Uudised ja teated

Vallavolikogu 28. jaanuari istung lükkub edasi

Istungi toimumise uus aeg sõltub kriisikomisjoni edasistest otsustest ning teatatakse vähemalt 4 päeva enne istungi toimumist.
 
Jõgeva maakonnas on perioodil 11.01.-24.01.2021 COVID-19 nakatunute arv suurenenud 36%. Terviseameti soovitus on võimalusel ära jätta kõik kontaktsed istungid, koosolekud, arutelud jms.
 
Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjon võttis 26.01.2021 vastu otsuse ära jätta kõik Põltsamaa vallale kuuluvates siseruumides kontaktsed koosolekud, istungid, arutelud ajavahemikul 27.01.-09.02.2021.  Kriisikomisjon jälgib olukorda, olukorra muutudes tehakse uued otsustused.