Uudised ja teated

Põltsamaa vald aitab koostöös riigiga kohandada puuetega inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks

25.04.19

Projekti esitamiseks on Põltsamaa Vallavalitsusel vaja kokku koguda kodu kohandamist vajavate isikute andmed ja soovid.

Taotlusvorm on kättesaadav SIIN.

Vallavalitsus ootab taotlusi kodude kohandamiste soovidega hiljemalt 30. aprilliks  2019.

Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord

Taotluse võib saata e-postiga aadressil info@poltsamaa.ee või tuua paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Lossi tn 9, Põltsamaa linn).

Esitatud taotlused on aluseks taotlemaks Põltsamaa Vallavalitsuse poolt toetust Euroopa Liidu struktuurfondi „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoorust.

Toetust saab taotleda puudega inimese erivajadusest tuleneva eluruumi kohandamiseks, sealhulgas

  • liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine) parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;
  • köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks, sh kütte, ventilatsiooni, valgustuse jms juhtimisautomaatika ning suitsu-ja vinguandurite paigaldamist.

Kontaktisik: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla, telefon 5332 5015, e-post merike.sumla@poltsamaa.ee

 

Õigusrikkumisi toime pannud alaealiste erikohtlemise põhimõtted

15.01.19
Toimetaja: MARELLE MÄND

Alustas ohvriabi kriisitelefon 116 006: abi saab tasuta ja kolmes keeles

8.01.19


Aasta alguses käivitunud sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116 006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud ööpäevaringselt.

Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Kui helistada ei ole võimalik või kui ei ole soovi telefoni teel enda murest rääkida, saab pöörduda abi saamiseks ka palunabi.ee lehele, kus ohver saab nõu ja abi küsida veebivestluse kaudu. Ka ohvrite veebinõustamine töötab ööpäevaringselt ja kolmes keeles.

 

Käsiraamat "Teekond erilise lapse kõrval"

4.07.18

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on koostanud nii eestikeelse kui ka venekeelse käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal-, haridus-, tervise kui tööelu valdkonnas ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

E-materjalid on leitavad Eesti Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel:

Eestikeelne käsiraamat

Venekeelne käsiraamat

Paberkandjal käsiraamatuid aitab levitada ka Eesti suurim raamatukaupluste kett Apollo. Erivajadustega laste lähedased saavad küsida nii eesti- kui ka venekeelset tasuta käsiraamatut 16-st Apollo raamatukauplusest, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Kohtla-Järvel ja Kuressaares. NB! Raamatute arv on piiratud, seega tasuks raamatupoodi ette helistada ning küsida, kas soovitud materjali veel on.

Käsiraamatu lühitutvustus

Erivajadustega ja puudega laste lähedaste igapäevane mure on, kuidas orienteeruda teenuste ja toetuste rägastikus. Paralleelselt tuleb suhelda nii riigi, omavalitsuse, sotsiaal-, tervishoiu- kui haridussüsteemiga, samal ajal kasvatades suure hooldus- ja arengu toetamise vajadusega last. Vajalik info on küll kusagil olemas, kuid tervikpilti on raske ja väga ajakulukas ette saada, mistõttu ei jõua abivajajad sageli olemasoleva abini. Selle probleemi leevendamiseks andis EPIKoda välja käsiraamatu puudega laste vanematele.

Käsiraamat annab nõu just selles punktis, kus pere parasjagu on – kas siis esmasel toetuste taotlemisel, kooliminekul või täiskasvanuellu astumisel. Käsiraamatu koostasid kahasse  Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Helen Kask ja tegevjuht Anneli Habicht. Anneli vaimses seljakotis on 20 aastat raske puudega lapse kasvatamise kogemust.

Lisaküsimused epikoda@epikoda.ee või telefonil 6616 144.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND

Nutikad abivahendid - Medi häirenupp

14.11.18

Paljudel meist on eakaid lähedasi, kes küll põhimõtteliselt ise hakkama saavad, ent kellel teatud määral ikkagi silm peal tuleb hoida. Sellises olukorras võib kasu olla häirenuputeenusest, mida firma Medi pakub Eestis alates 2010. aastast. 

Häirenupp on randmel või kaelas kantav veekindel kellataoline seade, mida eakas või ka liikumispuudega inimene saab hädaolukorras (kui ta on kukkunud, kui teda tabab terviserike, kui puhkeb tulekahju vms) vajutada. Pärast nupule vajutamist helistab spetsiaalne käed-vabad hoolekandetelefon, mis inimese koju paigaldatud, Medi kõnekeskuse operaatorile, kes selgitab hättasattunuga suheldes välja abivajaduse ning saadab kohale sugulase, naabri, sotsiaaltöötaja või raskemal juhul asjakohase operatiivteenistuse. Kui mobiiltelefoni eakas inimene tavaliselt käepärast ei hoia, siis häirenuppu saab ta kogu aeg randmel hoida. Tänapäevastel häirenuppudel on ka kukkumisanduri funktsioon. Samuti saab häirenupulahendusega ühendada spetsiaalse suitsuanduri. Erinevalt tavalisest suitsuandurist algatab hoolekandetelefoniga seotud suitsuandur kohe alarmsituatsiooni tekkides automaatse häirekõne.

Medil on pakkuda teisigi nutikaid abivahendeid, nagu automaatne ravimidosaator, mis annab heli- ja valgussignaaliga märku, kui on aeg tabletti võtta, elektriline pliidivalvur, mis aitab ära hoida kõrbema läinud toidust põhjustatud tulekahju, ning asukohatuvastaja, mis võimaldab nutitelefoni omaval lähedasel jälgida, kus eakas inimene asub.

Lisainfot nende ja teiste abivahendite kohta saab Medi nõuandeliinilt 661 8181, e-posti aadressilt info@medi.ee ja kodulehelt www.medi.ee