enampakkuimisel metsamaterjali

1. Põltsamaa Haldus müüb avalikul suulisel enampakkumisel saarepuu materjali, mis asub Tehnika tn ääres.   Enampakkumise aeg: 14. aprill 2020 kell 10.00 Enampakkumise...

Seoses töötajate haigestumisega on Põltsamaa postkontor ajutiselt suletud. Kuni postkontori taasavamiseni on Põltsamaa elanikel võimalus postiteenuseid kasutada iseteeninduskanalites,...

Põltsamaa postkontor on ajutiselt suletud

Seoses töötajate haigestumisega on Põltsamaa postkontor ajutiselt suletud. Kuni postkontori taasavamiseni on Põltsamaa elanikel võimalus postiteenuseid kasutada iseteeninduskanalites,...

Valitsus otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga on huvikoolide ja avatud noortekeskuste ruumid alates 16. märtsist suletud, kõik noorsootöö tegevused (sh huviringid, treeningud) tuleb...

Noorsootöö, huviharidus ja huvitegevus Põltsamaa vallas eriolukorra ajal

Valitsus otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga on huvikoolide ja avatud noortekeskuste ruumid alates 16. märtsist suletud, kõik noorsootöö tegevused (sh huviringid, treeningud) tuleb...

Põltsamaa Vallavalitsuse 6. aprilli korraldusega lülitatakse energia kokkuhoiu eesmärgil 20. aprillist 12. augustini 2020 Põltsamaa valla haldusterritooriumil välja tänavavalgustus.  ...

Põltsamaa vallas lülitatakse 12. augustini välja tänavavalgustus

Põltsamaa Vallavalitsuse 6. aprilli korraldusega lülitatakse energia kokkuhoiu eesmärgil 20. aprillist 12. augustini 2020 Põltsamaa valla haldusterritooriumil välja tänavavalgustus.  ...

Toidu- ja esmatarbekaupade e-kauplus Barbora.ee hakkab koostöös Maximaga pakkuma kontaktivaba ostlemise võimalust 33 Maxima kaupluses kokku 17 Eesti linnas. Teiste hulgas laieneb...

Maxima käivitab Põltsamaal kontaktivaba ostlemise teenuse

Toidu- ja esmatarbekaupade e-kauplus Barbora.ee hakkab koostöös Maximaga pakkuma kontaktivaba ostlemise võimalust 33 Maxima kaupluses kokku 17 Eesti linnas. Teiste hulgas laieneb...

NB! Nimekiri täieneb jooksvalt! Kontaktivaba kohaletoimetamine Toit Kati Kohvik -   toob toidu Põltsamaa linna piires koju, kui tellimuse hind on vähemalt 20...

Põltsamaa valla e-poed ja kaupade kontaktivaba kohaletoomine

NB! Nimekiri täieneb jooksvalt! Kontaktivaba kohaletoimetamine Toit Kati Kohvik -   toob toidu Põltsamaa linna piires koju, kui tellimuse hind on vähemalt 20...

Põltsamaa Haldus alustab sel nädalal Lossi 3a kinnistul kujundusraiet, et avada linnapoolne vaade Põltsamaa linnusele. Tööde käigus võetakse maha 30 kuuske. Raie loodetakse lõpule viia...

Põltsamaa Haldus teostab lossi juures kujundusraiet

Põltsamaa Haldus alustab sel nädalal Lossi 3a kinnistul kujundusraiet, et avada linnapoolne vaade Põltsamaa linnusele. Tööde käigus võetakse maha 30 kuuske. Raie loodetakse lõpule viia...

  Teavitame, et Põltsamaa Vallavalitsuse 16.03.2020 korraldusega nr 2-3/2020/95võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põltsamaa linnas, Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning...

Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning lähiala detailplaneeringust

  Teavitame, et Põltsamaa Vallavalitsuse 16.03.2020 korraldusega nr 2-3/2020/95võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põltsamaa linnas, Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning...

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus  kuulutab välja Jõgevamaa Aasta Ema konkursi. Põltsamaa vallast pärit Aasta Ema 2020 kandidaate saab esitada Põltsamaa Vallavalitsusele 26....

Esita kandidaat maakonna Aasta Ema konkursile!

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus  kuulutab välja Jõgevamaa Aasta Ema konkursi. Põltsamaa vallast pärit Aasta Ema 2020 kandidaate saab esitada Põltsamaa Vallavalitsusele 26....

Põltsamaa valla Põltsamaa linna tänavate pindamine 2020 Viitenumber: 221830   Vallavalitsus otsib Põltsamaa linna tänavate pindamiste tegijat  2020 aastaks.  ...

Vallavalitsus otsib Põltsamaa linna tänavate pindamiste tegijat 2020 aastaks.

Põltsamaa valla Põltsamaa linna tänavate pindamine 2020 Viitenumber: 221830   Vallavalitsus otsib Põltsamaa linna tänavate pindamiste tegijat  2020 aastaks.  ...

Põltsamaa Vallavalitsus sulges 1. aprillist neli lasteaeda: eriolukorras pakuvad lastehoidu vaid Põltsamaa lasteaed Tõruke, Puurmani lasteaed Siilipesa ja Aidu lasteaed. Lasteaiad juhinduvad oma...

Palume lapsi viia lasteaeda vaid äärmisel vajadusel!

Põltsamaa Vallavalitsus sulges 1. aprillist neli lasteaeda: eriolukorras pakuvad lastehoidu vaid Põltsamaa lasteaed Tõruke, Puurmani lasteaed Siilipesa ja Aidu lasteaed. Lasteaiad juhinduvad oma...

Kuna Tartu Halduskohus peatas Põltsamaa vallavolikogu otsuse kehtivuse, mis nägi ette valla haridusvõrgu ümberkorraldamise 1. septembriks 2020, ei saa vallavalitsus jätkata reformi läbiviimist...

Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamine lükkub 2021. aastasse

Kuna Tartu Halduskohus peatas Põltsamaa vallavolikogu otsuse kehtivuse, mis nägi ette valla haridusvõrgu ümberkorraldamise 1. septembriks 2020, ei saa vallavalitsus jätkata reformi läbiviimist...

Selleks, et kõik kirjakandjad saaksid pensionite ja toetuste kojukandeks varustatud piisava hulga maskidega, algab Jõgevamaal pensionite kanne päev hiljem (7.04). Maskide kandmine on oluline, et...

Põltsamaal algab pensionikanne homsest

Selleks, et kõik kirjakandjad saaksid pensionite ja toetuste kojukandeks varustatud piisava hulga maskidega, algab Jõgevamaal pensionite kanne päev hiljem (7.04). Maskide kandmine on oluline, et...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 06.04.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Põltsamaa Vallavalitsuse 23.03.2020 korralduse nr 2-3/2020/100 kehtetuks tunnistamine 2. Majandusosakonna...

Põltsamaa Vallavalitsuse 06.04.2020 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 06.04.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Põltsamaa Vallavalitsuse 23.03.2020 korralduse nr 2-3/2020/100 kehtetuks tunnistamine 2. Majandusosakonna...

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud riikliku eriolukorraga jääb ära 6. juunile planeeritud Jõgevamaa laulu- ja tantsupidu „PILVE PIIRIL". Pidu sellisel moel – tantsu- ja...

Jõgevamaa laulu- ja tantsupidu „PILVE PIIRIL“ 6. juunil 2020 ei toimu

Seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud riikliku eriolukorraga jääb ära 6. juunile planeeritud Jõgevamaa laulu- ja tantsupidu „PILVE PIIRIL". Pidu sellisel moel – tantsu- ja...

Oleme koostamas ülevaadet Põltsamaa vallas tegutsevatest ning kohalikku toodangut pakkuvatest e-poodidest ja ettevõtjatest, kes võimaldavad kontaktivaba kaupade kohaletoimetamist. Soovime...

Põltsamaa valla e-poed ja kontaktivaba kaubavahetuse korraldajad, andke endast teada!

Oleme koostamas ülevaadet Põltsamaa vallas tegutsevatest ning kohalikku toodangut pakkuvatest e-poodidest ja ettevõtjatest, kes võimaldavad kontaktivaba kaupade kohaletoimetamist. Soovime...

Maa-amet andis peadirektori 31. märtsi korraldusega munitsipaalomandisse kaheksa Põltsamaa vallas asuvat maatükki kogupindalaga 5,5 hektarit.   Munitsipaalomandisse antakse...

Põltsamaa vald saab munitsipaalomandisse kaheksa maatükki

Maa-amet andis peadirektori 31. märtsi korraldusega munitsipaalomandisse kaheksa Põltsamaa vallas asuvat maatükki kogupindalaga 5,5 hektarit.   Munitsipaalomandisse antakse...

Kuna koroonaviiruse leviku tõttu on lasteaedade täituvus väga väike, otsustas Põltsamaa Vallavalitsus sulgeda 1. aprillist nelja lasteaia rühmad.   Eriolukorra lõppemiseni suletakse...

Põltsamaa Vallavalitsus sulges nelja lasteaia rühmad

Kuna koroonaviiruse leviku tõttu on lasteaedade täituvus väga väike, otsustas Põltsamaa Vallavalitsus sulgeda 1. aprillist nelja lasteaia rühmad.   Eriolukorra lõppemiseni suletakse...

Põltsamaa Vallavalitsus arutas oma 30.03.2020 istungil Põltsamaa Muusikakooli õppetasu maksmist eriolukorra ajal. Vallavalitsus asus seisukohale, et olukorras, kus seoses COVID-19 haigust...

Vallavalitsus vähendas muusikakooli õppetasu

Põltsamaa Vallavalitsus arutas oma 30.03.2020 istungil Põltsamaa Muusikakooli õppetasu maksmist eriolukorra ajal. Vallavalitsus asus seisukohale, et olukorras, kus seoses COVID-19 haigust...

Viimastel päevadel on Põltsamaa vallas levinud mitmeid kuulujutte koroonaviirusesse nakatunud ja positiivse proovitulemuse andnud inimestest. Vallavalitsus ei kinnita neid ega lükka ümber, sest...

Kuulujuttudest ja meie võimalusest

Viimastel päevadel on Põltsamaa vallas levinud mitmeid kuulujutte koroonaviirusesse nakatunud ja positiivse proovitulemuse andnud inimestest. Vallavalitsus ei kinnita neid ega lükka ümber, sest...

  Reedel, 3. aprillil on järjekordne pensionipäev. Tavaliselt on sel päeval pangaautomaatide järjekordades ja kauplustes tavapärasest rohkem eakaid inimesi.  Et kaitsta end...

Hea pensionär, ära mine nädala lõpus rahasappa ja poodi!

  Reedel, 3. aprillil on järjekordne pensionipäev. Tavaliselt on sel päeval pangaautomaatide järjekordades ja kauplustes tavapärasest rohkem eakaid inimesi.  Et kaitsta end...

Hea Põltsamaa valla ettevõtja!   Koroonaviiruse levik on tekitanud olukorra, kus üks osa ettevõtteid on sunnitud oma tegevust piirama ja halvemal juhul töötajaid koondama, teist osa...

Vallavalitsus levitab tasuta ettevõtjate tööpakkumisi

Hea Põltsamaa valla ettevõtja!   Koroonaviiruse levik on tekitanud olukorra, kus üks osa ettevõtteid on sunnitud oma tegevust piirama ja halvemal juhul töötajaid koondama, teist osa...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Juhised eelarvevahendite kasutamise kohta eriolukorra...

Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2020 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Juhised eelarvevahendite kasutamise kohta eriolukorra...

Pühapäeval, 29. märtsil kell 3 tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra edasi.   Suveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kuna siseturu ühtse toimimise huvides...

Ööl vastu pühapäeva läheb Eesti üle suveajale

Pühapäeval, 29. märtsil kell 3 tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra edasi.   Suveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kuna siseturu ühtse toimimise huvides...

Valla kriisikomisjon kehtestas 26. märtsist liikumispiirangu Põltsamaa haldusterritooriumil asuvatel spordi- ja lastemänguväljakutel. Otsus toetub Eesti Vabariigi peaministri kehtestatud...

Valla kriisikomisjon piiras liikumist spordi- ja mänguväljakutel

Valla kriisikomisjon kehtestas 26. märtsist liikumispiirangu Põltsamaa haldusterritooriumil asuvatel spordi- ja lastemänguväljakutel. Otsus toetub Eesti Vabariigi peaministri kehtestatud...

Eesti Vabariigi peaminister kehtestas alates 25.03.2020 isikutele liikumisvabaduse piirangu ja viibimiskeelu kaubanduskeskustes.   Kui alljärgnevates kohtades on tagatud sisse-...

Liikumisvabaduse piirang kaubanduskeskustes

Eesti Vabariigi peaminister kehtestas alates 25.03.2020 isikutele liikumisvabaduse piirangu ja viibimiskeelu kaubanduskeskustes.   Kui alljärgnevates kohtades on tagatud sisse-...

Näitan: 251-300
Elemente lehe kohta 50
of 18