Uudised ja teated

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste...

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste...

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja nimekonkursi hiljemalt 2022. aasta juunis valmivale uuele Põltsamaa linna lasteaiale.    Konkursil osalemiseks palume huvilistel jätta...

Vallavalitsus kuulutab välja Põltsamaa uue lasteaia nimekonkursi

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja nimekonkursi hiljemalt 2022. aasta juunis valmivale uuele Põltsamaa linna lasteaiale.    Konkursil osalemiseks palume huvilistel jätta...

Konsultatsiooniettevõte CIVITTA kutsub Puurmani piirkonna elanikke osalema küsitluses, mis kogub arvamusi nende haldusreformijärgse elukorraduse kohta.    Küsitlus on osaks...

Küsimustik Puurmani piirkonna elanikele

Konsultatsiooniettevõte CIVITTA kutsub Puurmani piirkonna elanikke osalema küsitluses, mis kogub arvamusi nende haldusreformijärgse elukorraduse kohta.    Küsitlus on osaks...

Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon andis välja vaktsineerimissoovitused neile, kes on COVID-19 läbi põdenud või põevad seda kahe vaktsineerimise vahelisel ajal. Patsiendid, kes on...

Vaktsineerimise korraldus COVID-19 läbi põdenutele

Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon andis välja vaktsineerimissoovitused neile, kes on COVID-19 läbi põdenud või põevad seda kahe vaktsineerimise vahelisel ajal. Patsiendid, kes on...

MTÜ Loodusmeel alustab juunist Põltsamaal, Lossi 47 asuvas päevakeskuses rehabilitatsiooniteenuse osutamist.   "Meie jaoks on oluline iga kliendi puhul mõista tervikpilti ning...

MTÜ Loodusmeel alustab rehabilitatsiooniteenuse osutamist Põltsamaal

MTÜ Loodusmeel alustab juunist Põltsamaal, Lossi 47 asuvas päevakeskuses rehabilitatsiooniteenuse osutamist.   "Meie jaoks on oluline iga kliendi puhul mõista tervikpilti ning...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 11.05.2021 istungi päevakorra projekt:   1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine 2. Sundvalduse seadmine...

Põltsamaa Vallavalitsuse 11.05.2021 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 11.05.2021 istungi päevakorra projekt:   1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine 2. Sundvalduse seadmine...

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu, kuhu kuuluvad kõigi maakonna omavalitsuste esindajad, valis 2021. aasta Jõgevamaa aasta emaks 13 kandidaadi seast Karmen Maikalu.   ...

Jõgevamaa aasta ema on Karmen Maikalu

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu, kuhu kuuluvad kõigi maakonna omavalitsuste esindajad, valis 2021. aasta Jõgevamaa aasta emaks 13 kandidaadi seast Karmen Maikalu.   ...

Kaitseliidule kuulub Jõgeva maakonnas, Põltsamaa vallas, Jüriküla külas Lodumetsa kinnisasi (kat.tunnus 61102:004:0013 , pindala 5,48 ha). Nimetatud kinnisasjal paikneb Kaitseliidu Jõgeva...

Kaitseliit võõrandab Utsali lasketiiru rekonstrueerimiseks raieõiguse

Kaitseliidule kuulub Jõgeva maakonnas, Põltsamaa vallas, Jüriküla külas Lodumetsa kinnisasi (kat.tunnus 61102:004:0013 , pindala 5,48 ha). Nimetatud kinnisasjal paikneb Kaitseliidu Jõgeva...

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kutsub MTÜde juhatuse liikmeid 13. mail kell 10.00 – 15.30 koolitusele „MTÜ juhatuse liikmed ja juhatuse töökorraldus".    Mida peab...

JAEK kutsub MTÜde juhtimise teemalisele koolitusele

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kutsub MTÜde juhatuse liikmeid 13. mail kell 10.00 – 15.30 koolitusele „MTÜ juhatuse liikmed ja juhatuse töökorraldus".    Mida peab...

Rahvastikuregistris on ligi 30 000 inimest, kelle elukohaks märgitud aadress on selle omaniku taotlusel lõpetatud ja kellele ei ole uut elukohta registris märgitud. Suur osa neist inimestest...

Rahvastikuregistris ilma aadressita isikud saavad riigilt meeldetuletuse

Rahvastikuregistris on ligi 30 000 inimest, kelle elukohaks märgitud aadress on selle omaniku taotlusel lõpetatud ja kellele ei ole uut elukohta registris märgitud. Suur osa neist inimestest...

Keskkonnaministri 11. märtsi 2021 a käskkirjaga nr 1-2/21/124 on algatatud määruste „Jõgeva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" ja „Jõgeva maakonna looduse...

Looduse üksikobjektide piiranguvööndite määramine ja hävinud objektide kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaministri 11. märtsi 2021 a käskkirjaga nr 1-2/21/124 on algatatud määruste „Jõgeva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" ja „Jõgeva maakonna looduse...

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 Põltsamaa Vallavalitsus avalikustab bussipeatuste nimede määramise korralduse eelnõu koos asendiplaanidega 30. maini 2021 valla veebilehel...

Vallavalitsus avalikustab bussipeatuste nimede määramise eelnõu

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 Põltsamaa Vallavalitsus avalikustab bussipeatuste nimede määramise korralduse eelnõu koos asendiplaanidega 30. maini 2021 valla veebilehel...

Reedel, 11. juunil teeb Targa Tervis OÜ volitatud loomaarst Katrin Kaalep marutaudivastast vaktsineerimist Põltsamaa vallas.   Loomaarst sõidab kaardil joonistatud marsruudil sinise...

Marutaudivastane vaktsineerimine toimub Põltsamaa vallas 11. juunil

Reedel, 11. juunil teeb Targa Tervis OÜ volitatud loomaarst Katrin Kaalep marutaudivastast vaktsineerimist Põltsamaa vallas.   Loomaarst sõidab kaardil joonistatud marsruudil sinise...

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 44. istung toimus 29. aprillil Microsoft Teamsi keskkonnas. Istungil osales 22 volikogu liiget, puudus 1 volikogu liige. Istungi päevakorras oli 8 punkti. ...

Ülevaade vallavolikogu 29. aprilli istungist

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 44. istung toimus 29. aprillil Microsoft Teamsi keskkonnas. Istungil osales 22 volikogu liiget, puudus 1 volikogu liige. Istungi päevakorras oli 8 punkti. ...

Määrati sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu liikmeks Maimu Kelder. Nõukogu liikme volitused algavad 14. maist ja kehtivad kolm aastat, kui nõukogu liiget ei ole enne tagasi kutsutud või ta...

Ülevaade vallavalitsuse 4. mai istungist

Määrati sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu liikmeks Maimu Kelder. Nõukogu liikme volitused algavad 14. maist ja kehtivad kolm aastat, kui nõukogu liiget ei ole enne tagasi kutsutud või ta...

Põltsamaa Vallavalitsus allkirjastas lepingu OÜga Frank Ehitus ja Everster OÜga, kes alustavad lähiajal Puurmani lasteaia projekteerimis- ja ehitustöödega.   Puurmani lasteaed...

Vald allkirjastas lepingu Puurmani lasteaia ümberehituseks

Põltsamaa Vallavalitsus allkirjastas lepingu OÜga Frank Ehitus ja Everster OÜga, kes alustavad lähiajal Puurmani lasteaia projekteerimis- ja ehitustöödega.   Puurmani lasteaed...

Kevadega käivad kaasas uued tuuled, nii ka sellel aastal. Seekord tõi aprillikuu lõpp kaasa kohustused paljudele lemmikloomade omanikele, sh koerte ja kasside pidajatele. Nüüdsest tuleb...

PRIA selgitab lemmikloomade omanike kohustusi

Kevadega käivad kaasas uued tuuled, nii ka sellel aastal. Seekord tõi aprillikuu lõpp kaasa kohustused paljudele lemmikloomade omanikele, sh koerte ja kasside pidajatele. Nüüdsest tuleb...

Heakorrakuu lõpetuseks toimub esmaspäeval, 10. mail puulehtede ja kuluheina kontaktvaba korjering Põltsamaa linnas.    Lehed, sammal, peenoksad  ja kuluhein tuleb...

Anna 10. mail kontaktivabalt üle puulehed ja kuluhein!

Heakorrakuu lõpetuseks toimub esmaspäeval, 10. mail puulehtede ja kuluheina kontaktvaba korjering Põltsamaa linnas.    Lehed, sammal, peenoksad  ja kuluhein tuleb...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 04.05.2021 istungi päevakorra projekt: 1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine 2. Liikluspinnale kohanime määramine ...

Põltsamaa Vallavalitsuse 04.05.2021 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 04.05.2021 istungi päevakorra projekt: 1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine 2. Liikluspinnale kohanime määramine ...

Mullu sai alguse mõte, et igas piirkonnas võiks olla oma kodukohta tutvustav rada, millest teistele  teada anda ja kuhu kutsuda inimesi matkama. 2020. aastal sai loodud...

Paneme Põltsamaa valla külad ja põnevad paigad kaardile!

Mullu sai alguse mõte, et igas piirkonnas võiks olla oma kodukohta tutvustav rada, millest teistele  teada anda ja kuhu kutsuda inimesi matkama. 2020. aastal sai loodud...

Sihtasutus Põltsamaa Tervis annab teada, et 5. mail toimub Põltsamaa kultuurimajas 50-aastaste ja vanemate inimeste vaktsineerimine Pfizer-vaktsiiniga. Vaktsineerimisele on võimalik...

Põltsamaa Tervis vaktsineerib 5. mail 50-aastaseid ja vanemaid

Sihtasutus Põltsamaa Tervis annab teada, et 5. mail toimub Põltsamaa kultuurimajas 50-aastaste ja vanemate inimeste vaktsineerimine Pfizer-vaktsiiniga. Vaktsineerimisele on võimalik...

Põltsamaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 29.04.2021 algusega kell 15.00 Microsoft Teams keskkonnas. Istungist tehakse otseülekanne, ülekande link avaldatakse kodulehel vahetult enne...

Info volikogu istungi ülekandest

Põltsamaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 29.04.2021 algusega kell 15.00 Microsoft Teams keskkonnas. Istungist tehakse otseülekanne, ülekande link avaldatakse kodulehel vahetult enne...

Vallavalitsus avalikustab 28. aprillist 12. maini 2021 oma veebilehel ja kultuurikeskuse veebilehel  www.kultuurikeskus.eu Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 projekti.  ...

Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava projekti avalikustamine

Vallavalitsus avalikustab 28. aprillist 12. maini 2021 oma veebilehel ja kultuurikeskuse veebilehel  www.kultuurikeskus.eu Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 projekti.  ...

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ning nõudeid ohutu lõkke tegemiseks on pidevalt meelde tuletatud. Sellele vaatamata on metsa- ja maastikutulekahjud iga-aastane probleem,...

Metsa- ja maastikutulekahjudeni viinud rikkumistele reageeritakse edaspidi rangemalt

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ning nõudeid ohutu lõkke tegemiseks on pidevalt meelde tuletatud. Sellele vaatamata on metsa- ja maastikutulekahjud iga-aastane probleem,...

4.-5. maini toimub 16-29-aastastele noortele mõeldud virtuaalmess Suveks tööle , kust leiab lisaks tööpakkumistele ka töövarjutamise, vabatahtliku töö ja praktika võimalusi.   ...

Osale noorte virtuaalmessil Suveks tööle!

4.-5. maini toimub 16-29-aastastele noortele mõeldud virtuaalmess Suveks tööle , kust leiab lisaks tööpakkumistele ka töövarjutamise, vabatahtliku töö ja praktika võimalusi.   ...

Otsustati avalikustada Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 projekt ajavahemikul 28.04-12.05.2021 Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee ja Põltsamaa Kultuurikeskuse...

Ülevaade vallavalitsuse 27. aprilli istungist

Otsustati avalikustada Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 projekt ajavahemikul 28.04-12.05.2021 Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee ja Põltsamaa Kultuurikeskuse...

Riigi toel jätkab esmase õigusnõu andmisega OÜ HUGO, abivajajatele on esimesed kaks tundi 5 euro suuruse omaosalustasu eest. Ülejäänud 3 tunni eest tasub abivajaja 45 eurot tunni eest (sisaldab...

Kust saada soodsat õigusnõu!

Riigi toel jätkab esmase õigusnõu andmisega OÜ HUGO, abivajajatele on esimesed kaks tundi 5 euro suuruse omaosalustasu eest. Ülejäänud 3 tunni eest tasub abivajaja 45 eurot tunni eest (sisaldab...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 27.04.2021 istungi päevakorra projekt: 1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine 2. Katastriüksuste koha-aadresside...

Põltsamaa Vallavalitsuse 27.04.2021 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 27.04.2021 istungi päevakorra projekt: 1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine 2. Katastriüksuste koha-aadresside...

  Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 44. istung toimub neljapäeval, 29. aprillil 2021 algusega kell 15 Microsoft Teams keskkonnas.   PÄEVAKORRA PROJEKT 1. ...

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 44. istung 29.04.2021 algusega kell 15.00 Teamsis

  Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 44. istung toimub neljapäeval, 29. aprillil 2021 algusega kell 15 Microsoft Teams keskkonnas.   PÄEVAKORRA PROJEKT 1. ...

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus kuulutab välja konkursi JUHATUSE LIIKME leidmiseks. Juhatuse liikme ülesanne on koostöös Jõgeva maakonna omavalitsuste, riigi ja koostööpartneritega...

Kandideeri ühistranspordikeskuse juhatuse liikmeks!

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus kuulutab välja konkursi JUHATUSE LIIKME leidmiseks. Juhatuse liikme ülesanne on koostöös Jõgeva maakonna omavalitsuste, riigi ja koostööpartneritega...

Tänasest oodatakse COVID-19 vastu vaktsineerima kõiki riskirühma kuuluvaid inimesi vanusest sõltumata ning kõiki inimesi, kes on vanemad kui 65-aastased või kes sel aastal veel 65-aastaseks...

Tänasest laienes vaktsiinisaajate ring. Broneeri aeg perearsti juures!

Tänasest oodatakse COVID-19 vastu vaktsineerima kõiki riskirühma kuuluvaid inimesi vanusest sõltumata ning kõiki inimesi, kes on vanemad kui 65-aastased või kes sel aastal veel 65-aastaseks...

25. märtsil kukkus kell neile, kes soovisid kandideerida 1. septembrist alustava Põltsamaa valla lasteaia juhiks. Aprillis toimusid kandidaatidega vestlusvoorud. Sõelale jäi üks ja ainus –...

Saame tuttavaks! Põltsamaa valla lasteaia juhataja Annika Madisson

25. märtsil kukkus kell neile, kes soovisid kandideerida 1. septembrist alustava Põltsamaa valla lasteaia juhiks. Aprillis toimusid kandidaatidega vestlusvoorud. Sõelale jäi üks ja ainus –...

Kinnitati Annika Madisson Põltsamaa Valla Lasteaia direktori ametikohale. Tööleping sõlmitakse määramata ajaks alates 26.04.2021. Töölepingu sõlmimisel kohaldatakse 3-kuulist...

Ülevaade vallavalitsuse 20. aprilli istungist

Kinnitati Annika Madisson Põltsamaa Valla Lasteaia direktori ametikohale. Tööleping sõlmitakse määramata ajaks alates 26.04.2021. Töölepingu sõlmimisel kohaldatakse 3-kuulist...

Põltsamaa Tervisekeskus (Lossi 49, Põltsamaa) ootab 1. mail vaktsineerima AstraZeneca teise doosiga kõiki, kes said esimese vaktsiinisüsti 6. märtsil.   Kellajad on samad, mis...

Tervisekeskus vaktsineerib 1. mail teise doosiga 6. märtsil vaktsineerituid

Põltsamaa Tervisekeskus (Lossi 49, Põltsamaa) ootab 1. mail vaktsineerima AstraZeneca teise doosiga kõiki, kes said esimese vaktsiinisüsti 6. märtsil.   Kellajad on samad, mis...

Nordpont OÜ alustab esmaspäeval, 26. aprillil 2021 Põltsamaa Vallavalitsuse tellimusel Lossi tn rekonstrueerimistöödega. Rekonstrueerimistöödeks suletakse Lossi tn. lõigus Tallinna maantee...

26. aprillil algavad Põltsamaal Lossi tn rekonstrueerimistööd

Nordpont OÜ alustab esmaspäeval, 26. aprillil 2021 Põltsamaa Vallavalitsuse tellimusel Lossi tn rekonstrueerimistöödega. Rekonstrueerimistöödeks suletakse Lossi tn. lõigus Tallinna maantee...

Põltsamaa Vallavalitsus soovib teada  koeraomanike arvamust võimaliku koerte mängu- ja jooksuväljaku rajamise kohta Põltsamaa linna. Kui teema kõnetab Sind, siis palume täita küsimustiku,...

Kutsume koeraomanikke vastama küsitlusele

Põltsamaa Vallavalitsus soovib teada  koeraomanike arvamust võimaliku koerte mängu- ja jooksuväljaku rajamise kohta Põltsamaa linna. Kui teema kõnetab Sind, siis palume täita küsimustiku,...

Tänavune Põltsamaa valla kohvikutepäev toimub laupäeval, 14. augustil 2021. Kodukohvikute pidajaid oodatakse registreeruma kuni 21. maini. Üheksandat korda toimuvat...

Põltsamaa kohvikutepäev toimub 14. augustil

Tänavune Põltsamaa valla kohvikutepäev toimub laupäeval, 14. augustil 2021. Kodukohvikute pidajaid oodatakse registreeruma kuni 21. maini. Üheksandat korda toimuvat...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 20.04.2021 istungi päevakorra projekt: 1. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta 2. Kinnisasjale sundvalduse seadmine 3....

Põltsamaa Vallavalitsuse 20.04.2021 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 20.04.2021 istungi päevakorra projekt: 1. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta 2. Kinnisasjale sundvalduse seadmine 3....

  Tehke volitused juba varakult! Kui taotluse esitab e-PRIAs taotleja esindaja, on oluline, et talle on antud volitus. Kuna e-taotlusvoor on algamas juba vähem kui kuu aja pärast,...

Pindalatoetuste taotlemine algab e-PRIA vahendusel 2. mail

  Tehke volitused juba varakult! Kui taotluse esitab e-PRIAs taotleja esindaja, on oluline, et talle on antud volitus. Kuna e-taotlusvoor on algamas juba vähem kui kuu aja pärast,...

YFU Eesti otsib ka sel aastal vahetusperesid augusti lõpus saabuvatele välisõpilastele, kes on otsustanud tulla suure valiku riikide seast oma gümnaasiumiaastat just Eestisse veetma. ...

YFU Eesti otsib välisõpilastele vahetusperesid

YFU Eesti otsib ka sel aastal vahetusperesid augusti lõpus saabuvatele välisõpilastele, kes on otsustanud tulla suure valiku riikide seast oma gümnaasiumiaastat just Eestisse veetma. ...

Põltsamaa Haldus müüb enampakkumisel kasutatud, kuid heas seisukorras puiduhakkurit. Mark: Laski LS 150/38 piduritega Võimsus: 28kw/38hj Kütus: bensiin Alghind: 9 000 eurot ...

Põltsamaa Haldus müüb puiduhakkurit

Põltsamaa Haldus müüb enampakkumisel kasutatud, kuid heas seisukorras puiduhakkurit. Mark: Laski LS 150/38 piduritega Võimsus: 28kw/38hj Kütus: bensiin Alghind: 9 000 eurot ...

Seoses vähenenud õppemahuga vähendati tagasiulatuvalt ajavahemiku 01.01.-31.03.2021 eest Põltsamaa Muusikakooli õpilaste õppetasusid. Õppetasusid vähendatakse individuaalselt muusikakooli...

Ülevaade vallavalitsuse 13. aprilli istungist

Seoses vähenenud õppemahuga vähendati tagasiulatuvalt ajavahemiku 01.01.-31.03.2021 eest Põltsamaa Muusikakooli õpilaste õppetasusid. Õppetasusid vähendatakse individuaalselt muusikakooli...

  Swedbank kuulutas välja taotlusvooru, kuhu on oodatud laste ja noorte liikumist ning sportimist edendavad projektid. Tänavune toetusfondi suurus on 30 000 eurot.   „Juba...

Laste ja noorte liikumist edendavad projektid saavad Swedbankilt tuge

  Swedbank kuulutas välja taotlusvooru, kuhu on oodatud laste ja noorte liikumist ning sportimist edendavad projektid. Tänavune toetusfondi suurus on 30 000 eurot.   „Juba...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 13.04.2021 istungi päevakorra projekt: 1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine 2. Katastriüksuse koha-aadressi muutmine...

Põltsamaa Vallavalitsuse 13.04.2021 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 13.04.2021 istungi päevakorra projekt: 1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine 2. Katastriüksuse koha-aadressi muutmine...

Kultuuriminister Anneli Ott kinnitas tänavuse regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetuse saajad. Teiste hulgas eraldas riik 40 tuhat eurot Kuningamäe terviseradade arendamiseks....

Riik eraldas Kuningamäe terviseradade arenduseks 40 tuhat eurot

Kultuuriminister Anneli Ott kinnitas tänavuse regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetuse saajad. Teiste hulgas eraldas riik 40 tuhat eurot Kuningamäe terviseradade arendamiseks....

Põltsamaa Kultuurikeskus tähistab pühapäeval, 11. aprillil maja 60. sünnipäeva.   Praeguses olukorras pidu korraldada ei saa. Peo asemel valmib kultuurikeskuse sünnipäeva saade...

Põltsamaa kultuurikeskus tähistab 60. sünnipäeva veebisaatega

Põltsamaa Kultuurikeskus tähistab pühapäeval, 11. aprillil maja 60. sünnipäeva.   Praeguses olukorras pidu korraldada ei saa. Peo asemel valmib kultuurikeskuse sünnipäeva saade...

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab, et Põltsamaa Vallavalitsuse 06.04.2021 korraldusea nr 2-3/2021/94 kehtestati Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneering.    Kuuse tn 19...

Vallavalitsus kehtestas Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab, et Põltsamaa Vallavalitsuse 06.04.2021 korraldusea nr 2-3/2021/94 kehtestati Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneering.    Kuuse tn 19...

Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskirjast tulenevalt kuulutab Põltsamaa Vallavalitsus välja heakorrakuu, mis kestab 10. aprillist 10. maini 2021.   Põltsamaa linnas, Puurmani, Kamari...

Põltsamaa valla heakorrakuu kestab 10. aprillist 10. maini

Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskirjast tulenevalt kuulutab Põltsamaa Vallavalitsus välja heakorrakuu, mis kestab 10. aprillist 10. maini 2021.   Põltsamaa linnas, Puurmani, Kamari...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas kolm aastat tagasi eraisikutele suunatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise toetuse. Selle aja jooksul on riik toetanud üle 5000...

20. aprillil lõppeb taotluste vastuvõtt eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas kolm aastat tagasi eraisikutele suunatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise toetuse. Selle aja jooksul on riik toetanud üle 5000...

Põltsamaa Vallavara sõlmis lepingu OÜga Vändra MP, kes alustas sel nädalal Põltsamaa lossi vallikraavi puhastamist.   Tööde käigus puhastatakse setetest see osa vallikraavist, mis...

Algas Põltsamaa lossi vallikraavi puhastus

Põltsamaa Vallavara sõlmis lepingu OÜga Vändra MP, kes alustas sel nädalal Põltsamaa lossi vallikraavi puhastamist.   Tööde käigus puhastatakse setetest see osa vallikraavist, mis...

Näitan: 101-150
Elemente lehe kohta 50
of 26