Uudised ja teated

Alates 1. jaanuarist 2021 saavad puudega lapsed lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenuseid vaid oma kohaliku omavalitsuse kaudu. Teenuste rahastamine Euroopa Sotsiaalfondi toel on alates 1....

Puudega laste tugiteenuseid saab uuest aastast kohalikust omavalitsusest

Alates 1. jaanuarist 2021 saavad puudega lapsed lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenuseid vaid oma kohaliku omavalitsuse kaudu. Teenuste rahastamine Euroopa Sotsiaalfondi toel on alates 1....

Põltsamaa vald on taas otsimas ettepanekuid kaasavasse eelarvesse. See on kolmas kord. Mõnevõrra segadust on valmistanud eelarve suurus. Esimesel aastal oli see 20 000 eurot, teisel 50 000...

Kaasav eelarve on andnud hoogu tosinale ideele

Põltsamaa vald on taas otsimas ettepanekuid kaasavasse eelarvesse. See on kolmas kord. Mõnevõrra segadust on valmistanud eelarve suurus. Esimesel aastal oli see 20 000 eurot, teisel 50 000...

Märjaga mülgastuv ja kuivaga tolmav Põltsamaa kalmistu parkla saab lähipäevil korraliku katte.    „Parklale anti kalded, et vesi jookseks ära," ütles vallavalitsuse...

Põltsamaa kalmistu parkla muutub tolmu- ja porivabaks

Märjaga mülgastuv ja kuivaga tolmav Põltsamaa kalmistu parkla saab lähipäevil korraliku katte.    „Parklale anti kalded, et vesi jookseks ära," ütles vallavalitsuse...

    Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi  PUURMANI MÕISAKOOLI DIREKTORI ametikohale     Puurmani Mõisakool on Põltsamaa...

Põltsamaa Vallavalitsus otsib Puurmani Mõisakoolile direktorit

    Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi  PUURMANI MÕISAKOOLI DIREKTORI ametikohale     Puurmani Mõisakool on Põltsamaa...

Veterinaar- ja Toiduamet palub kõigil metsas liikujatel, kes leiavad surnud metssea, sellest ametit teavitada.   „Eesti metsades levib jätkuvalt sigade Aafrika katk ja seetõttu on...

Veterinaar- ja Toiduamet palub teavitada surnud metsseast

Veterinaar- ja Toiduamet palub kõigil metsas liikujatel, kes leiavad surnud metssea, sellest ametit teavitada.   „Eesti metsades levib jätkuvalt sigade Aafrika katk ja seetõttu on...

Nõustuti Neanurme külas Järvallika katastriüksuse ja 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa tee katastriüksuse piiride muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati koha-aadressid ja...

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 5. oktoobri istungist

Nõustuti Neanurme külas Järvallika katastriüksuse ja 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa tee katastriüksuse piiride muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati koha-aadressid ja...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 05.10.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Katastriüksuste piiride muutmine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine 2. Kinnisasjale sundvalduse...

Põltsamaa Vallavalitsuse 05.10.2020 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 05.10.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Katastriüksuste piiride muutmine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine 2. Kinnisasjale sundvalduse...

Septembrikuu jooksul tõid lasteaeda Puurmani Lasteaed Siilipesa lapsed koos vanematega koduaias kasvatatud sügisande. Eesmärk oli viia kogutud juur- ja puuviljad Elistvere loomapargi...

Puurmani Lasteaia Siilipesa lapsed kogusid Elistvere loomapargi loomadele sügisande

Septembrikuu jooksul tõid lasteaeda Puurmani Lasteaed Siilipesa lapsed koos vanematega koduaias kasvatatud sügisande. Eesmärk oli viia kogutud juur- ja puuviljad Elistvere loomapargi...

Tänase päeva jooksul avatakse liiklusele taas suve keskpaigast remondis olnud Jõgeva mnt. Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi sõnul avatakse tee ajutiselt. „Kui hakatakse...

Jõgeva mnt avatakse täna liiklusele

Tänase päeva jooksul avatakse liiklusele taas suve keskpaigast remondis olnud Jõgeva mnt. Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi sõnul avatakse tee ajutiselt. „Kui hakatakse...

Põltsamaa valla õpetajate ja tugispetsilistide tunnustamine 2020. aastal. Põltsamaa valla aasta lasteaiaõpetaja – Annika Meri (Lasteaed MARI) Põltsamaa valla aasta põhikooliõpetaja...

Vaata, kes õpetajaist ja tugispetsialistidest pälvisid valla tunnustuse!

Põltsamaa valla õpetajate ja tugispetsilistide tunnustamine 2020. aastal. Põltsamaa valla aasta lasteaiaõpetaja – Annika Meri (Lasteaed MARI) Põltsamaa valla aasta põhikooliõpetaja...

29. septembril avalikustas Andmekaitse Inspektsioon Öpiku Konverentsikeskuses toimunud Avaliku teabe päeval kohalike omavalitsuste 2020. aasta veebilehtede ja dokumendiregistrite seire...

Andmekaitse Inspektsioon tunnustas Põltsamaa valla kodulehte

29. septembril avalikustas Andmekaitse Inspektsioon Öpiku Konverentsikeskuses toimunud Avaliku teabe päeval kohalike omavalitsuste 2020. aasta veebilehtede ja dokumendiregistrite seire...

Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 29. juuli kuni 28. august 2020.   ...

Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse avalikud arutelud

Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 29. juuli kuni 28. august 2020.   ...

Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruanne. Nõustuti Väike-Kamari külas Loksusaare katastriüksuse ja Pauastvere külas Lustivere tee 1a katastriüksuse jagamisega. ...

Ülevaade 28. septembri vallavalitsuse istungist

Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruanne. Nõustuti Väike-Kamari külas Loksusaare katastriüksuse ja Pauastvere külas Lustivere tee 1a katastriüksuse jagamisega. ...

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja sügisese heakorrakuu - 3. oktoobrist 8. novembrini 2020 on valla tiheasustusaladel lubatud kuivade okste ja lehtede põletamine. Oksi ja lehti võib...

3. oktoobril algab Põltsamaa vallas heakorrakuu

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja sügisese heakorrakuu - 3. oktoobrist 8. novembrini 2020 on valla tiheasustusaladel lubatud kuivade okste ja lehtede põletamine. Oksi ja lehti võib...

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning KredEx asusid otsima korteriühistuid ja ettevõtjaid, kes võtaksid osa korterelamute elemendipõhise rekonstrueerimise pilootprojektist.   ...

Riik otsib osalejaid tehaselise rekonstrueerimise pilootprojekti

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning KredEx asusid otsima korteriühistuid ja ettevõtjaid, kes võtaksid osa korterelamute elemendipõhise rekonstrueerimise pilootprojektist.   ...

25.septembril toimus Puurmani rahvamajas Puurmani piirkonna laululastele mõeldud lauluvõistlus Tähtede Lava 2020. Kolmelt muusikaõpetajalt tuli osalejaid kokku 20. Zürii koosseisus - ...

Vaata, kes olid Puurmani piirkonna Tähtede Lava 2020 parimad!

25.septembril toimus Puurmani rahvamajas Puurmani piirkonna laululastele mõeldud lauluvõistlus Tähtede Lava 2020. Kolmelt muusikaõpetajalt tuli osalejaid kokku 20. Zürii koosseisus - ...

Sel sügisel on Päästeameti fookus elanikkonnakaitsel. Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad moel või teisel ka Eestit ning praktika kinnitab, et inimesed ei ole võimalikeks...

Päästeamet kutsub inimesi üles täiendama koduseid varusid

Sel sügisel on Päästeameti fookus elanikkonnakaitsel. Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad moel või teisel ka Eestit ning praktika kinnitab, et inimesed ei ole võimalikeks...

Põltsamaa Vallavalitsus ootab 1.-25. oktoobrini ettepanekuid, mida rahastada 2021. aasta kaasavast eelarvest. Kaasava eelarve eesmärk on anda kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha 20...

Esita ettepanek Põltsamaa valla kaasavasse eelarvesse!

Põltsamaa Vallavalitsus ootab 1.-25. oktoobrini ettepanekuid, mida rahastada 2021. aasta kaasavast eelarvest. Kaasava eelarve eesmärk on anda kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha 20...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 28.09.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine 2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja...

Põltsamaa Vallavalitsuse 28.09.2020 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 28.09.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine 2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja...

Tähelepanu Põltsamaa valla 2.- 4.klassi laste vanemad! Kutsume Teid osalema laste tervisekäitumisega seotud uuringus. Soovi korral on võimalik osaleda programmis, mis on suunatud laste ja...

Kutsume lapsevanemaid osalema laste tervisekäitumise küsitlusel

Tähelepanu Põltsamaa valla 2.- 4.klassi laste vanemad! Kutsume Teid osalema laste tervisekäitumisega seotud uuringus. Soovi korral on võimalik osaleda programmis, mis on suunatud laste ja...

Valitsus otsustas koroonaviiruse leviku laienemise tõttu karmistada alates järgmisest teisipäevast avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordivõistluste korraldamisele seatud piiranguid ning...

Valitsus piirab külastajate arvu avalikel koosolekutel, üritustel ja spordivõistlustel

Valitsus otsustas koroonaviiruse leviku laienemise tõttu karmistada alates järgmisest teisipäevast avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordivõistluste korraldamisele seatud piiranguid ning...

Alates 2017. aastast on riigi poolt omavalitsustele eraldatud huvihariduse ja huvitegevus lisatoetust. Iga omavalitus saab ise otsustada, kuidas see raha jagatakse  teenuse pakkujate ja...

Huvihariduse ja huvitegevuse toetusest

Alates 2017. aastast on riigi poolt omavalitsustele eraldatud huvihariduse ja huvitegevus lisatoetust. Iga omavalitus saab ise otsustada, kuidas see raha jagatakse  teenuse pakkujate ja...

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis olevate kinnisasjade kasutusse andmist. Teiste hulgas antakse enampakkumisel põllumajanduslikuks kasutamiseks Põltsamaa...

Maa-amet annab Põltsamaa vallas rendile kolm põllumaatükki

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis olevate kinnisasjade kasutusse andmist. Teiste hulgas antakse enampakkumisel põllumajanduslikuks kasutamiseks Põltsamaa...

Terviseamet avaldas 21.09.2020 artikli, milles soovitab edasi lükata või ära jätta kõik perekondlikud kogunemised, peod ja muud üritused. Soovitatav on üritused lükata 3 kuni 4 nädalat edasi ja...

Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjon palub võimalusel edasi lükata peod, üritused ja rahvakogunemised

Terviseamet avaldas 21.09.2020 artikli, milles soovitab edasi lükata või ära jätta kõik perekondlikud kogunemised, peod ja muud üritused. Soovitatav on üritused lükata 3 kuni 4 nädalat edasi ja...

Põltsamaa Perepesa tähistab neljapäeval, 24. septembril 1. sünnipäeva.   Kavas:   Kell 10 emmede ja beebide jututuba Kell 10.45 lastejooga 1-3-aastastele Kell...

Põltsamaa Perepesa tähistab 1. sünnipäeva

Põltsamaa Perepesa tähistab neljapäeval, 24. septembril 1. sünnipäeva.   Kavas:   Kell 10 emmede ja beebide jututuba Kell 10.45 lastejooga 1-3-aastastele Kell...

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab kolmapäeval, 23. septembril kell 17.30-19.00 Põltsamaa kultuurikeskuses avaliku koosoleku, et tutvustada haridusvõrgu ümberkorraldamise alternatiive.  ...

Vallavalitsus teeb haridusvõrgu alternatiivide tutvustamisest veebiülekande

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab kolmapäeval, 23. septembril kell 17.30-19.00 Põltsamaa kultuurikeskuses avaliku koosoleku, et tutvustada haridusvõrgu ümberkorraldamise alternatiive.  ...

Põltsamaa Vallavalitsus viis 2020. aasta kevadel-suvel läbi küsitluse „Mida arvate seinamaalingute tegemisest Põltsamaa vallas?".    Tahtsime teada saada, kuidas suhtuvad...

Seinamaalingute teemalise küsitluse kokkuvõte

Põltsamaa Vallavalitsus viis 2020. aasta kevadel-suvel läbi küsitluse „Mida arvate seinamaalingute tegemisest Põltsamaa vallas?".    Tahtsime teada saada, kuidas suhtuvad...

Põltsamaa Vallavalitsus väljastas reedel ehitusloa uue Meie Toidukaupade kauplusehoone rajamiseks Tallinna mnt 4a katastriüksusele.   Kauplust rajava ettevõtte RRLektus ühe...

Vallavalitsus väljastas ehitusloa uue Meie poe rajamiseks Põltsamaale

Põltsamaa Vallavalitsus väljastas reedel ehitusloa uue Meie Toidukaupade kauplusehoone rajamiseks Tallinna mnt 4a katastriüksusele.   Kauplust rajava ettevõtte RRLektus ühe...

Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 29. juuli kuni 28. august 2020. Avaliku väljapaneku...

Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse avalikud arutelud

Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 29. juuli kuni 28. august 2020. Avaliku väljapaneku...

Rahvusvahelise muusikapäeva raames annab 1. oktoobril kell 17 Põltsamaa kirikus kontserdi ansambel Vox Clamantis (lad k – hüüdja hääl). Tegemist on  1996. aastal asutatud muusikute...

Muusikapäeval esineb Põltsamaa kirikus ansambel Vox Clamantis

Rahvusvahelise muusikapäeva raames annab 1. oktoobril kell 17 Põltsamaa kirikus kontserdi ansambel Vox Clamantis (lad k – hüüdja hääl). Tegemist on  1996. aastal asutatud muusikute...

Põltsamaa Vallavalitsus teatab Põltsamaa Vallavolikogu 27.08.2020 Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamisest   Põltsamaa Vallavolikogu...

Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamisest

Põltsamaa Vallavalitsus teatab Põltsamaa Vallavolikogu 27.08.2020 Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamisest   Põltsamaa Vallavolikogu...

26. septembril toimuval Avatud Külaväravate päeval oodatakse huvilisi Adaverre, Kamarisse ja Pajusisse. Kogukonnad tutvustavad oma elulaadi, traditsioone, kultuurilugu ja ettevõtlust. Võimalik...

Kolm Põltsamaa valla küla avavad huvilistele oma väravad

26. septembril toimuval Avatud Külaväravate päeval oodatakse huvilisi Adaverre, Kamarisse ja Pajusisse. Kogukonnad tutvustavad oma elulaadi, traditsioone, kultuurilugu ja ettevõtlust. Võimalik...

Põltsamaa Vallavolikogu otsustas 17. septembri istungil korraldada 18. septembrist 9. oktoobrini 2020 Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu muutmise...

Volikogu algatas ühinemislepingu muutmise

Põltsamaa Vallavolikogu otsustas 17. septembri istungil korraldada 18. septembrist 9. oktoobrini 2020 Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu muutmise...

Põltsamaa vallavalitsus kutsub vallas tegutsevaid vabaühendusi MTÜde ümarlauale, mis toimub 2. oktoobril algusega kell 17 Põltsamaa Kultuurikeskuse suures saalis.   Teemad: ...

Vallavalitsus kutsub vabaühendusi ümarlauale

Põltsamaa vallavalitsus kutsub vallas tegutsevaid vabaühendusi MTÜde ümarlauale, mis toimub 2. oktoobril algusega kell 17 Põltsamaa Kultuurikeskuse suures saalis.   Teemad: ...

Põltsamaa Perearstikeskus võtab tööle puhastusteenindaja (ajutine)   Töö kirjeldus: meditsiiniteenuseid pakkuva ettevõtte ruumide (kabinetid, abiruumid) koristamine; ...

Põltsamaa Perearstikeskus pakub ajutist tööd puhastusteenindajale

Põltsamaa Perearstikeskus võtab tööle puhastusteenindaja (ajutine)   Töö kirjeldus: meditsiiniteenuseid pakkuva ettevõtte ruumide (kabinetid, abiruumid) koristamine; ...

Täna, 16. septembril kogunenud Põltsamaa vallavalitsuse kriisikomisjon soovitab seoses vallas esinenud koroonajuhtumitega võtta kasutusele täiendavad ohutusmeetmed viiruse leviku vältimiseks. ...

Valla kriisikomisjon soovitab seoses koroonaviiruse levikuga täiendavaid ohutusmeetmeid

Täna, 16. septembril kogunenud Põltsamaa vallavalitsuse kriisikomisjon soovitab seoses vallas esinenud koroonajuhtumitega võtta kasutusele täiendavad ohutusmeetmed viiruse leviku vältimiseks. ...

16. septembril algab kuu aega kestev Põltsamaa linnas paikneva Tiigi kinnistu ja selle lähiala planeeringu avalik väljapanek.   Planeeringu eesmärk on amortiseerunud Lustivere...

Algab Tiigi kinnistu ja selle lähiala planeeringu avalik väljapanek

16. septembril algab kuu aega kestev Põltsamaa linnas paikneva Tiigi kinnistu ja selle lähiala planeeringu avalik väljapanek.   Planeeringu eesmärk on amortiseerunud Lustivere...

Põltsamaa Lasteaed MARI osaleb esmakordselt 23.09-30.09 üleeuroopalisel spordinädalal, mille raames  toimuvad lasteaia õuealal spordipäevad kõikidele rühmadele. Spordinädala 2020...

Lasteaed MARI osaleb üle-euroopalisel spordinädalal

Põltsamaa Lasteaed MARI osaleb esmakordselt 23.09-30.09 üleeuroopalisel spordinädalal, mille raames  toimuvad lasteaia õuealal spordipäevad kõikidele rühmadele. Spordinädala 2020...

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas määruse, millega laieneb algselt kohalikele omavalitsustele suunatud lammutustoetus ajutiselt ka eraõiguslikele juriidilistele isikutele ja...

Riik laiendab lammutustoetuse saajate ringi

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas määruse, millega laieneb algselt kohalikele omavalitsustele suunatud lammutustoetus ajutiselt ka eraõiguslikele juriidilistele isikutele ja...

Tapiku Külade Selts korraldab 3 . oktoobril algusega kell 14.00 Tapiku külaplatsil Halloweeni festivali ehk Kõrvitsapeo 3.   PÄEVAKAVA (korraldajal on õigus vajadusel teha...

Tapiku Külade Selts korraldab 3. oktoobril kõrvitsapeo

Tapiku Külade Selts korraldab 3 . oktoobril algusega kell 14.00 Tapiku külaplatsil Halloweeni festivali ehk Kõrvitsapeo 3.   PÄEVAKAVA (korraldajal on õigus vajadusel teha...

  Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 38. istung toimub neljapäeval, 17. septembril 2020 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas. PÄEVAKORRA PROJEKT 1. ...

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 38. istung 17.09.2020 PÜGis

  Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 38. istung toimub neljapäeval, 17. septembril 2020 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas. PÄEVAKORRA PROJEKT 1. ...

  Põltsamaa Vallavalitsuse  14.09.2020 istungi päevakorra projekt:   1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe  ja koha-aadressi määramine (Allika) (eelnõu 420) ...

Põltsamaa Vallavalitsuse 14.09.2020 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse  14.09.2020 istungi päevakorra projekt:   1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe  ja koha-aadressi määramine (Allika) (eelnõu 420) ...

Põltsamaa Haldus annab rendile Pärna tn 1 bürooruumid üldpinnaga 130,9 m2.   Lisainfo telefonil 5138211.  

Põltsamaa Haldus annab rendile bürooruumid

Põltsamaa Haldus annab rendile Pärna tn 1 bürooruumid üldpinnaga 130,9 m2.   Lisainfo telefonil 5138211.  

Käigus on uus bussiliin nr 511 Põltsamaa - Esku - Kõo - Võhma - Võisiku - Põltsamaa.   Buss väljub Põltsamaalt kell 6:25, jõuab Võhmasse 6:55 ja tagasi Põltsamaale 7:45. Liin on...

Põltsamaa ja Võhma vahel on käigus uus bussiliin

Käigus on uus bussiliin nr 511 Põltsamaa - Esku - Kõo - Võhma - Võisiku - Põltsamaa.   Buss väljub Põltsamaalt kell 6:25, jõuab Võhmasse 6:55 ja tagasi Põltsamaale 7:45. Liin on...

Põltsamaa Lions klubi (LC) avab reedel Sõpruse pargis legendaarsele Eesti Televisiooni spordiajakirjanikule Lembitu Kuusele pühendatud infokivi.   Kui Lembitu Kuuse 2005. aastal...

Legendaarne spordireporter saab Sõpruse parki infokivi

Põltsamaa Lions klubi (LC) avab reedel Sõpruse pargis legendaarsele Eesti Televisiooni spordiajakirjanikule Lembitu Kuusele pühendatud infokivi.   Kui Lembitu Kuuse 2005. aastal...

Puurmani mõisakool tutvustab Euroopa muinsuskaitsepäevadel Puurmani mõisa lugu ja paneb kokku mõisateemalise näituse.   10.-13. septembrini toimuvad muinsuskaitsepäevad heidavad...

Puurmani Mõisakool osaleb Euroopa muinsuskaitsepäevadel

Puurmani mõisakool tutvustab Euroopa muinsuskaitsepäevadel Puurmani mõisa lugu ja paneb kokku mõisateemalise näituse.   10.-13. septembrini toimuvad muinsuskaitsepäevad heidavad...

Põltsamaa Vallavalitsus on alustanud ettevalmistusi valla haridusvõrgu ümberkorraldamiseks 1. septembrist 2021.   Ümberkorraldusi ettevalmistav koosolek toimus 15. juunil....

Kolm alternatiivi Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamiseks

Põltsamaa Vallavalitsus on alustanud ettevalmistusi valla haridusvõrgu ümberkorraldamiseks 1. septembrist 2021.   Ümberkorraldusi ettevalmistav koosolek toimus 15. juunil....

Põltsamaa valla õpetajate ja tugispetsialistide tunnustamine 2020. aastal. Tunnustamisüritus toimub 5. oktoobril 2020.   Õpetajaid tunnustataks järgmiselt: Põltsamaa...

Vallavalitsus kutsub märkama tublisid haridustöötajaid!

Põltsamaa valla õpetajate ja tugispetsialistide tunnustamine 2020. aastal. Tunnustamisüritus toimub 5. oktoobril 2020.   Õpetajaid tunnustataks järgmiselt: Põltsamaa...

  Põltsamaa Vallavalitsuse 07.09.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Informatsioon Põltsamaa Halduse tegevusest 2. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine ...

Põltsamaa Vallavalitsuse 07.09.2020 istungi päevakorra projekt

  Põltsamaa Vallavalitsuse 07.09.2020 istungi päevakorra projekt: 1. Informatsioon Põltsamaa Halduse tegevusest 2. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine ...

Jõgevamaa ettevõtete 2020.a. tunnustamisele oodatakse kandidaate 5 kategoorias. Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse...

Märka tublisid ettevõtjaid!

Jõgevamaa ettevõtete 2020.a. tunnustamisele oodatakse kandidaate 5 kategoorias. Jõgevamaa ettevõtete tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse...

Näitan: 601-650
Elemente lehe kohta 50
of 29