Põltsamaa vallavalitsus kinnitas 6. juuni istungil haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva Puurmani piirkonna elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamise...

Septembris viiakse läbi Puurmani piirkonna rahvaküsitlus

 Põltsamaa vallavalitsus kinnitas 6. juuni istungil haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva Puurmani piirkonna elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamise...

  Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI ametikohale Sotsiaaltööspetsialisti teenistusülesanneteks on valla sotsiaaltöövaldkonna...

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltööspetsialistile

  Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI ametikohale Sotsiaaltööspetsialisti teenistusülesanneteks on valla sotsiaaltöövaldkonna...

  Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et Põltsamaa Vallavalitsuse 30.05.2022 korraldusega nr 2-3/2022/118 otsustati algatada Tartu mnt 15 maaüksuse detailplaneering (asendiskeem ...

Tartu mnt 15 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

  Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et Põltsamaa Vallavalitsuse 30.05.2022 korraldusega nr 2-3/2022/118 otsustati algatada Tartu mnt 15 maaüksuse detailplaneering (asendiskeem ...

  Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI  ametikohale Kandideerimise tähtaega on pikendatud 27.juunini 2022! ...

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltöö peaspetsialistile

  Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI  ametikohale Kandideerimise tähtaega on pikendatud 27.juunini 2022! ...

  Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 6. juunil algusega kell 9.00 Põltsamaa vallmajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis.   Päevakorra projekt:   ...

Põltsamaa Vallavalitsuse 06.06.2022 istungi päevakord

  Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 6. juunil algusega kell 9.00 Põltsamaa vallmajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis.   Päevakorra projekt:   ...

  Põltsamaa vald on sõlminud lepingu keskväljaku 2. etapi töödeks, millega alustatakse esmaspäeval, 6. juunil. Tööde ajal on Kesk ja Kuperjanovi tänavatel osaliselt takistatud nii...

Põltsamaal algab linna keskväljaku ehituse 2. etapp

  Põltsamaa vald on sõlminud lepingu keskväljaku 2. etapi töödeks, millega alustatakse esmaspäeval, 6. juunil. Tööde ajal on Kesk ja Kuperjanovi tänavatel osaliselt takistatud nii...

  Ümberlaotavad kõnniteed on ära tähistatud ümberladumisele minevate kõnniteede plaanil. Muusikapargi kiviparketi ja kõnniteede ehitamiseks on olemas asendiplaan. Tööd sisaldavad...

Põltsamaa vallavalitsus soovib hinnapakkumist Põltsamaa linnas kõnniteedele kiviparketi ümberladumiseks ja Roosisaarel muusikapargis kõnniteede ehitamiseks ja platsile kiviparketi ladumiseks

  Ümberlaotavad kõnniteed on ära tähistatud ümberladumisele minevate kõnniteede plaanil. Muusikapargi kiviparketi ja kõnniteede ehitamiseks on olemas asendiplaan. Tööd sisaldavad...

  Põltsamaa Vallavalitsus tuletab meelde, et  inimesed saavad esitada energiatoetuse taotlusi omavalitsustele kuni 12. juunini (kaasa arvatud). Periood, mille energiatarbimise...

12. juunil 2022 lõpeb energiatoetuse taotluste vastuvõtmine

  Põltsamaa Vallavalitsus tuletab meelde, et  inimesed saavad esitada energiatoetuse taotlusi omavalitsustele kuni 12. juunini (kaasa arvatud). Periood, mille energiatarbimise...

Energiahinnad on tõusnud harjumuspärasest kõrgemaks ning sellega seoses on igal tarbijal tark läbi mõelda, kuidas saaks energiat säästa ning üle vaadata ka oma elektri- ja gaasileping. Turul on...

Kuidas sõlmida sobiv energialeping?

Energiahinnad on tõusnud harjumuspärasest kõrgemaks ning sellega seoses on igal tarbijal tark läbi mõelda, kuidas saaks energiat säästa ning üle vaadata ka oma elektri- ja gaasileping. Turul on...

  Alates 1. juunist Puurmani teenuskeskuses ajutiselt sotsiaaltööspetsialisti regulaarset vastuvõttu ei toimu. Vastuvõtt toimub ainult eelneval kokkuleppel.   Teid...

Alates 1. juunist Puurmani teenuskeskuses sotsiaaltööspetsialist ajutiselt vastu ei võta

  Alates 1. juunist Puurmani teenuskeskuses ajutiselt sotsiaaltööspetsialisti regulaarset vastuvõttu ei toimu. Vastuvõtt toimub ainult eelneval kokkuleppel.   Teid...

  Põltsamaa valla kaasava eelarve eesmärk on anda kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede...

Põltsamaa valla 2022. aasta kaasava eelarve tulemused

  Põltsamaa valla kaasava eelarve eesmärk on anda kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede...

  Põltsamaa Vallavolikogu võttis üldplaneeringu vastu 17.02.2022 otsusega nr 1-3/2022/7. Sama otsusega tunnistati keskkonnamõju strateegiline hindamine nõuetele vastavaks ja mõlemad...

Põltsamaa valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

  Põltsamaa Vallavolikogu võttis üldplaneeringu vastu 17.02.2022 otsusega nr 1-3/2022/7. Sama otsusega tunnistati keskkonnamõju strateegiline hindamine nõuetele vastavaks ja mõlemad...

  Põltsamaa on looduskaunis ja rikkalike rohealadega vald. Üheks mitmekesisemaks väärtuseks 18.sajandi lõpus rajatud Uue-Põltsamaa mõisa park. Mõisapargi osaks on ka 1923.aastal rajatud...

Kus viga näed laita, seal tule ja aita!

  Põltsamaa on looduskaunis ja rikkalike rohealadega vald. Üheks mitmekesisemaks väärtuseks 18.sajandi lõpus rajatud Uue-Põltsamaa mõisa park. Mõisapargi osaks on ka 1923.aastal rajatud...

  Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 30.mail algusega kell 9.00 Põltsamaa vallmajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis.   Päevakorra projekt:   ...

Põltsamaa Vallavalitsuse 30.05.2022 istungi päevakord

  Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 30.mail algusega kell 9.00 Põltsamaa vallmajas, Lossi 9, vallavanema kabinetis.   Päevakorra projekt:   ...

      Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI ametikohale   Sotsiaaltöö peaspetsialisti teenistusülesanneteks...

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltöö peaspetsialistile

      Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI ametikohale   Sotsiaaltöö peaspetsialisti teenistusülesanneteks...

  Internetiühendus on taastatud, vallavalitsus töötab jälle tavapärases korras! Vallamaja on seoses interneti ketkestusega suletud teisipäeva, 24. mai kella 13.00-ni.

Internetiühendus vallamajas on taastatud!

  Internetiühendus on taastatud, vallavalitsus töötab jälle tavapärases korras! Vallamaja on seoses interneti ketkestusega suletud teisipäeva, 24. mai kella 13.00-ni.

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 9. istung toimus neljapäeval, 19. mail 2022 Põltsamaa Kultuurikeskuses. Koha olid kõik volikogu liikmed. Muudeti Põltsamaa Vallavolikogu 21....

Ülevaade Põltsamaa Vallavolikogu 19. mai istungist

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 9. istung toimus neljapäeval, 19. mail 2022 Põltsamaa Kultuurikeskuses. Koha olid kõik volikogu liikmed. Muudeti Põltsamaa Vallavolikogu 21....

Kaks aastat tagasi sai Põltsamaa vallas käima lükatud otse tootjalt tarbijale (OTT) liikumine. Erinevalt mõnest teisest OTTist on Põltsamaal fookuses kohalik toit. Kord kuus, tavaliselt kuu...

Põltsamaa OTT utsitab tagant ettevõtlikkust ja loob kogukonnatunnet

Kaks aastat tagasi sai Põltsamaa vallas käima lükatud otse tootjalt tarbijale (OTT) liikumine. Erinevalt mõnest teisest OTTist on Põltsamaal fookuses kohalik toit. Kord kuus, tavaliselt kuu...

Puhkusteperiood algab ning haigekassa tuletab meelde, et haigekassas kindlustatu saab vajaminevat arstiabi ka ajutiselt mõnes teises Euroopa Liikmesriigis viibides. Selleks tuleks reisile minnes...

Haigekassa: reisides tuleb kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart

Puhkusteperiood algab ning haigekassa tuletab meelde, et haigekassas kindlustatu saab vajaminevat arstiabi ka ajutiselt mõnes teises Euroopa Liikmesriigis viibides. Selleks tuleks reisile minnes...

    Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  PÕLTSAMAA RAAMATUKOGU DIREKTORI ametikohale   Põltsamaa Raamatukogu on Põltsamaa...

Otsime Põltsamaa raamatukogule uut direktorit

    Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  PÕLTSAMAA RAAMATUKOGU DIREKTORI ametikohale   Põltsamaa Raamatukogu on Põltsamaa...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 86