Uudised ja teated

  Vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määrusele nr 45 „Põltsamaa valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded" on teehooldajad andnud teada...

Põltsamaa valla teedel ja tänavatel on rohke lume tõttu liiklemine raskendatud

  Vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määrusele nr 45 „Põltsamaa valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded" on teehooldajad andnud teada...

2018. aasta pakkus mitmeid säravaid hetki meie inimestele ning muutsid Põltsamaa valla elu värvikamaks ja huvitavamaks. Kõik need väärivad tunnustust. Aga – mõni asi puudutas meid võibolla...

Hääleta ja aita valida Põltsamaa aasta tegu ja noortetegu!

2018. aasta pakkus mitmeid säravaid hetki meie inimestele ning muutsid Põltsamaa valla elu värvikamaks ja huvitavamaks. Kõik need väärivad tunnustust. Aga – mõni asi puudutas meid võibolla...

Otsime Sind, särasilmne ja hakkaja inimene, kes Sa soovid panustada laste ja perede heaolusse ning Sul on:   soovi olla algatajaks ja eestvedajaks loodava perekeskuse...

Põltsamaale loodav perekeskus pakub tööd

Otsime Sind, särasilmne ja hakkaja inimene, kes Sa soovid panustada laste ja perede heaolusse ning Sul on:   soovi olla algatajaks ja eestvedajaks loodava perekeskuse...

Põltsamaa Vallavalitsuse poolt tellitud Põltsamaa lasteaia võimalike asukohtade ruumiline analüüs soovitab Tõrukese lasteaia uue hoone rajamist linnasüdamele lähemal.   AB Artes...

Valmis Põltsamaa lasteaia võimalike asukohtade ruumiline analüüs

Põltsamaa Vallavalitsuse poolt tellitud Põltsamaa lasteaia võimalike asukohtade ruumiline analüüs soovitab Tõrukese lasteaia uue hoone rajamist linnasüdamele lähemal.   AB Artes...

2018. aasta pakkus mitmeid säravaid hetki meie inimestele ning muutsid Põltsamaa valla elu värvikamaks ja huvitavamaks. Kõik need väärivad tunnustust. Aga – mõni asi puudutas meid võibolla...

Põltsamaa Vallavalitsus ootab kandidaate 2018. aasta teole

2018. aasta pakkus mitmeid säravaid hetki meie inimestele ning muutsid Põltsamaa valla elu värvikamaks ja huvitavamaks. Kõik need väärivad tunnustust. Aga – mõni asi puudutas meid võibolla...

Ilmus Põltsamaa valla veebruarikuu leht Põltsamaa valla leht nr 14          

Ilmus Põltsamaa valla veebruarikuu leht

Ilmus Põltsamaa valla veebruarikuu leht Põltsamaa valla leht nr 14          

Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla arengukava 2040, mis võeti vastu 2018. aasta oktoobris.   2019. aastaks seatud prioriteedid: Jätkatakse esmatasandi...

Lühiülevaade Põltsamaa valla 2019. aasta eelarvest

Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla arengukava 2040, mis võeti vastu 2018. aasta oktoobris.   2019. aastaks seatud prioriteedid: Jätkatakse esmatasandi...

Põltsamaa vallavolikogu otsustas eilsel istungil anda välja neli Põltsamaa valla aukodaniku nimetust ja neli valla teenetemärki.   Aukodaniku nimetuse saavad...

Põltsamaa saab neli aukodanikku ja neli teenetemärkide kavaleri

Põltsamaa vallavolikogu otsustas eilsel istungil anda välja neli Põltsamaa valla aukodaniku nimetust ja neli valla teenetemärki.   Aukodaniku nimetuse saavad...

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi esmaspäeval, 28. jaanuaril otsuse, millega toetab Põltsamaa valla tänavavalgustuse uuendamist 1,25 miljoni euroga.   Projekti...

Põltsamaa saab 1,25 miljonit eurot tänavavalgustuse uuendamiseks

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi esmaspäeval, 28. jaanuaril otsuse, millega toetab Põltsamaa valla tänavavalgustuse uuendamist 1,25 miljoni euroga.   Projekti...

Meist mõnekümne kilomeetri kaugusel asuv Paide sai mullu hakkama vahva ruumieksperimendiga. Kuuks ajaks suleti Paide keskväljak autoliiklusele, sinna paigaldati linnamööbel, tassiti kohale...

Keerame Roosisaare pea peale!

Meist mõnekümne kilomeetri kaugusel asuv Paide sai mullu hakkama vahva ruumieksperimendiga. Kuuks ajaks suleti Paide keskväljak autoliiklusele, sinna paigaldati linnamööbel, tassiti kohale...

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub korteriühistuid ümarlauale. Esmaspäeval, 18. veebruaril kell 17.30 algab Viljandi mnt 3 vallamaja saalis ümarlaud, kuhu on oodatud kõik korteriühistute...

Teade korteriühistutele!

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub korteriühistuid ümarlauale. Esmaspäeval, 18. veebruaril kell 17.30 algab Viljandi mnt 3 vallamaja saalis ümarlaud, kuhu on oodatud kõik korteriühistute...

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi esmaspäeval 28. jaanuaril kell 17.30 Põltsamaa kultuurikeskuses toimuvale Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ avalikustamisele.   ...

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub huvilisi Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ avalikustamisele

Põltsamaa Vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi esmaspäeval 28. jaanuaril kell 17.30 Põltsamaa kultuurikeskuses toimuvale Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ avalikustamisele.   ...

  Põltsamaa Vallavolikogu algatas 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69 Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringualaks on Põltsamaa valla...

Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

  Põltsamaa Vallavolikogu algatas 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69 Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringualaks on Põltsamaa valla...

  Põltsamaa Ühisgümnaasium ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja loomevõistluse, kuhu on oodatud 15-26-aastaste noorte erinevates žanrites tööd, mis sobivad...

Algab noorte loomevõistlus „Ood eesti keelele“

  Põltsamaa Ühisgümnaasium ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja loomevõistluse, kuhu on oodatud 15-26-aastaste noorte erinevates žanrites tööd, mis sobivad...

  Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris 01.01.2019 seisuga oli 9860, neist Põltsamaa linnas elas 3963 inimest. 2018. aastaga on vallas elanike arv vähenenud 152 inimese...

2018. aasta rahvastiku statistika Põltsamaa vallas

  Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris 01.01.2019 seisuga oli 9860, neist Põltsamaa linnas elas 3963 inimest. 2018. aastaga on vallas elanike arv vähenenud 152 inimese...

  08.02 ja 09.02 kella 9.00-16.00 on J. Kuperjanovi tn algus kuni Maxima parklani mõlemad pooled suletud, kuna toimub talvelaat. Tänava sulgemise luba nr 2/2019 ...

Tänava sulgemise luba nr 2 ja 3

  08.02 ja 09.02 kella 9.00-16.00 on J. Kuperjanovi tn algus kuni Maxima parklani mõlemad pooled suletud, kuna toimub talvelaat. Tänava sulgemise luba nr 2/2019 ...

  Jaanuaris 2019 ilmus kolmeteistkümnes Põltsamaa valla leht Põltsamaa valla leht nr 13      

Ilmus Põltsamaa valla jaanuarikuu leht

  Jaanuaris 2019 ilmus kolmeteistkümnes Põltsamaa valla leht Põltsamaa valla leht nr 13      

  Hea lapsevanem* – tööotsija (alla 8 aastaste lastega)   Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA praktilist KOOLITUST „Kuidas jõuda oma...

Tasuta koolitus tööd otsivale lapsevanemale

  Hea lapsevanem* – tööotsija (alla 8 aastaste lastega)   Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA praktilist KOOLITUST „Kuidas jõuda oma...

Aasta alguses käivitunud sotsiaalkindlustusameti ohvriabi  kriisitelefon 116 006  annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või...

Alustas ohvriabi kriisitelefon 116 006: abi saab tasuta ja kolmes keeles

Aasta alguses käivitunud sotsiaalkindlustusameti ohvriabi  kriisitelefon 116 006  annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või...

Detsembris 2018 ilmus kaheteistkümnes Põltsamaa valla leht Põltsamaa valla leht nr 12  

Ilmus kaheteistkümnes Põltsamaa valla leht

Detsembris 2018 ilmus kaheteistkümnes Põltsamaa valla leht Põltsamaa valla leht nr 12  

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.02.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Avalik kirjalik pakkumine riigivara võõrandamiseks 13.02.2019

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.02.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.02.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks 20.02.2019

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.02.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Teade avaldatakse lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4. Keskkonnaamet andis Põltsamaa Vallavalitsusele teada, et on võtnud menetlusse VILBEL OÜ õhusaasteloa nr...

Arvamuse küsimine VILBEL OÜ õhusaasteloa muutmise taotluse ja eelnõude kohta

Teade avaldatakse lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4. Keskkonnaamet andis Põltsamaa Vallavalitsusele teada, et on võtnud menetlusse VILBEL OÜ õhusaasteloa nr...

  Põltsamaa valla poolt on hangete tulemusel välja valitud teede ja tänavate talihooldusteenuse osutajad kuni 2021. aasta kevadeni, Põltsamaa linna osas on varasemalt sõlmitud leping...

Talihooldus Põltsamaa valla teedel

  Põltsamaa valla poolt on hangete tulemusel välja valitud teede ja tänavate talihooldusteenuse osutajad kuni 2021. aasta kevadeni, Põltsamaa linna osas on varasemalt sõlmitud leping...

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.01.2019. Täpsemat...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.01.2019. Täpsemat...

  Terviseamet annab teada, et dr. Inna Lindmäe ei teeninda Teid alates 1. jaanuarist 2019 . Kahjuks on Terviseameti poolt välja kuulutatud perearsti konkursid luhtunud ja uue ajutise...

Lugupeetud Inna Lindmäe nimistu patsiendid!

  Terviseamet annab teada, et dr. Inna Lindmäe ei teeninda Teid alates 1. jaanuarist 2019 . Kahjuks on Terviseameti poolt välja kuulutatud perearsti konkursid luhtunud ja uue ajutise...

  Põltsamaa Vallavalitsus   PRESSITEADE 10.12.2018   Põltsamaa Vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed murelikud kodanikud ning ettevõtted seoses...

Mure Omniva OÜ teenusega Põltsamaa linnas

  Põltsamaa Vallavalitsus   PRESSITEADE 10.12.2018   Põltsamaa Vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed murelikud kodanikud ning ettevõtted seoses...

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade  müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2019. Täpsemat informatsiooni...

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade  müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2019. Täpsemat informatsiooni...

07.12.2018 Pressiteade Päästeamet võtab jääohutuse erilise tähelepanu alla Päästeamet võtab tänasest siseveekogud suurema tähelepanu alla, et haprale jääle läinud inimesi...

Päästeamet võtab jääohutuse erilise tähelepanu alla

07.12.2018 Pressiteade Päästeamet võtab jääohutuse erilise tähelepanu alla Päästeamet võtab tänasest siseveekogud suurema tähelepanu alla, et haprale jääle läinud inimesi...

  Sotsiaalkindlustusamet korraldab 15.12.2018. a kõigile hooldusperedele, lapsendajatele ja eestkosteperedele ühistegevuspäeva kolmes Eestimaa paigas. Päeva eesmärgiks on muu hulgas ka...

Sotsiaalkindlustusamet korraldab kasuperede kokkusaamise 15. detsembril

  Sotsiaalkindlustusamet korraldab 15.12.2018. a kõigile hooldusperedele, lapsendajatele ja eestkosteperedele ühistegevuspäeva kolmes Eestimaa paigas. Päeva eesmärgiks on muu hulgas ka...

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kursi Maarja-Eliisabeti Kogudus Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13.00. 24.12 kell 17.00...

Põltsamaa valla kirikute detsembrikuu sündmused

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kursi Maarja-Eliisabeti Kogudus Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13.00. 24.12 kell 17.00...

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade  müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019 . Täpsemat informatsiooni...

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade  müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019 . Täpsemat informatsiooni...

  Põltsamaa vald on läbi viinud ja -viimas valla teede talihooldusteenuse hankeid. Teenuse osutajaid otsitakse järgmiseks 29 kuuks kuni 2021. aasta aprillini. Lisaks valla...

Põltsamaa valla teede talihoolduse hangetest

  Põltsamaa vald on läbi viinud ja -viimas valla teede talihooldusteenuse hankeid. Teenuse osutajaid otsitakse järgmiseks 29 kuuks kuni 2021. aasta aprillini. Lisaks valla...

Teisipäeval, 11. detsembril 2018 kell 14.00-17.00 toimub Pajusi Rahvamajas noorsootöövaldkonna ümarlaud. Teemad: Põltsamaa valla noorsootöö ja võrgustik. Noorte...

Noorsootöövaldkonna ümarlaud ja küsitlus

Teisipäeval, 11. detsembril 2018 kell 14.00-17.00 toimub Pajusi Rahvamajas noorsootöövaldkonna ümarlaud. Teemad: Põltsamaa valla noorsootöö ja võrgustik. Noorte...

22. novembril 2018 avati Veski tn koolimaja sisehoovi paigaldatud skatepark. Töö teostas TipTipTap OÜ Põltsamaa Vallavalitsuse tellimusel. Juhime kõigi tähelepanu, et...

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolimajade juures avati uued atraktsioonid

22. novembril 2018 avati Veski tn koolimaja sisehoovi paigaldatud skatepark. Töö teostas TipTipTap OÜ Põltsamaa Vallavalitsuse tellimusel. Juhime kõigi tähelepanu, et...

  Vahemikus 2014-2017 viis Tervise Arengu Instituut koostööpartneritega (Terve Eesti Sihtasutus  ning Eesti Tervislike Linnade Liit) läbi kohaliku alkoholipoliitika...

Valmis kohaliku alkoholipoliitika pilootprojekti raport 2018

  Vahemikus 2014-2017 viis Tervise Arengu Instituut koostööpartneritega (Terve Eesti Sihtasutus  ning Eesti Tervislike Linnade Liit) läbi kohaliku alkoholipoliitika...

  Käesoleval nädalal avatakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolimajade juures uued atraktsioonid – 22. novembril kell 15.30 Veski tn koolimaja sisehoovis skatepark ja 23. novembril kell...

Põltsamaale on lisandumas uued võimalused noortele aktiivseks liikumiseks

  Käesoleval nädalal avatakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolimajade juures uued atraktsioonid – 22. novembril kell 15.30 Veski tn koolimaja sisehoovis skatepark ja 23. novembril kell...

  Põltsamaal avatakse neljapäeval, 15. novembril kell 13.30 2018. aastal valminud teed. Avamisüritus toimub Põltsamaa-Annikvere jalg- ja jalgrattatee alguses asuvas Umbusi...

Põltsamaal avatakse 2018. aastal valminud teelõigud

  Põltsamaal avatakse neljapäeval, 15. novembril kell 13.30 2018. aastal valminud teed. Avamisüritus toimub Põltsamaa-Annikvere jalg- ja jalgrattatee alguses asuvas Umbusi...

  Läbi riigihangete registri on läbiviimisel Põltsamaa valla teede talihooldus 2018-2021 hanked. Eraldi viiakse läbi 2 hanget, s.h.: Riigihange nr 202486 ( ...

Põltsamaa valla teede talihooldus 2018-2021 hanked

  Läbi riigihangete registri on läbiviimisel Põltsamaa valla teede talihooldus 2018-2021 hanked. Eraldi viiakse läbi 2 hanget, s.h.: Riigihange nr 202486 ( ...

  Teisipäevaõhtul, 6. novembril toimus vallavalitsuse poolt kokku kutsutud rahvakoosolek. Koosoleku eesmärk oli anda ülevaade Põltsamaa valla rahalisest olukorrast, ühinemislepingus...

6. novembril toimus avalik rahvakoosolek

  Teisipäevaõhtul, 6. novembril toimus vallavalitsuse poolt kokku kutsutud rahvakoosolek. Koosoleku eesmärk oli anda ülevaade Põltsamaa valla rahalisest olukorrast, ühinemislepingus...

  Võrguettevõte Elektrilevi, kes tunnistati edukaks pakkujaks riigi kiire interneti võrgu „viimase miili" konkursil, pikendab sidevõrguga liitumise sooviavalduste tähtaega aasta...

Elektrilevi kogub täiendavaid sooviavaldusi kiire interneti võrguga liitumiseks aasta lõpuni

  Võrguettevõte Elektrilevi, kes tunnistati edukaks pakkujaks riigi kiire interneti võrgu „viimase miili" konkursil, pikendab sidevõrguga liitumise sooviavalduste tähtaega aasta...

  Sotsiaalkindlustusamet muutis 5. novembrist isikliku abivahendi kaardi ja selle duplikaadi saamise lihtsamaks. Kui varem tulid inimesed kaardi taotlemiseks ameti...

Sotsiaalkindlustusamet muutis abivahendi kaardi taotlemise lihtsamaks

  Sotsiaalkindlustusamet muutis 5. novembrist isikliku abivahendi kaardi ja selle duplikaadi saamise lihtsamaks. Kui varem tulid inimesed kaardi taotlemiseks ameti...

Elad Põltsamaa vallas, aga ametlikult ei ole end põltsamaalaseks registreerinud? Tule, arendame üheskoos valla elu- ja ettevõtluskeskkonda! Koos loome Põltsamaa vallast unistuste paiga...

Tule ametlikult Põltsamaa valda elama!

Elad Põltsamaa vallas, aga ametlikult ei ole end põltsamaalaseks registreerinud? Tule, arendame üheskoos valla elu- ja ettevõtluskeskkonda! Koos loome Põltsamaa vallast unistuste paiga...

21. ja 22. detsembril kella 9.00-16-00 on J.Kuperjanovi tn algus kuni Maxima parklani mõlemad pooled suletud, kuna toimub avalik üritus, Jõululaat. Vaata tänava sulgemise luba...

Tänava sulgemise luba nr 14

21. ja 22. detsembril kella 9.00-16-00 on J.Kuperjanovi tn algus kuni Maxima parklani mõlemad pooled suletud, kuna toimub avalik üritus, Jõululaat. Vaata tänava sulgemise luba...

Novembris 2018 ilmus üheteistkümnes Põltsamaa valla leht Põltsamaa valla leht nr 11  

Ilmus üheteistkümnes Põltsamaa valla leht

Novembris 2018 ilmus üheteistkümnes Põltsamaa valla leht Põltsamaa valla leht nr 11  

Puurmani Soojus OÜ annab teada, et alates 01.12.2018 on soojusenergia hind Puurmani Ülejõe kaugküttepiirkonnas 69,42 eurot MWh , millele lisandub käibemaks. Hinnatõusus on kaks...

Puurmani Ülejõe kaugküttepiirkonna hinna muutus alates 01.12.2018

Puurmani Soojus OÜ annab teada, et alates 01.12.2018 on soojusenergia hind Puurmani Ülejõe kaugküttepiirkonnas 69,42 eurot MWh , millele lisandub käibemaks. Hinnatõusus on kaks...

Teisipäeval, 13. novembril kell 17.00 algab Põltsamaa Noortekeskuses kohtumisõhtu sõltuvuste teemal "Märka ja aita!". Kohtumisõhtu on suunatud pigem sõltlast ümbritsevatele...

Kohtumisõhtu "Märka ja aita!" sõltuvuste teemal 13.11.2018

Teisipäeval, 13. novembril kell 17.00 algab Põltsamaa Noortekeskuses kohtumisõhtu sõltuvuste teemal "Märka ja aita!". Kohtumisõhtu on suunatud pigem sõltlast ümbritsevatele...

  Loote kaasasündinud haigustest moodustavad suure osa kromosoomhaigused. Kõige sagedamini esineb 21. kromosoomi trisoomiat ehk Downi sündroomi. NIPTIFY test on mõeldud loote...

Põltsamaa tervisekeskuses saab teha loote varajast kromosoomuuringut ning osaleda emakakaelavähi sõeluuringus

  Loote kaasasündinud haigustest moodustavad suure osa kromosoomhaigused. Kõige sagedamini esineb 21. kromosoomi trisoomiat ehk Downi sündroomi. NIPTIFY test on mõeldud loote...

Prügi sorteerimise vajalikkusest on viimastel aastatel palju juttu olnud. Välja on jagatud mitmeid jäätmete sorteerimist õpetavaid brošüüre, vändatud on kasulike õpetustega lühifilme. Kõik...

AS Emajõe Veevärk annab teada, et sanitaarkaitseala pole prügila!

Prügi sorteerimise vajalikkusest on viimastel aastatel palju juttu olnud. Välja on jagatud mitmeid jäätmete sorteerimist õpetavaid brošüüre, vändatud on kasulike õpetustega lühifilme. Kõik...

  Sel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis nädala jooksul taaskord tuleohutusnõuete täitmist kortermajade koridorides, trepikodades ja keldrites – ühiskasutatavatel pindadel....

Päästeamet kontrollib kortermaju

  Sel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis nädala jooksul taaskord tuleohutusnõuete täitmist kortermajade koridorides, trepikodades ja keldrites – ühiskasutatavatel pindadel....

Näitan: 1 201-1 250
Elemente lehe kohta 50
of 28